כללי זה"ב במעגל השנה

הוראת קבע מס' 0138 - החלפה

תאריך פרסום: ד' באלול תשע"ח, 15 באוגוסט 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 15.8.2018
במעגל השנה קיימים מועדים ואירועים שבהם התלמידים חשופים לסכנות היפגעות מתאונות דרכים מעבר לסכנות שבשגרה. הוראה זו מנחה את מנהלי בתי הספר לקיים פעילויות הסברה והדרכה במוסדות החינוך לקראת מועדים קבועים בשנה שנדרשת בהם תשומת לב מיוחדת, כדי להבטיח את שלומם ואת בטיחותם של התלמידים כשהם בדרכים ובפעילויות האופייניות למועד שנערכים אליו. הוראה זו מרכזת את ההסברה הנדרשת בתחום הזהירות בדרכים עם פתיחת שנת הלימודים, לקראת חופשות ממושכות ולקראת החגים והאירועים החוזרים על עצמם מדי שנה. כמו כן אגף הזה"ב נוהג לפרסם רענון של הנהלים לקראת כל מועד ואירוע.
הוראה זו מרכזת ומעדכנת את כל ההנחיות שפורסמו בעבר בנושא של פעילות ההסברה בתחום הזהירות בדרכים שיש לקיים במוסדות החינוך לקראת החופשות והאירועים החוזרים על עצמם מדי שנה.

   02 - 5603882
   maxav@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.        רקע

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים משימה לאומית, שמטרתה שמירה על חיי אדם ומניעת תאונות דרכים שתלמידים מעורבים בהן. המערכת מבקשת לקחת אחריות חינוכית על הנושא גם מחוץ למסגרות החינוך ולהנחות את התלמידים כיצד לשמור על עצמם ולהימנע מסכנות הצפויות בדרכים גם בתקופת החגים והחופשות. מועדים אלה ואירועים נוספים החוזרים על עצמם מדי שנה, שבהם התלמידים נמצאים בדרכים למשך זמן ארוך מהרגיל, חושפים את התלמידים לסכנות בדרכים, ועל כן חובה להתריע בפניהם על סכנות אלו ולחזור ולהסביר להם כיצד אפשר להימנע מהן.

2.        פעילויות הסברה לקראת חגים ומועדים מיוחדים

2.1לצד שגרת ההוראה והחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים יש להקדיש זמן במערכת החינוך להסברה נקודתית במצבים מיוחדים. צוותי ההוראה נדרשים לבצע את ההסברה לקראת אירועים וחופשות ולהתמקד בהתרעה בפני התלמידים על מצבים המאפיינים את המועד המתקרב ועל הדרכים להיערך לקראתו כדי למזער ואף ולמנוע את הסכנות הצפויות. את ההסברה יש להעביר לתלמידים, ובמידת הצורך יש להביא אותה במקביל גם לידיעת הוריהם.

2.2ההסברה לקראת כל מועד תכלול התייחסות כללית והתייחסות מיוחדת למאפייני האירוע הקרוב. במסגרת ההתייחסות הכללית חשוב להזכיר את הנקודות האלה:

2.2.1הכביש ומגרשי החנייה לא נועדו למשחקים. משחקים רק במקומות בטוחים שאין בהם תחבורה: מגרשי משחקים מגודרים, מגרשי ספורט, גנים ציבוריים,  מקומות מוגנים על-ידי גדר בטיחות גבוהה וכדומה. בעת משחק בכדור יש למנוע את נפילתו לכביש וחשוב לשאת אותו בשקית עד להגעה לאזור המוגן.

2.2.2ילד עד גיל 9 אינו חוצה לבד. עליו לבקש סיוע ממבוגר מוכר.

2.2.3חובה לשמור על כל כללי הבטיחות בדרך: בהליכה, ברכיבה על אופניים ועל כלי תחבורה אחרים, בנהיגה ובנסיעה ברכב.

2.3נוסף להנחיה הכללית יש לתת הנחיה ספציפית בהתאם למועד המתקרב. פעילות ההסברה תביא בחשבון את גיל התלמידים, את ההתנהגות המאפיינת את המועד הקרוב ואת כלי התחבורה שהתלמידים נוהגים להשתמש בהם, ותכלול התייחסות לנסיעה ברכב, לנהיגה ברכב, וכן לרכיבה על כלי תחבורה ממונעים ושאינם ממונעים, כמפורט בהמשך.

המועדים שיש לבצע הסברה ממוקדת לקראתם חוזרים על עצמם מדי שנה וכוללים את פתיחת שנת הלימודים, את מועדי היציאה לחופשות ממושכות, את בוא החורף ואת האירועים שנהוג לבלות בהם בצורה העלולה לסכן את הולכי הרגל ואת הנהגים.

2.4כדי למקד את ההסברה במאפייני האירוע המתקרב רצוי להיעזר בטבלה שלהלן וכן בנספחים:

 

האירוע

מאפייני האירוע

הנושא במוקד ההסברה

הערות

פתיחת שנת הלימודים

הילדים חוזרים ללימודים לאחר חופשה ממושכת, ויש להזכיר להם את כללי ההתנהגות בכבישים בעת ההליכה לבית הספר ובחזרה ממנו.

        הסברה כללית (סעיף 2 )

        הליכה בטוחה בדרכים (סעיף 6)

        נסיעה בטוחה ברכב (סעיף 7)

חשוב להזכיר לתלמידים באילו צמתים משמרות הבטיחות ממוקמות.

לקראת יום כיפור

ביום כיפור התנועה לרוב מושבתת. אנשים נוהגים ללכת על הכבישים, ורבים נוהגים לרכוב על אופניים.

רכיבה על אופניים ועל כלי תחבורה שאינם דורשים רשיון נהיגה (סעיפים 3, 4 ו-5 )

 

לקראת חג הסוכות

התלמידים יוצאים לחופשה ממושכת שבמסגרתה הוריהם לעיתים עובדים כרגיל.

        הסברה כללית (סעיף 2 )

        הליכה בטוחה בדרכים (סעיף 6)

בתקופה זו של השנה התלמידים מרבים לבלות בחוץ, ורצוי להזכיר גם את הנאמר בסעיפים 3, 4 ו-5

לקראת החורף

בימי החורף החשכה יורדת מוקדם,  ובימי גשם הראות לקויה והכבישים רטובים וחלקלקים, ועל כן יכולת השליטה של הנהג ברכב פחותה.

כללי ההתנהגות בדרכים בחורף ובחשכה (סעיפים 8 ו-10 )

יש להזכיר לנהגים שבין התלמידים, שעליהם להאט, לשמור מרחק ולהימנע ככל האפשר מעקיפות.

לקראת חג החנוכה

התלמידים יוצאים לחופשה  ממושכת בתקופת החורף, ובמסגרתה הוריהם לרוב עובדים כרגיל ומזג האוויר גשום.

        הסברה כללית (סעיף 2 )

        כללי ההתנהגות בדרכים בחורף ובחשכה (סעיפים 8 ו-10 )

 

סוף השנה האזרחית

בני נוער נוהגים לשתות משקאות אלכוהוליים העלולים לגרום להתנהגות מסוכנת.

        אלכוהול ונהיגה (סעיף 9)

        בטיחות בדרכים בשעות החשכה (סעיף 10)

החוק אוסר על נהיגה לאחר שתיית אלכוהול. מומלץ  להשתמש בתחבורה ציבורית או לקבוע נהג תורן שאינו שותה והוא בלבד רשאי לנהוג לאחר המסיבה.

לקראת חג הפורים

כחלק מהבילוי וממנהגי החג בני נוער נוהגים לשתות משקאות אלכוהוליים העלולים לגרום להתנהגות מסוכנת.

        הליכה בטוחה בדרכים (סעיף 6) -אלכוהול ונהיגה (סעיף 9)

החוק אוסר על נהיגה לאחר שתיית אלכוהול. מומלץ להשתמש בתחבורה ציבורית או לקבוע נהג תורן שאינו שותה והוא בלבד רשאי לנהוג לאחר המסיבה.

לקראת חג הפסח והאביב

התלמידים יוצאים לחופשה ממושכת שבמסגרתה הוריהם לעיתים עובדים כרגיל, ובשל בוא האביב התלמידים מרבים להימצא בחוץ – במגרשי משחקים, בטיולים ובאתרי נופש והם חשופים יותר לתאונות.

        הסברה כללית (סעיף 2 )

        הליכה בטוחה בדרכים (סעיף 6)

        סעיפים 3, 4 ו-5

 

לקראת ל"ג בעומר

התלמידים נוהגים לאסוף קרשים למדורות ל”ג בעומר ומשוטטים לעיתים עמוסים בקרשים, או שהם סוחבים אותם בעגלות מאולתרות ולא תמיד ערים למתרחש  סביבם.

        הליכה בטוחה בדרכים (סעיף 6)

        בטיחות בדרכים בשעות החשכה (סעיף 10)

מומלץ לרענן את כללי ההתנהגות המחייבים את התלמידים לאחריות אישית ולבטיחות בדרך.

לקראת חופשת הקיץ

התלמידים יוצאים לחופשה  ממושכת שבמסגרתה הוריהם לרוב עובדים, והם מרבים לבלות זמן רב מחוץ לבית.

כל הסעיפים בחוזר זה

אין משמרות זה"ב, ולכן יש לנהוג במשנה זהירות בעת חציית הכביש במעבר חצייה.

 

3.        רכיבה בטוחה על אופניים

התנהגות הרוכב בדרך מושפעת מהידע שיש לו, מהמיומנויות שלו ומהנורמות החברתיות.

חשוב להדגיש את הכללים לרכיבה נכונה ובטוחה על אופניים:

3.1חובה להשתמש באבזרי בטיחות: קסדה, מחזירי אור, מגיני ברכיים ומגיני ידיים.

3.2יש לחזור ולשנן את חוקי התעבורה המתייחסים לרכיבה על אופניים מתוך תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, סעיפים 123 – 134.

3.3אין לרכוב על אופניים ברחובות שיש בהם תנועה סואנת וכן בדרכים בין-עירוניות שהתנועה בהן מהירה. רכיבה על אופניים בכביש היא מסוכנת. יש להעדיף לרכוב בדרכים שאינן סואנות, בשבילים המיועדים לרוכבי אופניים ובמגרשים המתאימים.

4.        רכיבה בטוחה על אופניים חשמליים ועל גלגינוע (קורקינט חשמלי)

אופניים חשמליים וגלגינוע (קורקינט חשמלי) הם כלי רכב בעלי מנוע עזר בהספק מרבי של 250 וואט. מהירות הנסיעה בהם לא תעלה על 25 קמ"ש. כלי רכב שההספק שלהם גדול יותר נחשבים קטנועים או אופנועים ומצריכים רשיון נהיגה ורשיון רכב.

אלה הכללים המחייבים בעת רכיבה על כלי רכב חשמליים שאינם מצריכים רשיון נהיגה:

4.1הרכיבה עליהם מותרת החל מגיל 16.

4.2הרכיבה עליהם מותרת רק בצד ימין של הדרך בכביש או בשביל אופניים ומחייבת ציות לרמזורים ולתמרורים.

4.3באופניים החשמליים יותקנו אבזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון, פנס קדמי בעל תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים.

4.4בכל רכיבה יש לחבוש קסדה כדי להגן על ראש הרוכב.

4.5בשעות החשכה יש לענוד מחזירי-אור על הגוף, ובמיוחד על קרסול הרגל, על הזרועות ועל הקסדה, בנוסף לפנס ולמחזירי האור הנמצאים על כלי הרכב.

4.6לפני הרכיבה יש לבדוק את תקינות כלי הרכב וכל אבזרי הבטיחות.

5.        שימוש בכלי תחבורה נוספים שאינם מצריכים רישיון נהיגה

5.1בשנים האחרונות נפוצים ברחבי הארץ כלי רכב מסוגים שונים, חלקם ממונעים וחלקם ללא מנוע. בין כלי הרכב החדשים קיימים אופניים חשמליים וגלגילנוע (שהתייחסנו אליהם בסעיף 4 לעיל), קורקינט, גלגיליות, גלגשת (סקייטבורד) ועוד.

5.2השימוש הבטוח בכלי רכב אלו כולל הנחיות אלו:

5.2.1רכיבה וגלישה מותרות רק במגרשי הספורט או במגרשים שקיים בהם משטח מיוחד לכך. אין לגלוש בגלגיליות, בגלגשות ובקורקינטים על הכביש ועל המדרכה.

5.2.2בדרך אל מגרשי הספורט והגלישה יש לשאת את כלי התחבורה בשקית מתאימה, ואת הקורקינט יש להוביל ללא רכיבה.

5.2.3בכל רכיבה יש לחבוש קסדה כדי להגן על ראש הרוכב.

5.3טבלת החוקים והתקנות לכלי התחבורה השונים מובאת בנספח ז לחוזר זה.

6.        הליכה בטוחה בדרכים

הליכה בדרך ללא ליווי מבוגר מטילה על הילדים את האחריות לבטיחותם, וחשוב להנחות אותם להליכה בטוחה, כמפורט להלן:

6.1יש ללכת על המדרכה.

6.2עדיף לחצות כביש באמצעות גשר להולכי רגל או בצומת מרומזר.

6.3בעת החצייה יש להביט לכל הכיוונים ולחצות רק כאשר בטוחים שהכביש פנוי ממכוניות.

6.4בדרך למגרש המשחקים, בעת חציית כביש, יש לשים את הכדור/המשחק בשקית.

6.5ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד אלא בליווי מבוגר מוכר בלבד.

6.6כאשר הולכים בקבוצה, כל אחד מהילדים אחראי לעצמו וחייב לסמוך רק על עצמו.

7.        נסיעה בטוחה בכלי רכב

בעת הנסיעה ברכב מוטלת אחריות רבה על הנהג ואחריות מסוימת על הנוסע. התלמידים צריכים להיות מודעים לאחריותם כנוסעים ולהקפיד על הכללים האלה:

7.1יש לחגור חגורת בטיחות בכל נסיעה, גם בנסיעה קצרה מאוד.

7.2יש להיכנס לרכב ולצאת ממנו רק בעת עצירה מוחלטת של הרכב במקום המיועד לכך, ורק מהדלת הימנית הפונה למדרכה.

7.3בעת פתיחת דלתות הרכב יש למנוע פגיעה בהולך רגל העובר סמוך לדלת הרכב.

8.        כללי ההתנהגות בדרכים בחורף

8.1בחורף הימים קצרים ושעות החשכה ארוכות יותר. החורף מתאפיין גם בימים גשומים שבהם הראות לקויה, הכבישים רטובים וחלקלקים, וכתוצאה מכך יכולת השליטה של הנהגים ברכב פוחתת.

8.2להלן כללי ההתנהגות להולכי הרגל בחורף:

8.2.1יש ללבוש בגדים בהירים ולהצמיד להם מחזירי אור כדי לאפשר לנהגים לראות את ההולכים.

8.2.2רצוי להימנע מחציית כבישים בגשם.

8.3להלן כללי ההתנהגות לנהגים בחורף:

8.3.1יש להאט את מהירות הנסיעה ולהתאים את הנהיגה לתנאי הדרך.

8.3.2יש לשמור מרחק בטוח מהרכב הקודם.

8.3.3יש להימנע ככל האפשר מעקיפות.

8.3.4יש ליצור קשר עין עם הולכי הרגל.

8.3.5יש להדליק אורות גם ביום בתקופה שבין 1 בנובמבר עד 31 במרס.

8.4מידע נוסף מובא בנספח ב' לחוזר זה.

9.        אלכוהול ונהיגה

9.1בני נוער רבים נוהגים לשתות אלכוהול בעת בילוי. השפעת האלכוהול משנה את ההתנהגות, פוגעת ביכולת הריכוז וביכולת הקואורדינציה והתיאום שבין המוח לאיברי הגוף, ומפחיתה את יכולת הקשב והריכוז עד כדי אי-יכולת לשמור על נתיב הנסיעה. לכן חל איסור מוחלט לנהוג בהשפעת אלכוהול.

9.2מומלץ להציע לבני הנוער חלופות:

 • אפשר לקבוע נהג תורן שאינו שותה והוא בלבד רשאי לנהוג לאחר המסיבה.
 • אפשר לנסוע בתחבורה הציבורית או להזמין מונית.

9.3מידע נוסף מובא בנספח א' לחוזר זה.

10.  בטיחות בדרכים בשעות החשכה

בשעות החשכה טווח הראייה של הנהג מוגבל לתחום המואר על ידי פנסי הרכב. על כן מי שהולך בדרך בחשכה צריך להעדיף מקומות חצייה מסומנים ומוארים, ללבוש בגדים בהירים ולענוד מחזירי אור. כמו כן על הנהג להאט את מהירות נסיעתו, במיוחד ליד בתי ספר וליד מגרשי משחקים.

11.  נספחים

נספח א: פעילות הסברה בנושא נהיגה זהירה לקראת חנוכה ולקראת חגיגות השנה האזרחית החדשה

 

מסיבות חג החנוכה וראש השנה האזרחית מלוות פעמים רבות בשתיית משקאות אלכוהוליים ועלולות לגרום להתנהגות מסוכנת בכביש בקרב כלל הנהגים, ובמיוחד בקרב נהגים צעירים.

נהגים צעירים בני 24-17 שבדמם אלכוהול עלולים להיות מעורבים בתאונות יותר מיתר הנהגים שבדמם רמת אלכוהול דומה. שיעור מעורבותם של נהגים מקבוצה זו בתאונות כתוצאה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול גבוה פי 1.5 משיעור מעורבותם של נהגים בגיל       44-25 ופי 3 ממעורבותם של נהגים בגיל 45- 64. הדבר נובע מהשילוב בין חוסר מודעותם של הנהגים הצעירים להשפעתו של האלכוהול ששתו על תפקודם, החל  מן הטיפה הראשונה, לבין מאפייני התנהגות נוספים של נהגים צעירים, כגון כניעה ללחץ חברתי, הסח הדעת, חוסר ניסיון בנהיגה ועוד.

האלכוהול משפיע על הנהג באופנים שונים:

 • השפעת שתיית אלכוהול משתנה מאדם לאדם ותלויה במבנה גופו, במשקלו ובגילו.
 • השפעת האלכוהול ניכרת גם בעקבות שתייה מועטה ביותר.
 • האלכוהול משבש את כושר השיפוט של הנוהג ברכב ופוגע במיומנויות הנהיגה שלו.
 • האלכוהול מטשטש את כושר הראייה ומצר את שדה הראייה (ראיית מנהרה).
 • האלכוהול מאריך את זמן ההתאוששות מסנוור.
 • האלכוהול מאריך משמעותית את זמן התגובה של הנוהג ברכב.
 • האלכוהול גורם לתחושת עייפות ואף מרדים.
 • האלכוהול מגביר את תחושות הביטחון העצמי והשליטה על הרכב.

חשוב אפוא לצייד את התלמידים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות במידע בנושא שתיית אלכוהול והשפעתוחשיבות ההימנעות מנסיעה עם נהג ששתה אלכוהול ועם נהג עייף לצד חשיבות העירנות בעת חציית כביש גם עבור הולכי הרגל, בעיקר כאשר עלולים להיות על הכביש נהגים ששתו.

נוסף לכך חשוב לשוב ולהזכיר כי החוק אוסר נהיגה לאחר שתיית אלכוהול.

בחודש דצמבר בשנת 2010 נחקק חוק האוסר נהיגה תחת השפעת אלכוהול מעל רמה של 0.01% לנהגים חדשים ולנהגים שטרם מלאו להם 24 שנים. הסייג של מאית האחוז מאפשר רמה אפסית של אלכוהול בדם, והוא נובע מהעובדה שלעיתים עלולים להימצא בדמו של הנהג תרופות או חומרים שונים שמקורם אינו בשתיית אלכוהול. למעשה מדובר באיסור מוחלט לנהוג לאחר שתיית אלכוהול, והמשטרה, בשיתוף מתנדבי ית"ם (יחידת תנועה מתנדבת), מבצעת אכיפה מוגברת בלילות החג במרכזי הבילוי כדי למנוע נהיגה של נהגים

בלתי-כשירים והתנהגות מסוכנת ובלתי חוקית.

המורים מתבקשים לדון עם התלמידים בהשפעת האלכוהול על הנהיגה ובסכנות שהוא מייצר, וכן בדרכים חלופיות שיש לנקוט כדי להימנע מנהיגה תחת השפעת אלכוהול ;לדוגמה:

 • מינוי נהג תורן הנמנע משתיית אלכוהול בעת יציאה למסיבות ולבילוי ("אם שותים לא נוהגים. בשביל זה יש חברים!")
 • שימוש בקווי לילה או במוניות (מידע אודות קווי הלילה, מסלולי הקווים ושעות הפעילות אפשר למצוא באינטרנט, בכתובת Kav-layla.co.il, וכן בפייסבוק או במוקד המידע הארצי לתחבורה ציבורית, טל' 8787*).

חשוב גם להעלות לדיון את השפעותיהם של לחץ חברתי ושל התנהגות הנוסעים על איכות הנהיגה ועל בטיחותה, להדגיש את חשיבות הנהיגה על פי החוק ועל פי נורמות ערכיות, וכן להזכיר את החשיבות של חגירת חגורות הבטיחות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור.


נספח ב: הוראות בנושא בטיחות בדרכים בתקופת החורף

 

החורף מביא אתו ימים גשומים שבהם הראות לקויה והכבישים הרטובים והחלקלקים מקטינים את יכולת השליטה של הנהג ברכב. לכן יש לקיים שיעורי הסברה לקראת בוא החורף שבהם ירועננו ההנחיות ויובהר לתלמידים כיצד להתנהג בתקופה זו בדרכים.

חובה לשמור על כל כללי הבטיחות, לדאוג לנראות בשעות החשכה ולהימנע מלהפתיע את הנהגים.

ההתנהגות המחייבת את הנהגים בחורף

 1. יש לנהוג לאט יותר,בהתאם לתנאי הדרך והראות.
 2. יש לשמור מרחק בטוח מהרכב שלפנים  יש לשמור על מרחק נסיעה בטווח מהרכב שלפנים, שמאפשר לאמוד אותו בשתי שניות לפחות.
 3. יש להימנע ככל האפשר מעקיפות: כשהכביש חלק והראות לקויה, עקיפה מסוכנת יותר; לכן יש להימנע מעקיפות ככל האפשר.
 4. יש לשים לב להולכי הרגל: בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל וקשה לבלום במהירות; לכן יש לנהוג לאט יותר בשכונות מגורים וליד בתי ספר וגנים ולתת זכות קדימה להולכי הרגל.
 5. יש לוודא שהרכב תקין: כל תקלה או ליקוי מסוכנים יותר בחורף. יש להיכנס לאחד המוסכים המורשים או למכון רישוי ולוודא מבעוד מועד שהרכב תקין.
 6. יש להדליק אורות: מ-1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה כל נהג ברכב מנועי חייב להדליק את פנסי החזית ואת הפנסים האחוריים בדרכים שאינן עירוניות. הנוהגים במוניות, באוטובוסים ובמשאיות שמשקלן הכולל המותר הוא מעל 15 טון חייבים להדליק אורות בתקופה זו גם בדרכים עירוניות. רוכבי אופנועים חייבים להדליק אורות בכל הדרכים ובכל ימות השנה. המלצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים היא להדליק אורות בתקופה זו בכל כלי הרכב גם בדרכים עירוניות.
 7. יש להעדיף נסיעה בתחבורה ציבורית: אם אפשר לנסוע בתחבורה ציבורית במקום לנהוג, יש לתת לכך עדיפות, במיוחד בימים סוערים.
 8. יש להימנע מנהיגה בתנאי שלג וקרח: תנאי שלג וקרח אינם אופייניים למזג האוויר הישראלי ודורשים מיומנויות נהיגה והכנה מיוחדת של כלי הרכב לנסיעה.  לכן, אם יורד שלג או נוצר קרח על הכביש יש להימנע מלנהוג.
 9. יש להימנע מעצירה בשול הדרך:   עצירה בשולי הדרך מסוכנת, ובחורף היא מסוכנת יותר בשל הראות הלקויה; לכן יש להימנע מעצירה בשוליים.

הסעת ילדים בחורף

בעת נסיעה בחורף מומלץ שהילדים היושבים במושבי בטיחות יפשטו את מעיליהם, כדי שמושבי הבטיחות יפעלו בצורה מיטבית.

התנהגות הולכי רגל בחורף

בחורף קשה יותר לנהגים להבחין בהולכי הרגל ולבלום במקרה הצורך.  לכן הולכי הרגל נדרשים לחצות את הכבישים רק במעבר חצייה ורק כשהכביש פנוי. רצוי ללבוש בגדים בהירים ולהצמיד לַבּגדים מחזירי אור.

רוכבי כלי תחבורה בלתי ממונעים

בגשם הכביש חלק והראות לקויה, ולכן יש להימנע מרכיבה במזג אוויר סוער.

רוכבי כלי תחבורה ממונעים

בגשם הכביש חלק והראות לקויה, ולכן יש לרכוב לאט, לשמור מרחק, לבלום בעדינות ולהימנע ממעבר חד בין מסלולים ומהפתעתם של נהגי המכוניות.


נספח ג: חוגגים פורים בטוח בדרכים

 

האלכוהול הוא אחד המרכיבים בבילוי לילי של צעירים רבים בפורים. שילוב של אלכוהול ונהיגה מוביל לתוצאות הרות אסון. מנתונים שפורסמו על ידי משטרת ישראל נמצא כי בין 10% ל- 20% מהנהגים מדווחים כי למרות החוק האוסר זאת הם נוהגים תחת השפעת אלכוהול. משטרת ישראל מדווחת מדי שנה על למעלה מ-300 תאונות דרכים הנגרמות כתוצאה משתיית אלכוהול.

משטרת ישראל רשאית לעצור כל כלי רכב ולבקש מהנהג לבצע "בדיקת ינשוף" גם אם אין חושדים בו שהוא נהג תחת השפעת אלכוהול.

המורים והרכזים מתבקשים לשוב ולרענן מסרים ברורים:

-אם שותים לא נוהגים.

-קובעים נהג תורן שאינו שותה, והוא בלבד רשאי לנהוג לאחר המסיבה.

-כשאתה נוהג תחת השפעת אלכוהול, אתה נותן לאלכוהול לנהוג במקומך.

צריך להזכיר שנהיגה תחת השפעת אלכוהול פוגמת ביכולות הנהיגה: בריכוז, בקואורדינציה, בתפקודי הראייה, בחלוקת הקשב, ביכולת לעצור נכון, ביכולת לשמור על המהירות וביכולת לשמור על נתיב הנסיעה.

לקראת פורים חשוב להתייחס להיבטי בטיחות נוספים:

 1. בדרכים וברחובות אסור להשתמש בכלי ירייה או באקדחים המשמיעים קולות נפץ העלולים לגרום לבהלה של ילדים ואף של נהגים.
 2. אסור להשתמש בחזיזים, בטילים, בכדורי נפץ, באבקות שרפה מכל סוג ובזיקוקי דינור (למעט מפעיל מוסמך).
 3. בהכנת תחפושות ביתיות יש להשתמש בחומרים ובאבזרים שאינם מגבילים את תנועתו של הילד על המדרכה ובמעברי חצייה.
 4. בקניית תחפושת יש לבחור תחפושת מאושרת ומסומנת כחוק על ידי מכון התקנים.
 5. יש לזכור שמסכות מגבילות את שדה הראייה ואינן מתאימות כלל לילדים מתחת לגיל 8.
 6. יש להנחות את הילד לפשוט את התחפושות ואת כל האבזרים הנלווים (פאות, מסכות) בעת השימוש בדרכים וחציית כבישים.


נספח ד: היערכות לקראת חופשת הפסח והאביב

 

מתוך ראיית החשיבות של בטיחות הילדים ובני הנוער אנו מבקשים להדגיש את כללי ההתנהגות הבטיחותית בתקופת חופשת הפסח. הכנה לקראת יציאה לחופשת הפסח תסייע לתלמידים להפנים את כללי ההתנהגות הבטוחה ולעבור את תקופת החופשה בשלום. המחנכים והמורים מתבקשים להקדיש זמן לרענון הידע ולהטמעת כללי ההתנהגות הבטיחותית והאחראית. יש לשים דגש על סיכונים המאפיינים את התקופה הזו בדרכים ועל הדרך להימנע מהם.

רענון כללי ההתנהגות יחזק אצל התלמידים את תחושת האחריות לבטיחותם האישית בדרך.

הנחיות לתלמידים בחופשת פסח

בחופשת הפסח התלמידים נמצאים מחוץ למסגרת החינוכית. השהייה בבית, במגרשי משחקים, בטיולים ובאתרי נופש מגדילה את חשיפתם לתאונות ולתרחישים שיש בהם סיכון. הימצאות התלמידים במקומות לא מוגנים מצריכה את הכנתם ואת הדרכתם לקראת החופשה.

הנחיות להליכה בטוחה

 1. ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד גם בתקופת החופשה, אלא בליווי מבוגר מוכר.
 2. בוחרים את המקום הבטוח ביותר לחציית כביש, ונותנים עדיפות לגשר, למנהרה או למעבר חצייה מרומזר. 
 3. נעצרים צעד אחד לפני שפת הכביש.
 4. מתבוננים לכל הכיוונים ומאזינים לקולות התנועה.
 5. רק כאשר הכביש פנוי חוצים בעירנות ובהליכה מהירה.
 6. עם סיום החצייה מתרחקים מהכביש אל אמצע המדרכה
 7. במקומות שאין בהם מדרכה הולכים בשול השמאלי של הכביש, מול כיוון תנועת כלי הרכב, רחוק ככל האפשר מהכביש.
 8. כשהולכים בקבוצה בשעת החשכה יש להצטייד בפנס, במחזירי אור ובלבוש בהיר.

משחקים במקומות בטוחים

 1. מקומות בטוחים הם מגרשי משחקים וספורט וגנים ציבוריים המוגנים  על ידי גדר בטיחות גבוהה. יש להימנע ממשחק בכבישים, במדרכות ובמגרשי חנייה ציבוריים ופרטיים.
 2. בדרך אל מגרש המשחקים יש לשאת את הכדור בשקית או בסל כדי למנוע את התגלגלותו לכביש.

רכיבה על אופניים

 1. לפני הרכיבה יש לבדוק את תקינות האופניים ואבזרי הבטיחות.
 2. רכיבה על אופניים חשמליים מותרת  מגיל 16 בלבד.
 3. בכל רכיבה יש לחבוש קסדה כדי שתגן על הראש.
 4. בשעות החשכה יש לענוד מחזירי אור על הגוף, על קרסול הרגל, על הזרועות ועל הקסדה.
 5. יש לרכוב על אופניים בכביש או בשבילים המיועדים לאופניים, אך לא על המדרכה.

הנחיות לנוסעים ברכב

 1. כניסת הנוסעים לרכב והיציאה ממנו תתבצע אך ורק מהדלת הסמוכה למדרכה.
 2. על פי החוק חובה על כל הנוסעים ברכב, מלפנים ומאחור, לחגור חגורות בטיחות.
 3. אין להוציא איברי גוף מהרכב ואין לזרוק חפצים בתוך הרכב או מחוצה לו.

הנחיות לנוסעים ברכבת, ברכבת קלה ובמטרונית

 1. אין להתקרב לשטח המסילה ואין ללכת על המסילה או בין המסילות.
 2. אין לשחק בקרבת המסילה ואין להיכנס לשטח המסילה.
 3. בהמתנה לרכבת אין לעבור את הקו הצהוב שעל הרציף.

כללי בטיחות בגלישה בגלגיליות, בגלגשת (סקייטבורד), ברכינוע (הוברבורד) ובקורקינט

 1. לא ינהג אדם ברכינוע אלא לאחר שמלאו לו 16 שנים.
 2. נסיעה ברכינוע מותרת רק על מדרכה, למעט במקרים שפורטו בחוקי התעבורה (סעיף 39טו).
 3. נסיעה בקורקינט וגלישה בגלגשת (סקייטבורד) מותרת רק במגרשי הספורט או במגרשים שיש בהם משטח מיוחד לכך.
 4. החוק אוסר להיכנס לאוטובוס נעולים בגלגיליות.
 5. בדרך למגרש ההחלקה יש לשאת את אבזרי הגלישה בתיק ולהוביל את הקורקינט בהליכה ולא בגלישה.
 6. למען הבטיחות יש לחבוש קסדת מגן ומגינים על הברכיים ועל המרפקים בכל גלישה בגלגיליות, בגלגשת, ברכינוע ובקורקינט.


נספח ה: חוגגים ל"ג בעומר בטוח

 

לקראת ערב ל"ג בעומר התלמידים יוצאים לאסוף קרשים למדורות ל"ג בעומר. הם עוסקים בחיפוש אחר קרשים, סוחבים אותם ומסיעים עגלות מאולתרות, ולא תמיד שמים לב למה שקורה סביבם. לעיתים שדה הראייה שלהם מוסתר על ידי ערמות הקרשים  והם עלולים להיות חשופים לפגיעה.

רענון כללי ההתנהגות יחזק אצל התלמידים את חשיבות הזהירות בדרכים ואת רצונם להיות אחראים לבטיחותם.

כללים להתנהגות בטוחה בדרכים

 1. יש ללכת על המדרכה, בצידה הרחוק מהכביש.
 2. במקום שאין מדרכה יש ללכת בשול השמאלי של הכביש, עם הפנים לכיוון התנועה, ולהיזהר מכלי רכב החונים על המדרכה.
 3. לפני חציית כביש יש לעצור במרחק של צעד או שניים לפני שפת המדרכה, להביט שמאלה, ימינה ושוב שמאלה, ורק אם הכביש פנוי לחלוטין מותר לחצות.
 4. חשוב להקפיד לא לרדת בפתאומיות לכביש ולא להפתיע את הנהגים.
 5. מומלץ לחצות כביש רק במקומות בטוחים, כגון גשרים, מנהרות להולכי רגל או מעברי חצייה מרומזרים.
 6. במקומות שאין בהם מעבר חצייה קרוב יש לבחור מקום שבו הולכי הרגל יכולים לראות היטב את תנועת כלי הרכב משני הכיוונים והנהגים יכולים לראות היטב את הולכי הרגל.
 7. יש לוודא לפני תחילת החצייה, גם בזמן שהרמזור ירוק, שהמכוניות עוצרות לפני מעבר החצייה ושאין רכב שעוקף אותן.
 8. בשעות הערב רצוי ללבוש בגדים בהירים ולענוד מחזירי אור כדי לאפשר לנהגים להבחין בהולכי הרגל בקלות.
 9. ילד עד גיל 9 אינו חוצה את הכביש לבד.

הכללים להתנהגות בטוחה בדרך נכונים בכל ימות השנה, אך הם תקפים שבעתיים במהלך ההכנות למדורת ל”ג בעומר.


נספח ו: קיץ בטוח בדרכים

 

היערכות זה"ב לקראת הקיץ

בחופשת הקיץ התלמידים מבלים זמן רב יותר מחוץ לבית ונמצאים לרוב ללא מסגרת. הזמן הפנוי מנוצל לפעילויות פנאי מחוץ לבית, במגרשי משחקים ובטיולים. בקיץ יש עלייה בשיעור ההיפגעות של ילדים בתאונות דרכים ובתאונות אחרות. כמה גורמי סיכון האופייניים לתקופה זו עלולים להביא להיפגעות ילדים, ולכן נדרשת מהמורים היערכות מתאימה. יש להקדיש שיעורי הדרכה מיוחדים לבטיחות בדרכים בעונת הקיץ, ברמה מתאימה לשכבת הגיל של התלמידים ולמאפייני פעילותם בקיץ. גם מההורים נדרש שיתוף פעולה להתארגנות מיוחדת לשמירה על בטיחות הילדים בחופשת הקיץ. יש להיערך לפעילות המעלה את העירנות ואת המודעות שלהם לסכנות האופייניות לעונת הקיץ ולדרכי מניעתן.

זכרו! התנהגות בטיחותית ואחראית בכל מקום וזמן תמנע היפגעות.

הליכה נכונה בדרך

 1. בחופשת הקיץ אין משמרות זה"ב, ולכן צריך להיזהר כפליים בעת חציית הכביש במעבר חצייה.
 2. יש להקפיד על הליכה נכונה ובטוחה על המדרכה, הרחק משפת הכביש.
 3. במקומות שאין מדרכה יש ללכת בשול השמאלי של הכביש, מול כיוון תנועת כלי הרכב ורחוק ככל האפשר מהכביש.
 4. יש לחצות את הכביש במקומות הבטוחים ביותר: גשר, מנהרה, מעברי חצייה מרומזרים או בקרבת צומת.
 5. יש לבחור את המקום הבטוח ביותר לחצייה ולעצור צעד אחד לפחות לפני שפת הכביש.
 6. יש להתבונן שמאלה, ימינה ושוב שמאלה ולהאזין לקולות הכביש.
 7. כאשר הכביש פנוי יש לחצות בהליכה מהירה.
 8. בשעת החשכה יש ללבוש בגדים בהירים, לענוד סרטים ומחזירי אור ולהאיר את הדרך בפנס.

הליכה בסביבת פסי רכבת

 1. הרכבות שקטות ומהירותן גבוהה, ולכן אסור לחצות את המסילה שלא במפגש מוסדר.
 2. אסור לחצות את המסילה במפגש עם כביש כאשר הרמזור מהבהב והמחסום יורד.
 3. הולכי רגל החוצים במקום מפגש מסילת רכבת עם הכביש ילכו רק בשביל המיועד להולכי רגל ורק כאשר המחסום מורם.
 4. אין לחצות את המסילה בריצה.

מקומות משחק

 1. משחקים רק במקומות בטוחים, שאין בהם תחבורה: במגרשי משחקים מגודרים, במגרשי ספורט ובגנים ציבוריים, במקומות המיועדים למשחק.
 2. כדורי משחק יש לשאת בשקית או בסל עד למגרש המשחקים כדי למנוע את נפילתם לכביש.

גלישה בגלגיליות, בגלגשת ובקורקינט

 1. אסור לגלוש בגלגיליות ובקורקינט על הכביש או על המדרכה. מותר לגלוש רק במגרשי הספורט או במגרשים שיש בהם משטח מיוחד לכך.
 2. בדרך אל מגרש  המשחקים יש לשאת את הגלגיליות בשקית מתאימה ואת הקורקינט יש להוביל ביד.
 3. בעת הרכיבה חובה לחבוש קסדת מגן וללבוש מגיני ברכיים ומגיני ידיים בטיחותיים.

רכיבה על אופניים

 1. לפני הרכיבה יש לבדוק את תקינות האופניים ואת כל אבזרי הבטיחות.
 2. בכל רכיבה יש לחבוש קסדה כדי  להגן על ראש הרוכב.
 3. יש לרכוב על פי כל הכללים, בשביל אופניים או בצד ימין של הדרך, ולציית לתמרורים ולרמזורים.
 4. בשעות החשכה יש לענוד מחזירי אור על הגוף, ובמיוחד על קרסול הרגל, על הזרועות ועל הקסדה, נוסף לפנס ולמחזירי האור שנמצאים על האופניים.
 5. יש להעדיף לרכוב בדרכים שאינן סואנות, בשבילים המיועדים לרוכבי אופניים ובמגרשים המתאימים. אין לרכוב על אופניים ברחובות שיש בהם תנועה סואנת, ואין לרכוב בדרכים בין-עירוניות שהתנועה בהן מהירה.

אופניים חשמליים

 1. הרכיבה על אופניים חשמליים מותרת מגיל 16 ואילך.
 2. אופניים חשמליים הם אופניים לכל דבר ועניין, ויש להתקין בהם אבזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון, פנס קדמי בעל תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים.
 3. מהירות הנסיעה באופניים חשמליים מוגבלת ל 25 קמ"ש.
 4. בכל רכיבה חובה לחבוש קסדה.

נסיעה ברכב משפחתי

 1. הכניסה לרכב משפחתי והיציאה ממנו תתבצע רק מהדלת הסמוכה למדרכה.
 2. לפני תחילת הנסיעה יש לבדוק שדלתות הרכב סגורות היטב.
 3. על פי החוק חובה לחגור חגורות בטיחות או להשתמש בהתקן ריסון מתאים במושבים הקדמיים ובמושבים האחוריים.
 4. אין להוציא ראש, ידיים וחלקי גוף אחרים מחוץ לרכב.
 5. כשיוצאים לנסיעה ממושכת, רצוי לדאוג מראש לתעסוקת הילדים בזמן הנסיעה.
 6. אין להשאיר ילד לבד ברכב, אפילו לזמן קצר ביותר, ובכל יציאה יש לוודא שכל הנוסעים יצאו מהרכב.

נסיעה ברכב ציבורי

 1. בתחנת אוטובוס ובמטרונית יש להמתין במרחק שני צעדים לפחות משפת הכביש.
 2. כשאוטובוס עוצר בתחנה, יש לאפשר לנוסעים היורדים לרדת בבטחה ורק אז לעלות.
 3. בירידה מהאוטובוס יש להתרחק מיד אל מרכז המדרכה ולהמתין עד שהאוטובוס ייסע.

נסיעה ברכבת וברכבת קלה

הנסיעה ברכבת היא חוויה נעימה, אך כמו בכביש ובמכונית גם ברכבת חשוב להקפיד על הבטיחות.

להלן כמה כללים שיש לקיים כדי להגיע הביתה בשלום:

 1. בהמתנה לרכבת יש לעמוד מאחורי הקו הצהוב, הרחק משפת הרציף.
 2. יש להמתין עד שהרכבת תיעצר עצירה מוחלטת, ואז להיכנס בכניסה הקרובה.
 3. בכניסה לרכבת יש לאפשר לנוסעים לרדת בבטחה, ורק אז לעלות ולהתיישב במקום פנוי.
 4. בכניסה לרכבת אין להידחף ואין לדחוף.
 5. אין לשוטט בתוך הרכבת.
 6. בירידה מהרכבת יש להמתין עד לעצירתה המוחלטת.


נספח ז: תמצית הוראות החוק והתקנות בנוגע לכלי רכב ממונעים לא מרושיינים

 

 

אופניים חשמליים

רכינוע

(סגווי והוברבורד)

גלגינוע

(קורקינט חשמלי)

קלנועית

הגיל המינימאלי לנהיגה

16 ומעלה

16 ומעלה

16 ומעלה

16 ומעלה ונכה מגיל 14 ומעלה

חובת חבישת קסדה

עד גיל 18: חובה בכל סוג דרך

מגיל 18: חובה בדרך שאינה עירונית

_________

חובה

________

אזור רכיבה מותר

על שביל אופניים, ובהיעדר שביל אופניים - על הכביש

על מדרכה; בקיבוץ, במושב ובמקומות שאין אפשרות לנסוע על המדרכה - על הכביש

על שביל אופניים, ובהיעדר שביל אופניים - על הכביש

על מדרכה; בקיבוץ, במושב ובמקומות שאין אפשרות לנסוע על המדרכה - על הכביש

סוג דרך המותרת לרכיבה

מותר בדרך עירונית ולא עירונית

ואסור בדרך מהירה

מותר בדרך עירונית ולא עירונית

ואסור בדרך מהירה

מותר בדרך עירונית ולא עירונית

ואסור בדרך מהירה

מותר רק בדרך עירונית

שימוש באפוד זוהר

________

________

חובה בזמן תאורה

______

מהירות

אין הגבלת מהירות לרוכב, אך כאשר האופניים מגיעים למהירות של 25 קמ"ש, המנוע מפסיק לעבוד

עד 13 קמ"ש

עד 25 קמ"ש

עד 12 קמ"ש

הרכבת אדם נוסף

מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד

אין איסור בחוק

אסור להרכיב

בקלנועית המיועדת לנסיעתם של שני אנשים אפשר להסיע אדם נוסף לנהג, ללא הגבלת גיל