היערכות לחידוני התנ"ך במסגרת הבית ספרית בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי בשנת הלימודים התשע"ט

הודעה מס' 0098

תאריך פרסום ההודעה: כ"ו בתמוז תשע"ח, 09 ביולי 2018

   02 - 5603112
   itzikbe@education.gov.il

   052 - 6346041
   chenmalka2@gmail.com

   02 - 5604343
   sapirsh@education.gov.il

 

1.   מבוא

התנ"ך, ספר הספרים, מהווה את יסוד המורשת היהודית ואת הבסיס לערכינו כעם, כאומה וכחברה. חיזוק הזהות היהודית, ובכלל זה הכרת המקורות והחינוך לאהבת התנ"ך, הוא נדבך מרכזי בתוכנית האסטרטגית של משרד החינוך, שאחת ממטרותיה המרכזיות היא: "בנייה, חיזוק והטמעת תוכניות להעמקת הזהות היהודית, הציונית והישראלית". אחת המטרות המרכזיות של מפעל חידוני התנ"ך היא לחשוף את התלמידים לספר התנ"ך כבסיס תרבותי מרכזי של עם ישראל.

בחידון התנ"ך מתמודדים תלמידי החינוך הממלכתי ותלמידי החינוך הממלכתי-דתי. לכל זרם חינוך יוגדרו התכנים, החומר לחידון וסגנון השאלות המתאימים לו.

לראשונה, הנהלת החידון מאפשרת לתלמידי כיתות ח' להשתתף בחידונים. מעתה רשאים להתמודד בחידון תלמידים בכיתות ח'-י"ב.

חידוני התנ"ך נערכים במתכונת של "מאֲלָפִים לאַלּוּפִים", ולהם כמה שלבים:

חידונים אינטרנטיים אשר ייערכו בבתי הספר ביום שלישי, י"ט בכסלו התשע"ט, 27.11.2018.

מבחן מחוזי בכתב למתמודדים העולים מהשלב הבית ספרי ייערך ביום שלישי, ט"ז בשבט התשע"ט, 22.1.2019.

חידוני התנ"ך המחוזיים בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי ייערכו בשישה מחוזות בו בזמן ביום שלישי, ל' בשבט התשע"ט, 5.2.2019, בתיאום עם רכזי המחוזות.

חידון התנ"ך הארצי לנוער ייערך ביום שלישי, י"ט באדר ב' התשע"ט, 26.3.2019, בהיכל התרבות בשוהם. עם סיום החידון יוכתרו חתן או כלת התנ"ך בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי וכן סגניהם.

הזוכים בחידון זה ייקחו חלק בשלבים המקדימים בכתב של החידון העולמי לנוער שייערך ביום העצמאות ה־71 של מדינת ישראל, ביום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9.5.2019, בתיאטרון ירושלים.

2.   שלבי החידון

2.1.       שלב החידון הבית ספרי

מבחן ממיין אינטרנטי - מנהל בית הספר ורכז התנ"ך יעודדו את התלמידים המתאימים לגשת למבחן ממיין מקוון שיועלה לאתר חידוני התנ"ך. המבחן יהיה פתוח במשך היום. קוד הכניסה לתלמידים לטופס הבחינה יועבר למורים על ידי רכזי התנ"ך. המבחן ייערך במחשבים של בית הספר בהשגחת המורים. במקרים חריגים ביותר ולשיקול דעתו של הרכז המחוזי, יתאפשר לעשות את המבחן במועד אחר שייקבע מראש (מועד ב') או לקיים אותו בכתב.

שלושת התלמידים שישיגו במבחן הממיין את הניקוד הגבוה ביותר, ייצגו את בית ספרם ביום גיבוש ומיון מחוזי. בית ספר אשר יגייס כיתות שלמות להרשמה באתר יהיה זכאי להוספת מתמודד רביעי.

2.2.       השלב המחוזי

לחידון המחוזי שני שלבים: מבחן מקדים בכתב וחידון מחוזי פומבי.

2.2.1מבחן מקדים בכתב

לפני החידון הפומבי המחוזי ייערך מבחן מקדים בכתב לכלל התלמידים המתמודדים מכלל בתי הספר. המבחן ייערך במחוזות במסגרת יום עיון וגיבוש. על פי תוצאות הניקוד במבחן המקדים בכתב, ייבחרו עד 16 מתמודדים מכל מחוז אשר צברו את מרב הניקוד הן בחינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתי-דתי. הניקוד שצברו הנבחנים במבחן המקדים בכתב ייזקף לזכותם של הנבחנים גם במהלך החידון המחוזי הפומבי. במסגרת החידון המחוזי הפומבי לא יתמודדו יותר משלושה תלמידים מאותו בית ספר.

2.2.2חידון מחוזי פומבי חידון בחינוך הממלכתי וחידון בחינוך הממלכתי-דתי

16 המתמודדים מכל זרם חינוכי ישתתפו בחידון המחוזי הפומבי בכל מחוז.

בסיום החידון הפומבי בזרם הממלכתי ובזרם הממלכתי-דתי, יעפילו כלה אחת או חתן אחד מכל זרם לחידון הארצי. על המחוז לדאוג להכרעה סופית בדבר זהות העולים לגמר.

3.   הערכה חלופית וציון 100 בבגרות

16 העולים לחידון המחוזי הפומבי יזכו ב:

א.ציון 100 בהערכה חלופית

ב.ציון 100 במבחן המגן בתנ"ך, אם הם נבחנים בבחינה חיצונית בשנת הלימודים התשע"ט.

הזוכים בשני המקומות הראשונים בכל מחוז בזרם הממלכתי ובזרם הממלכתי דתי (12 מתמודדים מכל אחד מהזרמים) יזכו לציון 100 ביחידות הבסיס בתנ"ך (2 יחידות בממלכתי, 3 יחידות בממלכתי-דתי).

תלמידים אלה יהיו שותפים פעילים במנהיגות התנ"כית של משרד החינוך, סיירת חות"ם (חונכות תנ"כית מובילה), ויפעלו לתגבור לימודי התנ"ך עם המורים בבתי הספר.

הזוכים בחידונים המחוזיים יקבלו תעודות וספרים על פי הישגיהם.

4.   שלב החידון הארצי

לחידון התנ"ך הארצי יעפילו 12 מתמודדים: 6 מתמודדים מהחינוך הממלכתי ו־6 מתמודדים מהחינוך הממלכתי-דתי.

4.1.       ימי עיון ומבחן מקדים

כשבוע לפני החידון הארצי יתקיימו שני ימי עיון שמטרתם להכשיר את המתמודדים שהעפילו לגמר מהמחוזות השונים. בימים אלה ייערך מבחן מקדים בכתב והוא יקבע את הניקוד ההתחלתי של המתמודדים בחידון הארצי.

4.2.       החידון הארצי הפומבי

בתום חידון התנ"ך הארצי ייבחרו שני נציגים אשר זכו במקום הראשון והשני מהזרם הממלכתי ומהזרם הממלכתי-דתי; בסך הכול, ארבעה נציגים.

נציגים אלה יְיַצגו את ישראל במבחן בכתב בחידון התנ"ך העולמי לנוער.

לזוכים בחידון הארצי יוענקו תעודות וספרים בהתאם לזכייתם.

5.   מחנה החידון העולמי לנוער יהודי

לקראת חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי והחידון לנוער התפוצות, יתקיים מחנה בהשתתפותם של כ־80 הכלות והחתנים שזכו בחידוני התנ"ך במדינותיהם ושל הזוכים מישראל.

מטרות המחנה:

א.להוסיף ממד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל

ב.לעודד מפגש חינוכי בלתי פורמלי בין נוער יהודי מהארץ לבין נוער יהודי מהתפוצות

ג.להעמיק את הקשר של המתמודדים לתנ"ך באמצעות סיורים בארץ

ד.להכין את המתמודדים לחידון העולמי לנוער יהודי ולחידון נוער התפוצות

ה.לגבש את המתמודדים באמצעות פעילות חווייתית ולהכינם לשמש כמנהיגים בקהילותיהם.

במסגרת המחנה ייערך מבחן מקדים בכתב כדי למיין את המתמודדים לקראת חידון הגמר העולמי וחידון נוער התפוצות. 16 המשתתפים שיקבלו את מרב הנקודות בחידון המקדים, יעפילו לחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי שייערך ביום העצמאות.

6.   חידון התנ"ך לנוער התפוצות

12 המשתתפים שיקבלו את הציונים הגבוהים במבחן המקדים בכתב, החל מהמקום ה־17 (נציג אחד בלבד מכל מדינה), יעפילו לחידון נוער התפוצות. החידון מיועד לנוער התפוצות בלבד ולא לנציגים מישראל.

7.   אישור לחריגות מהנחיות החידון

למטה חידוני התנ"ך תהיה הסמכות לאשר בעת הצורך חריגות מההנחיות המפורטות בהודעה זו. הוועדה תפרסם את החלטותיה באתר חידוני התנ"ך.

8.   החומר לחידון התנ"ך לשנים התשע"ט-התשפ"א

8.1.       חומרי הלימוד לחידון לתלמידי בתי הספר הממלכתיים

א.לחידון הבית ספרי

בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א'-כ', כ"ד, ל"א-ל"ד

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב

יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, כ', כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

רות: כל הספר

אסתר: כל הספר

ב.לחידון המחוזי – תוספת לחומר לעיל

שמואל א': כל הספר

שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר

מלכים ב': כל הספר

יונה: כל הספר

ג.לחידון הארצי – תוספת לחומר לעיל

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ג-כ"ד

דברים: פרקים י"ב-י"ד, י"ז-י"ח, ל'-ל"ד

ישעיה: פרקים א'-י"ב, ס'-ס"ו

ירמיה: פרקים א'-ב', י"ח-ל"ג

יואל: כל הספר

עמוס: כל הספר

חגי: כל הספר

איוב: פרקים א'-ב', מ"ב

קהלת: פרקים א'-ד', י"א-י"ב

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'

נחמיה: פרקים א'-ו', ח'-י', י"ב-י"ג

מתמודדי החידון הארצי בלבד יישאלו גם על הנחלות בספר יהושע, פרקים ט"ו-י"ט.

ד.לחידון העולמי – תוספת לחומר לעיל

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"ז-כ', כ"ז-כ"ח, ל"ז-ל"ט

הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד

מיכה: כל הספר

חבקוק: כל הספר

זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י"ד

מלאכי: כל הספר

תהילים: פרקים פ'-צ'

משלי: פרקים כ'-ל"א.

דברי הימים ב': פרקים כ"ח-ל"ו.

8.2.       חומרי הלימוד לחידון לתלמידי בתי הספר הממלכתיים-דתיים

א.לחידון הבית ספרי

בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א'-כ', כ"ד, ל"א-ל"ד

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ג-כ"ד

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב

דברים: פרקים י"ב-י"ד, י"ז-י"ח, ל'-ל"ד

יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, כ', כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

רות: כל הספר

אסתר: כל הספר

ב.לחידון המחוזי – תוספת לחומר לעיל

שמואל א': כל הספר

שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר

מלכים ב': כל הספר

ישעיה: פרקים א'-י"ב, ס'-ס"ו

ירמיה: פרקים א'-ב', י"ח-ל"ג

יונה: כל הספר

קהלת: פרקים א'-ד', י"א-י"ב

ג.לחידון הארצי – תוספת לחומר לעיל

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"ז-כ', כ"ז-כ"ח, ל"ז-ל"ט

הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד

יואל: כל הספר

עמוס: כל הספר

חגי: כל הספר

תהילים: פרקים פ'-צ'

איוב: פרקים א'-ב', מ"ב

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'

נחמיה: פרקים א'-ו', ח'-י', י"ב-י"ג

ד.לחידון העולמי – תוספת לחומר לעיל

מיכה: כל הספר

חבקוק: כל הספר

זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י"ד

מלאכי: כל הספר

משלי: פרקים כ'-ל"א

דברי הימים ב': פרקים כ"ח-ל"ו