מענקי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות לשנת התשע"ט

הודעה מס' 0049

תאריך פרסום ההודעה: ט"ז בכסלו תשע"ח, 04 בדצמבר 2017

   02 - 5604410
   michaloz@education.gov.il

 

1.   רקע

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות (ע"ר) פועלת מעל 45 שנים כדי להעצים את צוותי ההוראה בישראל ולטפח יזמות, יצירתיות וחדשנות בחינוך. הקרן תומכת ביוזמות חינוכיות של גננות, מורים וצוותי מורים. התמיכה כוללת תוכנית ליווי והדרכה שנתית, מתן מענקים כספיים ולמידה כחלק מקהילת יזמים ארצית. הקרן פועלת במיזם משותף עם משרד החינוך ובשיתוף קרנות נוספות.

מדי שנה תומכת הקרן ב-120 יוזמות המופעלות בקרב מגוון גילים (מגני ילדים ועד בתי ספר תיכוניים) בכל רחבי הארץ, בקרב כלל האוכלוסיות ובכל תחום לימודי או חינוכי.

2.   אופי היוזמות שהתמיכה תוענק להן

התמיכה תינתן ליוזמות המקדמות חשיבה יצירתית וחדשנית בחינוך ותורמות לתלמידים, לצוות החינוכי ולקהילה הסובבת. על היוזמות שתוענק להן התמיכה לעסוק הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט האקלימי במוסדות החינוך. עליהן לבטא חשיבה יצירתית על אודות תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה, כגון רב-תחומיות, רב-גילאיות, שילוב כלים טכנולוגיים, שילוב מתודות מגוונות, למידה חוץ-כיתתית ועוד. כמו כן עליהן לשקף תהליכי למידה פנים מוסדיים ולהתאים לאופי התלמידים ולצורכיהם, לצוות המורים ולאופי המוסד החינוכי. היוזמות יופעלו במהלך כל שנת הלימודים התשע"ט.

קיימים ארבעה מסלולי יזמות:

א.מסלול מקפצה מסלול המיועד לגננות ולמורים המובילים יוזמות מצומצמות בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר התיכוניים

ב.מסלול צוותא מסלול המיועד לצוותי חינוך בני 5-3 חברים המובילים יחד יוזמות רחבות היקף בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר התיכוניים

ג.מסלול בשותף – מסלול המיועד ליוזמות תלמידים ומורים בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים

ד.מסלול יד ביד – מסלול המיועד לשיתופי פעולה בין מוסדות החינוך המיוחד למוסדות החינוך הרגיל, בבתי ספר יסודיים ותיכוניים.

3.   תמיכת הקרן

  • תוכנית הליווי: התוכנית מורכבת משלושה מפגשי הדרכה בבית הספר שינוהלו על ידי מנחה מקצועי של הקרן ומארבעה כנסי לימוד ארציים שיתקיימו במהלך השנה. הליווי יתמקד בתהליכי פיתוחה של היוזמה החינוכית, ביישומה ובהעצמת היזם כמנהיג חינוכי. השתתפות היזמים במפגשי ההדרכה ובכנסים היא חובה.
  • המענקים: גובה המענקים המוסדיים שיינתנו למימוש היוזמה הוא 12,000-7,000 ש"ח, 20,000-12,000 ש"ח או 50,000-30,000 ש"ח, בהתאם למסלולי היזמות השונים.
  • הקידום המקצועי: ליזמים המובילים תינתן הכרה ב- 30 שעות של פיתוח מקצועי.
  • קהילת היזמים הארצית: היזם או צוות היזמים יצטרפו לקהילת יזמים פעילה שחברים בה מורים מרחבי הארץ.

4.   הגשת הבקשות

גננות, מורים וצוותים מקצועיים מוזמנים להציע יוזמות לשנת הלימודים התשע"ט. הבקשות יוגשו באופן מקוון בלבד, באתר הקרן, בכתובת www.keren-yozmot.org.il.

פתיחת קול קורא: יום ראשון, ט"ו בכסלו התשע"ח, 3.12.2017.

המועד האחרון להגשת הבקשות: יום חמישי, ב' בשבט התשע"ח, 18.1.2018, בשעה 19:00.

מפגשים ליזמים מתעניינים יתקיימו במקומות ובמועדים האלה:

-          בבאר שבע, ביום חמישי, ג' בשבט התשע"ח, 21.12.2017, בשעות 18:00-16:00.

-          בחיפה, ביום חמישי, ג' בשבט התשע"ח, 21.12.2017, בשעות 18:00-16:00.

-          בתל אביב, ביום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ח, 2.1.2018, בשעות 18:00-16:00.

 

פרטים נוספים על התוכנית ועל אופן ההרשמה, הנחיות וטפסים אפשר למצוא באתר הקרן, בכתובתwww.keren-yozmot.org.il .