לוח החופשות בחינוך החרדי בשנת הלימודים התשפ"ג

הודעה מס' 0263

תאריך פרסום ההודעה: י"ג בתמוז תשפ"ב, 12 ביולי 2022

  
   ruthel@education.gov.il

 

1.   לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות

לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי.

2.   לוח החופשות בבתי הספר העל־יסודיים לבנות

לוח החופשות בבתי הספר העל־יסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:

יום שישי כ"ז באלול התשפ"ב, 23 בספטמבר 2022 יום בחירה.

צום גדליה: יום רביעי ג' בתשרי התשפ"ג, 28 בספטמבר 2022 יום בחירה.

יום שני ח' בתשרי התשפ"ג, 3 באוקטובר 2022- יום בחירה

יום הכיפורים וסוכות: ערב החג וימי החג, יום שלישי ט' בתשרי התשפ"ג, 4 באוקטובר 2022, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשפ"ג, 18 באוקטובר 202 .2הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשפ"ג, 19 באוקטובר 2022.

פסח: מיום חמישי, א' בניסן התשפ"ג, 23 במרץ 2023, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התשפ"ג, 13 באפריל 2023. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התשפ"ג, 14 באפריל 2023.

יום שישי כ"ג בניסן התשפ"ג, 14 באפריל 2023 יום בחירה.

יום רביעי ד' בסיוון התשפ"ג, 24 במאי 2023 יום בחירה.

סיום שנת הלימודים בבתי הספר העל־יסודיים: יום שלישי ח' בתמוז התשפ"ג, 27 ביוני 2023.

סיום שנת הלימודים בבתי הספר שלקחו ימי בחירה: יום שני י"ד בתמוז התשפ"ג, 3 ביולי 2023.

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ד: יום שלישי י"ג באלול התשפ"ג, 30 באוגוסט 2023.

3.   לוח החופשות בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים בנים במעמד פטור ותרבותי ייחודי

לוח החופשות בבתי הספר לבנים זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:

פתיחת שנת הלימודים: יום ראשון, א' באלול התשפ"ב, 28 באוגוסט 2022.

יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר היסודיים: מיום שלישי, ט' בתשרי התשפ"ג, 4 באוקטובר 2022, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשפ"ג, 18 באוקטובר 2022. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשפ"ג, 19 באוקטובר 2022.

יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): מיום שלישי, ט' בתשרי התשפ"ג, 4 באוקטובר 2022, עד יום שני, כ"ט בתשרי התשפ"ג, 24 באוקטובר 2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ל' בתשרי התשפ"ג, 25 באוקטובר 2022.

חנוכה: אין חופשה

תענית אסתר: יום שני י"ג באדר התשפ"ג, 6 במרס 2023 - אין חופשה

פורים בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): בימים שלישי ורביעי, י"ד ו־ט"ו באדר התשפ"ג, 8-7 במרס 2023: אין חופשה.

פסח בבתי הספר היסודיים: מיום שני, י"ב בניסן התשפ"ג, 3 באפריל 2023, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התשפ"ג, 13 באפריל 2023. הלימודים יתחדשו ביום שישי כ"ג בניסן התשפ"ג, 14 באפריל 2023.

פסח בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): מיום חמישי, א' בניסן התשפ"ג, 23 במרס 2023, עד יום חמישי, כ"ט בניסן התשפ"ג, 20 באפריל 2023. הלימודים יתחדשו ביום שישי ל' בניסן התשפ"ג, 21 באפריל 2023.

ל"ג בעומר: יום שלישי י"ח באייר התשפ"ג, 9 במאי 2023: אין חופשה.

שבועות בבתי הספר היסודיים: יום שישי, ו' בסיון התשפ"ג, 26 במאי 2023. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון, התשפ"ג, 28 במאי 2023.

שבועות בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): אין חופשה.

סיום שנת הלימודים: יום רביעי, ח' באב התשפ"ג, 26 ביולי 2023.

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ד: יום שישי א' באלול התשפ"ג, 18 באוגוסט 2023.

 

על כל שינוי בלוח החופשות יש לקבל אישור מהמפקח הישיר על המוסד החינוכי, בכפוף לימי הלימוד המחייבים במערכת הכללית