יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן במערכת החינוך

הודעה מס' 0047

תאריך פרסום ההודעה: י"ג בחשון תשע"ח, 02 בנובמבר 2017

   02 - 5601030
   ramiel@education.gov.il

 

1.   כללי

על פי החוק שהתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד, 23 ביוני 2014, יצוין יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן ב-30 בנובמבר בכל שנה. זו השנה הרביעית שבה מצוין יום זה בכנסת, בנציגויות ישראל בעולם ובמערכת החינוך. השנה יתואם ציון היום עם המלצותיה של ועדת ביטון, "הסיפור השלם".

ציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן מספק הזדמנות להעמקת ההיכרות עם עולם יהודי עשיר זה ועם מורשתו המפוארת, שאינה מוכרת די בחברה הישראלית ובמערכת החינוך. מורשת זו מקיפה את כל תחומי החיים היהודיים: עולם רבני עשיר בפסיקות הלכתיות מיוחדות, עולם של מוזיקה, שירה וספרות.

קהילות יהודי המזרח הן מהעתיקות ביותר בהיסטוריה היהודית. חלקן היו קיימות כ-2700 שנה ולמעלה ממיליון יהודים חיו בהן. היהודים בעיראק, בסוריה, במצרים, במרוקו, באלג'יריה, בתוניסיה, בלבנון, בלוב, בתימן ובאיראן היו מעורים בכל תחומי החיים במדינות השונות וניהלו חיי קהילה עשירים ומשגשגים.

הם שמרו על קשרים עם הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם והושפעו מההתפתחויות שחלו בעולם היהודי, כמו צמיחתה של התנועה הציונית, שפעילים רבים בארצות אלה הצטרפו אל שורותיה.

מסוף המאה ה-19 החל מסע התנכלויות כלפי הקהילות היהודיות במדינות הערביות. בשנות הארבעים והחמישים של המאה ה-20, בעקבות החלטת האו"ם על תכנית החלוקה ולאחר הקמת מדינת ישראל, הטילו השלטונות במדינות ערב ובאיראן הגבלות ואיסורים על הקהילות היהודיות שהקשו על חיי היום-יום שלהן. בחלק מן הארצות, בעיראק, בלוב, בתימן ועוד, נאלצו היהודים לעזוב את המדינה ורובם עלו למדינת ישראל שהוקמה זה מכבר. מארצות האסלאם האחרות הגיעו כמחצית מן היהודים שחיו בהן כשהם משאירים את עברם ואת רכושם בארצות מוצאם.

בבואם לישראל שוכנו העולים במעברות ובמושבים בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה בגליל ועד לירוחם בדרום. העולים תרמו להקמת שכונות חדשות בערים הגדולות ויישובים רבים לאורך גבולות המדינה, מהגליל העליון ועד הנגב. על אף קשיי הקליטה הרבים התערו רובם בחברה הישראלית והפכו לחלק מן הפסיפס הייחודי של מדינת ישראל.

2.   ציון היום במערכת החינוך

לקראת יום זה ובמהלכו יוכלו בתי הספר לציין את הנושא באחת או יותר מן הפעילויות האלה:

א.טקס שבו יילמד נושא הגירוש ובמהלכו יושמעו קטעי שירה וספרות של יוצאי ארצות המזרח וסיפורים הנוגעים לחוויות הגירוש והקליטה בארץ

ב.מפגש עם מנציחי מורשת יהדות המזרח וספרד מכל רחבי הארץ שישתפו את התלמידים  בסיפור יציאתם מהמדינות שבהן חיו ובקורות עלייתם ארצה. מומלץ להזמין סבים וסבתות של התלמידים. באתר מורשת קהילות ישראל פורסם מאגר מנציחי המורשת.

ג.צפייה בקטעי סרטים העוסקים בחיי היהודים לפני הגירוש ובחוויית הגירוש ובעקבותיה דיון על הדילמות שעמדו בפני היהודים בארצות אלו, כגון האם לעזוב את ארצם או להישאר בה

ד.שיעורי חינוך שיעסקו בגירוש היהודים מארצות ערב ומאיראן ובעלייתם ארצה

ה.פעילויות לציון היום המפורסמות בגיליון על סדר היום של מינהל החברה והנוער

ו.סיורים בירושלים באזורים שיושבו על ידי יהודים מארצות האסלאם ומאיראן שהגיעו ארצה בשל הגירוש ובעקבותיהם דיון בנושא קליטתם של העולים בארץ

ז.ביום זה יהיו חלק ממוזיאוני המורשת של הקהילות השונות פתוחים לתלמידי בתי הספר ויתקיימו בהם תכניות מיוחדות. רשימת המוזיאונים ופרטים מצויים באתר "מורשת קהילות ישראל".

הצעות מפורטות לכל הפעילויות הנזכרות לעיל ועוד מצויות באתר מורשת קהילות ישראל באגף מורשת. מנהלי בתי הספר מוזמנים להיעזר בהן ולשתף בעשייה בנושא בבית ספרם.