היום הבין-לאומי ללא עישון במערכת החינוך

הודעה מס' 0066

תאריך פרסום ההודעה: י"ט בשבט תשע"ח, 04 בפברואר 2018

  
   orlyavinoam@gmail.com

 

1.   כללי

בתאריך י"ז בסיוון התשע"ח, 31 במאי 2018 יצוין ברחבי העולם "היום ללא עישון" המתקיים מדי שנה מאז 198 .7עישון סיגריות נחשב לאחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים לבריאות, אך גם הניתנים למניעה. מטרת היום היא להעלות על סדר היום העולמי את המודעות לנזקי העישון ולצורך במניעת תמותה ותחלואה ממחלות הנגרמות על ידי העישון.

בפעולות משרד החינוך לאורח חיים בריא ולמניעת עישון לוקחים חלק השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) והמחלקה לקידום הבריאות במערכת החינוך, תוך שיתוף פעולה עם המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות במשרד הבריאות, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי לצמצום העישון וקופות החולים.

לקראת היום הבין-לאומי ללא עישון מומלץ למנהלי מוסדות החינוך להקדיש שיעורים מיוחדים לנושא במסגרת התוכנית "כישורי חיים" ובתחומי הדעת השונים. יש להתאים את התכנים לשלב ההתפתחותי של התלמידים.

2.   חומרי למידה

בהכנת השיעורים והפעילויות בנושא אפשר להיעזר בגופים ובאתרים האלה:

 • לקבלת הדרכה אפשר לפנות אל היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, משרד החינוך, פקס 02-5603256.
 • חומרי הסברה בעברית ובערבית אפשר להזמין מהאגודה למלחמה בסרטן, מחלקת ההדרכה וההסברה, בפקס 03-7322780 או בדואר האלקטרוני hasbaradep@cancer.org.il. בהזמנה יש לציין את הפרטים האלה: שם המזמין (שם פרטי ושם משפחה), שם המוסד החינוכי, הכתובת המלאה, מספר הטלפון (כולל מספר הטלפון הנייד) וחומרי ההסברה המבוקשים (תוך ציון הכמות הדרושה והגילים שהחומרים מיועדים להם. החומרים יועברו לבית הספר באמצעות שליח.

להזמנת הרצאות ללא תשלום בנושא נזקי העישון (גם לדוברי ערבית) יש לפנות  באמצעות דף הבית של האגודה למלחמה בסרטן בכתובת http://www.cancer.org.il.

 • שלטים ופרסומים שונים אפשר לקבל ממשרד הבריאות, המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, פקס 02-6474834. יש לציין את שם המוסד החינוכי, את כתובתו, וכן מספרי טלפון (כולל הטלפון הנייד של איש הקשר).
 • לקראת היום הבין-לאומי למניעת עישון יועלו לאתר שפ"י חומרים חדשים לעבודה עם תלמידים ועם צוותי חינוך. כתובת האתר היא www.education.gov.il/shefi.
 • אפשר להיעזר גם באתר האגודה למלחמה בסרטן בכתובת www.cancer.org.il.
 • אפשר להסתייע גם בחנות הווירטואלית של משרד הבריאות, בכתובת זו: http://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=29.

3.   תחרות נושאת פרסים לתוכניות למניעת עישון

בין בתי הספר שיפעילו תוכניות ייחודיות בנושא מניעת עישון תתקיים תחרות נושאת פרסים בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ובשיתוף שפ"י והיחידה לקידום הבריאות במשרד החינוך והאגודה למלחמה בסרטן.

ועדה מקצועית תבחן את התוכניות ותבחר את בתי הספר הזוכים. הפרסים לבתי ספר הזוכים יוענקו בכנס חגיגי שיתקיים ביום ד', ט"ז בסיוון התשע"ח, 30 במאי 2018. הכנס יוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס, היו"ר לשעבר של מרכז הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל.

אלה התבחינים להשתתפות בתי הספר בתחרות

א.הפעלת תוכנית יצירתית וחדשנית המקדמת אורח חיים בריא ורווחה נפשית ושוללת שימוש בטבק, תוך שיתופם של התלמידים וההורים

ב.עבודה מערכתית רציפה, עקבית ומתמשכת בנושא

ג.שיתוף גורמים מהקהילה בתכנון התוכנית ובהפעלתה

ד.שילוב הנושא במקצועות הלימוד השונים

ה.שילוב מנהיגות תלמידים בהפעלת התוכנית

ו.תיעוד הפעילויות וצירוף נספח הסבר.

ז.בחינוך היסודי תינתן עדיפות לבתי ספר המפעילים את התוכנית "מפזרים את מסך העשן" בשכבות ה'-ו'.

המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים למלא את הטופס שבנספח להלן ולשולחו אל הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, באמצעות הדוא"ל orlyavinoam@gmail.com.

כמו כן יש לשלוח את תוכנית בית הספר בדואר רגיל (לא רשום) עד יום א', ל' בניסן התשע"ח, 15 באפריל 2018, אל הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, רח' יהלום 22, נווה מונוסון-יהוד, מיקוד 60190. אפשר לשלוח את התוכנית גם באמצעות הדוא"ל לכתובת הרשומה לעיל.

אפשר לשלוח גם מצגת שאינה כבדה (לא סרט) הכוללת את תיאור הפעילות ואת תיעודה באמצעות הדוא"ל הנ"ל.


4.   נספח

 

טופס השתתפות בתחרות

 

אל: הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית בתחום העישון

היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק - שפ"י

דוא"ל orlyavinoam@gmail.com

 

 • אנו מעוניינים להשתתף בתחרות הפרסים בנושא תוכניות למניעת עישון.
 • שם בית הספר: __________________________________
 • כתובת בית הספר: __________________________________
 • המחוז: __________________________________
 • מספר הטלפון של בית הספר: ______________________________
 • שם מנהל/ת בית הספר: ________________________________________
 • שם יועץ/ת בית הספר ומספרי הטלפון הנייד והנייח וכתובת הדוא"ל שלו/ה
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • אם היועץ/ת אינו/ה רכז/ת התוכנית שם רכז התוכנית, מספרי הטלפון הנייד והנייח וכתובת הדוא"ל שלו/ה
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • השכבה/הכיתה שבה התוכנית מופעלת ומספר התלמידים: __________________________
 • תיאור התוכנית
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________