תפקיד רכז הערכה בית ספרי התשפ"ג

הודעה מס' 0262

תאריך פרסום ההודעה: י"ג בתמוז תשפ"ב, 12 ביולי 2022

   073 - 3937705
   rama@education.gov.il

 

1.   רקע

בית ספר הוא ארגון הפועל במציאות מורכבת מרובת אתגרים ובשנים האחרונות נוסף עליהם גם הצורך בהוראה, למידה והערכה מרחוק. כדי לסייע לצוות בית הספר בקבלת החלטות מושכלות שיסייעו להשיג את יעדי בית הספר ומערכת החינוך, נדרשת תרבות הערכה בית ספרית התופסת את ההערכה כמרכיב מרכזי בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה (הל"ה). רכז הערכה בית ספרי בעל מומחיות בתחום ההערכה ובמתודולוגיות של הערכה הוא משאב מרכזי לבניית תרבות הערכה איכותית בית ספרית.

 

להלן תיאור קצר של תפקידו של רכז ההערכה הבית ספרי, דרישות הסף למינויו ולקבלת גמול תפקיד ומסגרות ההכשרה. הגדרת תפקיד מפורטת ומידע עדכני על מסגרות הכשרה הנדרשות לצורך מינוי לתפקיד רכז הערכה בית ספרי אפשר למצוא באתר ראמ"ה, http://rama.education.gov.il בקישור: "רכז הערכה בית ספרי".

2.   תיאור תפקידו של רכז הערכה

רכז הערכה בית ספרי ממונה לתפקיד על ידי מנהל בית הספר, והוא חלק מצוות ההנהלה בבית הספר. הרכז שותף או מוביל מגוון צוותים בית ספריים במטרה לפתח תרבות הערכה בית ספרית - מעצבת ומסכמת - המקדמת למידה. הרכז מוביל, בשיתוף בעלי תפקידים נוספים וצוות ההוראה, מגוון תהליכי הערכה פנימיים המספקים ממצאים כמותיים ואיכותניים. ממצאים אלו, בשילוב ממצאי הערכה חיצוניים, מסייעים לצוות בית הספר בתהליכי קבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות ובמטרה להשביח את כלל התהליכים הבית ספריים.

התפקיד דורש שמירה על אתיקה ויושרה מקצועית וכולל תחומי ליבה המשותפים לכלל רכזי ההערכה עם תחומי פעולה העונים על תמונת העתיד, צרכים, יעדים ומאפייני בית הספר. מוקד מרכזי בתפקידו הוא ייעוץ והכוונת צוות בית הספר ביישום מעגלי "הערכה לשם למידה" ובהערכת תהליכים ותפוקות. במסגרת תפקידו יעסוק רכז ההערכה בתחומים האלה:

 

קידום וגיוון תהליכי ההערכה כחלק מתהליכי ההוראה והלמידה

הובלת תהליכי תכנון המדגישים את החיבור בין תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה; שימוש במגוון כלים ובתהליכי הערכה וקידום של העקרונות להערכה פנימית מעצבת.

הערכת תוכניות ותהליכים

תכנון וביצוע של הערכת תוכניות/תחומים המקדמים את יעדי בית הספר.

קידום תרבות של קבלת החלטות מבוססת נתונים

ניהול מסד נתונים פנים־בית ספרי המסייע בקידום שיח על אודות הנתונים, פרשנותם, הצגת סוגיות העולות מהממצאים וקבלת החלטות.

פיתוח מקצועי בהערכה לצוות ההוראה

הרחבת הידע המקצועי בהערכה ובחלופות בהערכה, היכרות עם הקטלוג הדיגיטלי, עם מגוון כלים ותהליכי הערכה פנימיים, כולל כלי הערכה דיגיטליים והתנסות בהם.

3.   דרישות הסף למינוי לתפקיד רכז הערכה

  • בעל ותק של שלוש שנות הוראה
  • בעל תואר שני בחינוך שהתמחה בשיטות מחקר, מדידה והערכה או בעל תואר שני אחר שהשלים בהצלחה התמחות אקדמית בתחום ההערכה והמדידה (במסגרת המאושרת על ידי ראמ"ה) או בעל תואר ראשון שהשלים התמחות אקדמית מורחבת בתחום ההערכה והמדידה (במסגרת המאושרת על ידי ראמ"ה).

4.   כישורים נוספים

  • בעל יושרה ואמינות מקצועית בתחומו;
  • ידע בפיתוח כלי הערכה, יכולת בעיבוד ובניתוח מידע, בקריאת דוחות, בהצגת מידע בצורה בהירה;
  • הכרת מערך הבחינות החיצוניות והפנימיות, הכרת הנהלים, הסטנדרטים והדרישות של תוכנית הלימודים (הרלוונטית למוסד שהוא עובד בו);
  • שליטה במערכות מידע ממוחשבות, בחיפוש באינטרנט, באקסל ובמערכות מתוקשבות המשמשות את בתי הספר;
  • תקשורת בין־אישית גבוהה וכישורי הנחיה והדרכה;
  • חריצות ומסירות.

5.   מסגרות ההכשרה

ההכשרה לתפקיד נעשית במוסדות אקדמיים המפורטים באתר ראמ"ה. מסגרות ההכשרה כוללות כמה מסלולי הכשרה אפשריים למורים בעלי תואר ראשון ותואר שני. מידע מפורט על תוכניות ההכשרה המאושרות, הנדרשות למינוי לתפקיד רכז הערכה, מפורסם באתר ראמ"ה.