מלגות לתלמידים בחינוך הטכנולוגי

הודעה מס' 0042

תאריך פרסום ההודעה: י"ב בחשון תשע"ח, 01 בנובמבר 2017

   03 - 6896809
   ahronsh@education.gov.il

 

מלגות לתלמידים בחינוך הטכנולוגי

 

"קרן המלגות על שם הגב' פרידה הוכמן ז"ל" מעניקה מלגות לתלמידי מערכת החינוך הלומדים בחינוך הטכנולוגי.

 

המלגות מיועדות לתלמידי כיתות י'-י"ב בחינוך הטכנולוגי שהם עולים חדשים שהגיעו ארצה אחרי שנת 2003 ויש להם ממוצע ציונים של 65 לפחות והם נתונים בקשיים כלכליים.

 

על בית הספר להגיש את הבקשה לקבלת המלגה, בצירוף מכתב המנמק את הבקשה ואישור של שירותי הרווחה או תיאור מצבו הכלכלי של התלמיד, עד יום ג', א' בטבת התשע"ח, 19.12.2017.

 

מספר המלגות וערכן הכספי ייקבעו על ידי נאמני הקרן.

 

טופס לבקשת המלגה מצורף בנספח להלן.


נספח:  טופס בקשה לקבלת מלגה מ"קרן המלגות על שם הגברת פרידה הוכמן ז"ל"

 

 

 

פרטי התלמיד מבקש המלגה

שם המשפחה

השם הפרטי

תאריך הלידה

 

 

 

 

מספר  הזהות

ארץ הלידה

תאריך העלייה

 

 

 

 

מוסד הלימודים

שנת הלימודים

 

 

 

 

 

מספר הטלפון

הכתובת

 

 

 

 

פרטי בני המשפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר הילדים המתגוררים בבית התלמיד

 

________

 

 

מספר הילדים מתחת לגיל 18 המתגוררים בבית

_______

 

 

שם המשפחה

 

 

השם הפרטי

 

 

הקרבה למבקש המלגה

 

תאריך הלידה

מספר הילדים מעל גיל 18 המתגוררים בבית

 

_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנסות המשפחה

סך כל משכורות ההורים

סך כל הקצבאות

סך כל ההכנסות