לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשפ"ג

הודעה מס' 0259

תאריך פרסום ההודעה: כ"ה באייר תשפ"ב, 26 במאי 2022

   073 - 3931270
   Arabic_App@education.gov.il

 

1.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג 2023-2022

שנת הלימודים התשפ"ג תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב 1.9.2022.

2.   סיום שנת הלימודים התשפ"ג 2023-2022

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שישי, י"א בתמוז התשפ"ג, 30.6.2023.

בבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שלישי, א' בתמוז התשפ"ג, 20.6.2023.

3.   סך ימי הלימודים

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

*בבתי הספר היסודיים לפחות 184 ימי לימוד.

*בבתי הספר העל־יסודיים לפחות 176 ימי לימוד.

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

*בבתי הספר היסודיים לפחות 218 ימי לימוד.

*בבתי הספר העל־יסודיים לפחות 210 ימי לימוד.

 

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"ג הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

4.   לוח החופשות והחגים

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים

4.1.       חופשות רשמיות

א.         חופשת החורף: החל מיום שבת, ל' בכסלו התשפ"ג, 24.12.2022, עד יום ראשון, ט"ו בטבת התשפ"ג, 8.1.2023.

ב.         חופשת האביב: החל מיום שלישי, י"ג בניסן התשפ"ג, 4.4.2023, עד יום שישי, ל' בניסן התשפ"ג, 21.4.2023.

ג.         יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשפ"ג, 26.4.2023.

ד.         חופשת הקיץ­:

  • בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שבת, י"ב בתמוז התשפ"ג 1.7.2023.
  • בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה, תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, ב' בתמוז התשפ"ג 21.6.2023.

4.2.       יום הכיפורים

  • בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים חייבים להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז.
  • מורה שנבצר ממנו להגיע לבית ספרו שבו מתקיימים לימודים ביום כיפורים, מכיוון שגר ביישוב מעורב, ידאג מנהל בית הספר כי המורה ישלים יום זה במועד אחר.

4.3.       החגים

א.         לוח החגים המוסלמיים למורים המוסלמים המלמדים בבתי ספר ערביים

 

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף החינוך בחברה הערבית.

 

החג

התאריך

הערות

לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה) 27 רג'ב

 

יומיים

רמדאן – חודש הצום בשנה ההג'רית 1443

 

בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כדלקמן:

    יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25%, יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ־8:30. כל שיעור יקוצר ב־10 דקות.

    אפשר לקצר כל הפסקה ב־10 דקות לכל היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.

    בגני ילדים באופק חדש וטרום־אופק חדש יסתיימו הלימודים בשעה 13:00.

    בגני ילדים ביוח"א יסתיימו הלימודים בשעה 14:00.

חופשת עיד אל־פיטר (חג הפסקת הצום)

 

ארבעה ימים מיום 30 ברמדאן

עיד אל־אדחא (חג הקורבן)

 

ערב החג וארבעת ימי החג

ראשית השנה ההג'רית 1444

מ־30 ל"די אלחג'א"

יומיים (חל בחופשת הקיץ)

חופשת יום הולדת הנביא מוחמד

 

יומיים

 

ב.         החגים של העדה האחמדית

 

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:

 

החג

היום בשבוע

התאריך

יום הרפורמה המובטח

יום שני

כ"ט בשבט התשפ"ג,

20.2.2023

יום המשיח המובטח

יום חמישי

א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023

יום החליפות

יום שבת

ז' בסיוון התשפ"ג, 27.5.2023

 

ג.         החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי ספר ערביים

 

החג

הקתולים, הלטינים, האנג'לים והמרונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום רביעי, י"ח באלול התשפ"ב, 14.9.2022

יום שלישי, ב' בתשרי התשפ"ג, 27.9.2022

חג המולד

יום שבת עד יום שני, ל' בכסלו –ב' בטבת התשפ"ג,

24-26.12.2022

יום שישי עד יום ראשון, י"ג –ט"ו בטבת התשפ"ג,

6-8.1.2023

הארמנים: יום רביעי עד יום שישי, כ"ה-כ"ז בטבת התשפ"ג, 18-20.1.2023

ראשית השנה

יום ראשון, ח' בטבת התשפ"ג, 1.1.2023

יום שבת, כ"א בטבת התשפ"ג, 14.1.2023

ההתגלות

יום שישי, י"ג בטבת התשפ"ג, 6.1.2023

יום חמישי, כ"ו בטבת התשפ"ג, 19.1.2023

הבשורה

יום שבת, ג' בניסן התשפ"ג, 25.3.2023

יום שישי, ט"ז בניסן התשפ"ג, 7.4.2023

הארמנים: יום חמישי, כ"ט בניסן התשפ"ג, 20.4.2023

יום ראשון של הדקלים

יום ראשון י"א בניסן התשפ"ג, 2.4.2023

יום ראשון, י"ח בניסן התשפ"ג, 9.4.2023

יום ח'מיס אל־אסראר

יום חמישי, ט"ו בניסן התשפ"ג, 6.4.2023

יום חמישי, כ"ב בניסן התשפ"ג, 13.4.2023

יום שישי הגדול

יום שישי, ט"ז בניסן התשפ"ג, 7.4.2023

יום שישי, כ"ג בניסן התשפ"ג, 14.4.2023

שבת האור

יום שבת, י"ז בניסן התשפ"ג, 8.4.2023

יום שבת, כ"ד בניסן התשפ"ג, 15.4.2023

פסחא (3 ימים)

יום ראשון עד יום שלישי, י"ח-כ' בניסן התשפ"ג
9-11.4.2023

יום ראשון עד יום שלישי כ"ה-כ"ז בניסן התשפ"ג,
16-18.4.2023

העלייה השמיימה

יום חמישי, כ"ז באייר התשפ"ג, 18.5.2023

יום חמישי, ה' בסיוון התשפ"ג, 25.5.2023

שבועות (יומיים)

ראשון ושני, ח'-ט' בסיוון התשפ"ג, 28-29.5.2023

ראשון ושני, ט"ו-ט"ז בסיוון התשפ"ג, 4-5.6.2023

 

ד.         חגים ייחודיים

 

העדה

החג

התאריך

הקתולים

והלטינים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום חמישי, י"א בשבט התשפ"ג, 2.2.2023

האורתודוקסים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום רביעי, כ"ד בשבט התשפ"ג, 15.2.2023

המרונים

מאר מרון

יום חמישי, י"ח בשבט התשפ"ג, 9.2.2023

האנג'לים

יום רביעי של האפר

 

בפסוטה בלבד

יום חמישי של הגוף

 

 

 

ה.         חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

מאר ג'רייס: יום רביעי, כ"ב בחשוון התשפ"ג, 16.11.2022.

 

ו.          החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי)

 

החג

 היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שבת

י"ד באלול התשפ"ג, 10.9.2022

 

חג הנביא אליהו, עיד אל־חד'ר

יום רביעי

ג' בשבט התשפ"ג, 25.1.2023

 

 

חג הנביא שועייב

הימים שני עד חמישי

ג'-ו' באייר התשפ"ג,     

24-27.4.2023

ארבעה ימים

עיד אל־אדחא

הימים שלישי עד שבת

ח'-י"ב בתמוז התשפ"ג,
27.6.2023 ועד 1.7.2023

חמישה ימים: יומיים לפני החג ושלושת ימי החג

 

ז.          החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הערבי)

 

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

ערב ראש השנה

ראשון

כ"ט באלול התשפ"ב, 25.9.2022

החל מהשעה 12:00

ראש השנה

שני-שלישי

א'-ב' בתשרי התשפ"ג,

26-27.9.2022

 

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

שלישי-רביעי

ט'-י' בתשרי התשפ"ג,

4-5.10.2022

 

סוכות

היום הראשון של החג - יום שני;

היום האחרון של החג - יום שני

ט"ו בתשרי התשפ"ג,

10.10.2022

כ"ב בתשרי התשפ"ג, 17.10.2022

 

פסח

היום הראשון של החג - יום חמישי;

היום האחרון של החג – יום רביעי

ט"ו בניסן התשפ"ג,

6.4.2023

כ"א בניסן התשפ"ג, 12.4.2023

 

שבועות

יום שישי

ו' בסיוון התשפ"ג, 26.5.2023

 

5.   בתי ספר או יישובים מעורבים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים)

51בתי ספר או יישובים מעורבים שמעוניינים באיחוד חגים יעשו זאת בהתאם לנוהלי המשרד, בתוך שמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 3 בהודעה זו ובתנאי שמספר התלמידים מאחת העדות עולה על 25%.

5.2בקשות לאיחוד חגים ותיאום חופשות יישלחו למנהל המחוז הרלוונטי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים).

5.3לאחר אישור התוכנית לאיחוד החגים ותיאום החופשות יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא החופשות והחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור הזה תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

5.4בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהל המחוז תוכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 3 ולקבל את אישורו. התוכנית תוגש למנהל המחוז לאחר תיאום עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים.

5.5אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות למנכ"ל המשרד באמצעות מנהל המחוז.

6.   בתי הספר הכנסייתיים

בתי הספר הכנסייתיים יוכלו לפעול בהתאם ללוח החופשות והחגים אשר גובש עם משרד בתי הספר הכנסייתיים ואשר יועבר לידיעת מנהלי המחוזות.

7.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ד

שנת הלימודים התשפ"ד (2024-2023) תיפתח ביום שישי ט"ו באלול התשפ"ג, 1.9.2023, בכל מוסדות החינוך.

8.   הערות

בתי הספר היסודיים וגני הילדים ביישובים פסוטה ומעיליא יבחרו שלושה ימים נוספים כחופשה במהלך חודש נובמבר 2022, ובתנאי שמילאו את מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 3 בהודעה זו. על המנהל להודיע על תאריכי החופשה למחוז באמצעות המפקח הכולל היישובי.