לימודי הערבית בבתי הספר במגזר היהודי

הוראת קבע מס' 0132 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו בתמוז תשע"ח, 09 ביולי 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 9.7.2018
הוראה זו עוסקת בלימודי השפה הערבית במגזר היהודי. השפה הערבית נלמדת בבתי הספר במגזר היהודי כשפה זרה שנייה מכיתה ה' ועד סיום התיכון. בבתי הספר היסודיים השפה נלמדת במסגרת מקצועות הרשות, בחטיבות הביניים כמקצוע חובה ובחטיבות העליונות במסגרת לימודי הבחירה. ההוראה מציגה את חשיבות המקצוע, את מבנה הלימודים ואת נושאי הלימוד, את התפיסה הפדגוגית ואת הפיתוח המקצועי למורים ולמדריכים.
הוראה זו מאגדת הנחיות קודמות ומעדכנת אותן.

   050 - 6282831
   sigsh5@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.   רקע

השפה הערבית היא השפה הרשמית השנייה במדינת ישראל. כחמישית מאוכלוסיית ישראל דוברת ערבית כשפת-אם. הערבית היא גם שפתם של כשלוש מאות מיליון בני אדם ברחבי העולם. הערבית הספרותית היא לשון התרבות של כל דוברי הערבית מוסלמים, נוצרים ודרוזים כאחד - ולשון כתבי הקודש והתפילה של כל המוסלמים ברחבי העולם.

לידיעת השפה הערבית יש אפוא חשיבות רבה במדינת ישראל; באמצעותה אפשר להבין את אזרחי ישראל דוברי הערבית, לתקשר עמם ולהכיר את תרבותם ואת התרבות של אזרחי המזרח התיכון שרובם דוברי ערבית.

ידיעת השפה הערבית חיונית למדינה ואף תורמת לאזרחיה.

2.   על תחום הדעת ערבית במגזר היהודי

2.1.         הנחות יסוד

הוראת השפה הערבית במגזר היהודי מושתתת על תפיסת העולם שעל אזרחי המדינה להכיר את השפה הערבית ואת תרבותה.

תוכניות הלימודים בערבית פותחו בהתאם להנחות היסוד האלה:

 • ידיעת השפה הערבית היא בעלת ערך רב לכל אזרח במדינת ישראל.
 • השפה הערבית פותחת צוהר להבנת תרבות האסלאם ולהבנת עמי האזור.
 • לימוד שפה זרה מעורר מודעות לטבעה של השפה, מאפשר לעמוד על ההבדלים בין שפות ומעמיק את הבנת שפת-האם של הלומדים.
 • יסודותיה של הוראת השפה מושתתים על האזנה ודיבור ועל קריאה וכתיבה.
 • רכישת הידע הלשוני מתבצעת טוב יותר בתוך הקשר טקסטואלי ומתוך צרכים תקשורתיים.
 • למידת שפה זרה חדשה מתאפשרת ביתר קלות לאחר שהתלמידים מפתחים מיומנויות לשוניות/אורייניות בשפת-האם.
 • מעורבותם של הלומדים בתהליך הלמידה וחוויית ההצלחה מגבירות את המוטיבציה להתקדם ברכישת השפה.

2.2.         היקף הלימודים

תחום הדעת ערבית נלמד במגזר היהודי בבתי הספר בכל שלבי הגיל:

 • בבתי הספר היסודיים קיימת תוכנית רשות בהיקף של 2 ש"ש לתלמידי כיתות ה'-ו'.
 • בחטיבות הביניים קיימת חובת לימוד של שפה זרה שנייה – ערבית או צרפתית. חובת הלימוד בחטיבות הביניים היא בהיקף של 3 ש"ש במשך 3 שנים ובסך הכול 9 ש(על תוספת "שעה צבועה" לכיתה ראו בסעיף 6 להלן) .
 • בחטיבה העליונה לימודי הערבית הם מקצוע בחירה בהיקף של 5 יחידות לימוד הנלמד לאורך החטיבה העליונה בהיקף של 15 ש"ש.

2.3.         תוכנית הלימודים

2.3-1כללי

א.תוכנית הלימודים בערבית נבנתה בהנחייתה של ועדת מקצוע המורכבת מאנשי אקדמיה, מאנשי משרד החינוך וממורים המלמדים את המקצוע הלכה למעשה. הוועדה דנה במדיניות הוראת המקצוע בארץ, ובהנחייתה נבנתה תוכנית לימודים הנותנת מענה למטרות האלה:

 • טיפוח עניין וסקרנות כלפי הלשון הערבית ודרכי השימוש בה
 • טיפוח מיומנויות תקשורתיות בשפה הערבית: מיומנויות הבנה (הבנת הנשמע והבנת הנקרא) ומיומנויות הפקה (הבעה בעל-פה והבעה בכתב), כמפורט להלן:

-          פיתוח יכולת האזנה והבנה של טקסטים דבורים מתחומים שונים

-          פיתוח יכולת קריאה (קולית ודמומה) והבנה של טקסטים מתחומים שונים

-          עידוד ההבעה בעל-פה במסגרות שונות של תקשורת בין-אישית

-          פיתוח יכולת ההבעה בכתב של משפטים וטקסטים תקינים מבחינה לשונית

 • הכרת העולם הערבי – דתו ותרבותו
 • פיתוח רגישות לאנשים בעלי רקע תרבותי שונה.

ב.את פרטי תוכנית הלימודים אפשר למצוא באתר המפמ"ר לערבית ועולם הערבים והאסלאם.

2.3.2תוכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים

בבתי הספר היסודיים, בכיתות ה'-ו', אפשר ללמוד את השפה הערבית הדבורה. התוכנית מתמקדת בשיח בערבית מדוברת בנושאים שונים ובהכרת התרבות הערבית, וחושפת את הלומדים לאותיות ולמילים בערבית.

התוכנית שמה דגש על הבעה בעל-פה במטרה להגביר את המוטיבציה של הלומדים הצעירים ללמוד את השפה הערבית, לטפח בהם את אהבת השפה ואת הסובלנות כלפי דוברי שפות אחרות, ולא פחות מכך, להכין אותם לקראת המשך לימוד הערבית בחטיבת הביניים.

כאמור לעיל, התוכנית לבתי הספר היסודיים נבנתה בהנחייתה של ועדת המקצוע, ואפשר למצוא אותה באתר הפיקוח על הוראת הערבית.

2.3.3תוכנית הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים

התוכנית להוראת הערבית בחינוך העל-יסודי מבוססת על עקרון הרצף בלימוד הערבית: התוכנית נלמדת במסגרת לימודי החובה בחטיבת הביניים, בכיתות ז'-ט', וממשיכה במסגרת לימודי הבחירה בחטיבה העליונה, בכיתות י'-י"ב.

התוכנית שמה דגש, בין השאר, על הרחבת אוצר המילים, על היכרות עם טקסטים מתחומים שונים, על הבנת הנשמע ועל הבעה בעל-פה ובכתב.

התוכנית מזמנת היכרות בעל-פה עם פתגמים, עם ברכות, עם מילות פנייה ונימוסין בערבית החל מכיתה ז', מן השלבים הראשונים של לימוד השפה.
בכיתות ז'-ט' התלמידים לומדים את יסודות הלשון הערבית ורוכשים מיומנויות תקשורתיות בסיסיות בהאזנה, בקריאה, בדיבור ובכתיבה. הוראת הערבית בחטיבה העליונה מתבססת על הנלמד בחטיבת הביניים, מרחיבה את ידיעות התלמיד ומעמיקה אותן באמצעות מגוון רחב של טקסטים ובאמצעות הרחבת לימודי הדקדוק והתחביר.

תלמידי החטיבה העליונה יוכלו, בסיום לימודיהם, להביע את עצמם בערבית בנושאים שונים ולקרוא ולהבין קטעי קריאה מורכבים יותר מאלה שנלמדו בחטיבת הביניים, ביניהם יצירות ספרותיות מודרניות וטקסטים הכתובים בערבית קלאסית. במסגרת לימודיהם תלמידי החטיבה העליונה עושים שימוש מושכל במילון ערבי-עברי, מרחיבים את ידיעותיהם בתרבות הערבית, קוראים ידיעות עיתונאיות ממגוון סוגים ומרחיבים את אוצר המילים שברשותם.

את תוכניות הלימודים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה אפשר למצוא באתר הפיקוח על הוראת הערבית.

3.   הכשרת מורים ופיתוח מקצועי

על המורים המלמדים ערבית במגזר היהודי להיות בוגרי תואר ראשון לפחות ובעלי תעודת הוראה בערבית.

לאחר שילובם של המורים בהוראת תחום הדעת יש חשיבות רבה להשתתפותם בקביעות בתהליכי פיתוח מקצועי בערבית כדי להתעדכן בהדגשים ובהתחדשות של תוכנית הלימודים.

במהלך כל שנת לימודים מתקיימות מגוון השתלמויות, ובהן השתלמויות בכל המחוזות, השתלמויות מקוונות למורים בתחילת דרכם ולמורים ותיקים, השתלמויות להטמעת אמצעים דיגיטליים בהוראת הערבית בבתי הספר והשתלמויות בערבית הדבורה לשם חיזוק השיח הדבור בכיתה. בנוסף מתקיימת השתלמות ארצית מרוכזת בחופשת הקיץ.

פירוט ההשתלמויות ועדכון הפרטים מתפרסמים באתר הפיקוח על הוראת הערבית.

4.   ספרי לימוד וחומרי למידה

4.1לבית הספר היסודי קיימות  יחידות הוראה מאושרות על פי תוכנית הלימודים החדשה.  היחידות, הכוללות את כל נושאי הלימוד שבתוכנית הלימודים לכיתות ה'-ו', מונגשות באינטרנט, ולקראת שנת הלימודים התשע"ט הן ייערכו ויאוגדו לחוברת לימוד. לנוחיות המורים יתפרסם קובץ מלא של חוברת הלימוד גם באתר המפמ"ר לערבית.

4.2לבית הספר העל-יסודי קיימים כמה ספרי לימוד מאושרים לבחירת המורים. כל הספרים נכתבו על פי תוכנית הלימודים לבית הספר העל-יסודי. חומרי לימוד נוספים ויחידות הוראה אפשר למצוא באתר המפמ"ר לערבית.

5.   דרכי הערכה

כיוון שידיעת שפה כוללת בתוכה האזנה ודיבור לצד הבנת הנקרא והבעה, דרכי ההערכה בשפה הערבית בודקות אף הן את כל המיומנויות ומגוונות את ההערכה השגרתית, כמפורט להלן:

 • בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המורים בונים לעצמם את כלי ההערכה.
 • מורים בחטיבת הביניים יכולים להיעזר במחוון להערכה חלופית בכתב ובמחוון להערכה חלופית בעל-פה שפותחו על ידי צוות הפיקוח על הוראת הערבית.
 • החומר לבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 5 יח"ל נחלק לשני חלקים שונים בגודלם: על 70% מתוכנית הלימודים מתקיימת בחינת בגרות חיצונית, ועל 30% נוספים מהתוכנית התלמידים מוערכים בהערכה חלופית מגוונת.

מבנה בחינת הבגרות מתפרסם בחוזר המפמ"ר בתחילת כל שנת לימודים.

6.   תוספת שעות לתגבור לימודי הערבית

משרד החינוך מבקש, במידת האפשר, לאפשר למי שלא למד ערבית ביסודי להשתלב בלימודי ערבית בחטיבת הביניים ולמי שלמד ערבית בחטיבת הביניים להמשיך את לימודיו בתחום בחטיבה העליונה.

כדי לעודד תלמידים ללמוד ערבית, וכדי לעודד מנהלים לשלב את לימודי הערבית בתוכנית הלימודים, משרד החינוך נוהג להעניק שעות לחיזוק לימודי השפה הערבית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, כמפורט להלן:

 • שעה "צבועה" לכיתות חטיבת הביניים: הוראת הערבית בכיתות ז'-ט' היא חובה בכל אחת משכבות הגיל. ברוב המקרים (בהתאם להנחיות המתפרסמות מדי שנה במארז מתנ"ה) בתי הספר המלמדים ערבית בהיקף של 3 ש"ש לכל כיתת לימוד מקבלים שעה אחת מתוכן לכל כיתה כתוספת לתקן להוראת המקצוע ("שעה צבועה").
 • שעות תגבור לכיתות החטיבה העליונה: אפשר להגיש בקשה לשעות תגבור מדי שנה בתגובה לפרסום הקול הקורא על ידי המזכירות הפדגוגית. שעות התגבור מוענקות על פי תבחינים ובהתאם להגשת בקשה ותצהיר של מנהל בית הספר.