היום הבין־לאומי ללא עישון במערכת החינוך לשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0257

תאריך פרסום ההודעה: ג' בניסן תשפ"ב, 04 באפריל 2022

   073 - 3931841
   karenroth@education.gov.il

 

1.   כללי

ביום א' בסיוון התשפ"ב 31.05.2022, יצוין ברחבי העולם "היום ללא עישון" המתקיים מדי שנה מאז 198 .7עישון סיגריות נחשב לאחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים לבריאות אך גם הניתנים למניעה.

לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, העישון גורם לתמותה של יותר משמונה מיליון בני אדם בשנה ברחבי העולם, ולמותם של כמיליון בני אדם שאינם מעשנים כתוצאה מעישון פסיבי. המשמעות היא שהעישון הורג אדם אחד בעולם בכל ארבע שניות. בישראל, כ־8,000 ממקרי התמותה בכל שנה, נזקפים ישירות לעישון.

מנתוני משרד הבריאות המתפרסמים בדו"ח שר הבריאות 2020, 20.1% מהאוכלוסייה הבוגרת, מעל גיל 21, מדווחים על עישון. 15% מהתלמידים בכיתות ו', ח', י', י"א, י"ב דיווחו כי התנסו בעישון סיגריות. כ־8% מדווחים על עישון סיגריות "מדי שבוע" וכ־5% מעשנים "מדי יום". כ־25% מהתלמידים התנסו בעישון נרגילה לעומת 19.9% בשנת 2014.

על פי נתוני המיזם למיגור העישון ממאי 2021, חלה בתקופת מגפת הקורונה ירידה גדולה בשיעורי העישון בקרב בני נוער, אולם הירידה הייתה ייחודית לתקופה, והיציאה ממגפת הקורונה היוותה עבור בני הנוער מקור לחידוש הרגלי העישון, ואף ביתר שאת. שיעורי ההתנסות של בני הנוער בגילי 17-15 בסיגריות אלקטרוניות נמצאו בעלייה חדה מאוגוסט 2018 (10.9%) ועד אפריל 2020 (23.1%), כאשר בשנה האחרונה נמשכת מגמת העלייה בעוצמה מתונה (24%). ההתמתנות בקצב העלייה בשיעורי ההתנסות בסיגריות האלקטרוניות בקרב בני נוער בשנת 2021 קשורה להשפעות מגפת הקורונה על התנהגותם של בני הנוער בתקופה זו. בעקבות הירידה המתונה בשיעורי ההתנסות בקרב בני נוער במוצרי עישון למול צמיחה מהירה בשיעורי ההתנסות בסיגריות אלקטרוניות, הפכו האחרונות למוצר העישון המוביל בהתנסות בקרב בני נוער בגילי 17-15, ואם תימשכנה מגמות ההתנסות כפי שנצפו בשלוש השנים האחרונות, הסיגריה האלקטרונית צפויה להפוך למוצר ההתנסות המוביל בקרב בני הנוער, כשער כניסה לעולם העישון.

 

ממצאי הסקר המצוטטים בדו"ח מורים: יותר מרבע מבני הנוער השתמשו בסיגריה אלקטרונית מתוך התפיסה שזו "פחות מזיקה". נתון זה מעורר דאגה וחשש ששיעורי העישון בקרב אותם בני נוער יעלו בהמשך כתוצאה מהתמכרות להרגלי שימוש במוצרי עישון מזיקים. אין ספק כי בני הנוער הם קבוצת יעד מרכזית להתערבות למניעת העישון על כל צורותיו לאור המגמה של עלייה בהתנסות בעישון בקרב בני הנוער.

בסמוך ליום הבין־לאומי ללא עישון, אנו רואים חשיבות רבה להעלאת הנושא על סדר היום. מומלץ למנהלי מוסדות החינוך לדון בנושא במסגרת התוכנית "כישורי חיים" ובתחומי הדעת השונים, בהתאם לשלב ההתפתחותי של התלמידים, במטרה להגביר את המודעות לנזקי העישון, לסייע להם לבחור באורח חיים בריא ולהימנע מעישון ומשימוש בכל מוצרי הטבק.

כמו כן, ברצוננו לציין כי בית ספר מקדם בריאות משמש תשתית ומתווה את אבני הדרך לטיפוח חברה מודעת המקבלת אחריות על בריאותה והשפעתה על סביבתה. אחד הקריטריונים לקבלת הכרה בבית ספר מקדם בריאות הוא הפיכתו לנקי מעישון ולכזה המקדם תוכניות למניעת עישון במסגרת שגרות בריאות, ניהול ומדיניות בתחום קידום הבריאות.

בפעולות משרד החינוך לאורח חיים בריא ולמניעת עישון לוקחים חלק השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) והפיקוח על הבריאות במערכת החינוך, בשיתוף פעולה עם המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות במשרד הבריאות, התוכנית הלאומית 'אפשריבריא' במשרד הבריאות, קופות החולים, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, המיזם למיגור העישון, רשת ערים בריאות, הקואליציה למניעת עישון ועוד.

2.   חומרי למידה

בהכנת השיעורים והפעילויות בנושא אפשר להיעזר בגופים ובאתרים האלה:

  • לקבלת הדרכה אפשר לפנות אל מדריכי היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק במחוזות.
  • חומרי הסברה (כרזות ומדבקות) בעברית ובערבית אפשר להזמין מהאגודה למלחמה בסרטן, מחלקת ההדרכה וההסברה, בדואר האלקטרוני בכתובת hasbaradep@cancer.org.il. בהזמנה יש לציין את הפרטים האלה: שם המזמין (שם פרטי ושם משפחה), שם המוסד החינוכי, הכתובת המלאה, מספר הטלפון (כולל מספר הטלפון הנייד) וחומרי ההסברה המבוקשים (יש לציין את הכמות הדרושה ואת הגילים שהחומרים מיועדים להם). החומרים יועברו לבית הספר באמצעות שליח. אפשר להזמין חומרי הסברה דיגיטליים (סרטונים).
  • להזמנת הרצאות ללא תשלום בנושא נזקי העישון (גם לדוברי ערבית) אפשר לפנות באמצעות אתר האגודה למלחמה בסרטן.
  • לקראת היום הבין־לאומי למניעת עישון מומלץ להיכנס לאתר שפ"י, www.education.gov.il/shefi, ולהיעזר במגוון המוצע שם לפעילויות לעבודה עם תלמידים ועם צוותי חינוך.
  • אפשר להיעזר גם באתר של האגודה למלחמה בסרטן:

האגודה למלחמה בסרטן

3.   תחרות נושאת פרסים לתוכניות למניעת עישון

כמדי שנה נערוך תחרות ארצית על שם ד"ר מרקוס בין בתי הספר שיפעילו תוכניות ייחודיות בנושא מניעת עישון ויציגו תוצרים. התחרות נושאת פרסים בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, בשיתוף שפ"י והיחידה לקידום הבריאות במשרד החינוך והאגודה למלחמה בסרטן.

התחרות השנתית תיערך באופן מקוון.

בתי הספר מוזמנים לשלוח לוועדה תוכנית עבודה שנתית ותוצרים של תלמידים שיכללו כרזות או סרטונים באורך של עד 90 שניות.

ועדה מקצועית תבחן את התוכניות הבית ספריות ואת התוצרים ותבחר את בתי הספר הזוכים. הפרסים לבתי ספר הזוכים יוענקו בכנס חגיגי מקוון שיתקיים ביום רביעי, ט' בסיוון, תשפ"ב, 08.06.2022. הכנס יוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס, היו"ר לשעבר של מרכז הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל.

 

התבחינים להשתתפות בתי הספר בתחרות

א.         תוכנית המקדמת אורח חיים בריא ופעיל, רווחה נפשית ושוללת שימוש בטבק ומוצרי עישון.

ב.         הפעלת תוכנית מותאמת, יצירתית וחדשנית.

ג.         יידוע ההורים ושיתופם בתוכנית.

ד.         עבודה מערכתית רציפה, עקבית ומתמשכת בנושא.

ה.         שילוב הנושא במקצועות הלימוד השונים (מדעים, אומנות ועוד).

ו.          מומלץ לשלב מנהיגות תלמידים, "עמיתים ומשפיעים" בהפעלת התוכנית.

ז.          בית ספר מקדם בריאות – יש לציין פעולות הנעשות במסגרת זו (רלוונטי לבתי ספר מקדמי בריאות).

ח.         תיעוד הפעילויות וצירוף נספח הסבר.

ט.         תוצרים: כרזות או סרטון באורך עד 90 שניות.

 

המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים למלא את הטופס שבנספח להלן ולשולחו אל גב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, בדואר אלקטרוני orlyavinoam@gmail.com.

כמו כן יש לשלוח את התוכנית המפורטת (על גבי הספח המצורף) והתוצר עד יום ראשון, ל' בניסן, תשפ"ב, 01.05.2022 אל הגב' אורלי אבינועם, בדואר אלקטרוני orlyavinoam@gmail.com.


4.   נספח

 

טופס השתתפות בתחרות

אל: גב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית בתחום העישון

היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק - שפ"י

דוא"ל orlyavinoam@gmail.com

 

אנו מעוניינים להשתתף בתחרות הפרסים בנושא תוכניות למניעת עישון.

שם בית הספר: __________________________________

יסודי / חטיבת ביניים / על־יסודי: _______________________

כתובת בית הספר: __________________________________

מחוז: __________________________________

שם המדריך[1] של שפ"י למניעת סמים, אלכוהול וטבק: ___________________

שם מנהל בית הספר: ________________________________

שם מב"ס בית הספר ומספר הטלפון (בחינוך העל־יסודי)

___________________________________

שם יועץ בית הספר / רכז התוכנית (מוביל התוכנית בבית הספר) ומספר הטלפון הנייד והנייח וכתובת הדוא"ל שלו:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

השכבה/הכיתה שבה התוכנית מופעלת ומספר התלמידים:

__________________________

תיאור התוכנית

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 *יש לצרף כרזה או סרטון באורך של עד 90 שניות.

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.