מעטפת הבטיחות הפיזית לזהירות בדרכים

הוראת קבע מס' 0139 - החלפה

תאריך פרסום: ד' באלול תשע"ח, 15 באוגוסט 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 15.8.2018
הוראה זו עוסקת במעטפת הבטיחות הפיזית הפועלת להסדרה ולארגון של סביבת בית הספר כסביבה בטוחה ונגישה ובאחריות המוטלת על מנהל בית הספר ועל רכז הזה"ב לדאוג לכך. ההוראה מפנה את תשומת ליבם של מנהלי מוסדות החינוך להיערכות הנדרשת בנושא הבטיחות בדרכים במוסד החינוכי, במרחבים הציבוריים ובדרכים המובילות לבית הספר, ומנחה אותם ואת עובדי ההוראה כיצד לדאוג למעטפת בטיחות טובה. ההוראה גם מנחה את מנהלי בתי הספר כיצד לפעול לשמירת שלומם ובטיחותם של התלמידים כשהם בדרכים - הן במסגרת פעילות בית-ספרית והן במסגרת ההגעה אל בית הספר והיציאה ממנו - ומביאה בחשבון את הדרכים המגוונות לכך: הליכה ברגל, רכיבה על אופניים, נסיעה ברכב משפחתי או בהסעה מאורגנת וכן הגעה בתחבורה ציבורית.
ההוראה מחליפה הוראות קודמות ומעדכנת את המידע.

   02 - 5603882
   maxav@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   מעטפת הבטיחות הפיזית

1.1.         רקע

התוכנית "מעטפת הבטיחות" כוללת התייחסות למעטפת הבטיחות הפיזית ולמעטפת הבטיחות האישית. המעטפת הפיזית היא תוכנית של משרד החינוך המציעה דרכים להתמודדות עם מפגעי בטיחות המצויים בדרך לבית הספר ובסביבתו. התוכנית מסדירה את הגעת התלמידים אל המוסד החינוכי ואת חזרתם ממנו בבטחה, ופועלת להסדרה ולארגון של סביבת בית הספר כסביבה בטוחה ונגישה לכל הבאים בשעריו ולהתאמת מעטפת בטיחות אישית לכל תלמיד. מעטפת הבטיחות האישית מבנה מיומנויות להתנהלות זהירה של משתמשי הדרך הצעירים כהולכי רגל, כרוכבי אופניים וכנהגים צעירים ומסייעת להטמעתן תוך התייחסות לסביבה האנושית והפיזית של כל תלמיד במסגרת מגבלות הגיל, היכולת והחוק. התוכנית מכוונת ללמד כל תלמיד לקבל החלטות נבונות בעת ההתנהלות בדרכים, בבית הספר, בחצר ובבית.

הוראה זו עוסקת במעטפת הבטיחות הפיזית בלבד, אולם כדי לתת לתלמידים ולבאי בית הספר האחרים מעטפת בטיחות מלאה יש למנות רכז זה"ב ולהבטיח שהוא מודע למלוא האחריות בתפקידו (ראו הוראת קבע "מינוי רכזי זה"ב ותפקידם"). כמו כן יש להפעיל את משמרות הזה"ב (ראו הוראת קבע "הפעלת משמרות הזה"ב"), וכן להפעיל תוכניות חינוכיות בהתאם להנחיות ולחזור ולהזכיר את ההנחיות המתאימות לקראת כל אירוע במעגל השנה (ראה הוראת קבע "כללי זה"ב במעגל השנה

1.2.         היערכות לפתיחת שנת לימודים

1.2.1רקע

לפני פתיחת שנת הלימודים על הנהלת המוסד החינוכי לוודא שבוצעו כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם ובטיחותם של התלמידים. במקרים שבהם לא הושלמו העבודות במועד הבדיקה יפנו המנהלים אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו את השלמת הדרוש לפני שיחלו הלימודים.

1.2.2אחריותם של מנהל המוסד החינוכי ורכז הזה"ב

מנהל בית הספר, באמצעות רכז הזה"ב, אחראי להסדרת התנועה הבטוחה של תלמידיו במרחב התעבורתי בסביבת המוסד החינוכי ובדרכים שהתלמידים נעים בהן אל בית הספר וממנו. כדי להסדיר את מעטפת הבטיחות הפיזית על מנהלי בתי הספר ועל רכזי הזה"ב לפעול כדלקמן:

 • למפות את דרכי ההגעה של התלמידים
 • לבחון את התשתיות בסביבת בית הספר (ראו ב-1.2.3)
 • לשתף את הגורמים הרלוונטיים (ראו ב-1.2.4)
 • לערוך פעילויות הסברה להורים ולהעלות את מודעתם לחשיבות תפקידם בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים (ראו ב-1.2.5)
 • לבחור את "הדרך הבטוחה" - המסלול הבטוח לכל תלמיד לבית הספר וממנו (ראו בסעיף 2)
 • לקבוע את נוהלי הפעילות של תלמידי משמרות הזה"ב (ראו הוראת קבע "הפעלת משמרות הזה"ב")
 • לקבוע כללי התנהגות לנסיעה בטוחה בהסעות פרטיות ובתחבורה ציבורית (ראו ב-2.4)
 • לקדם את מיזם "נשק וסע" (ראו ב-2.4.1)
 • לשתף את כלל המורים בהסדרת מעטפת הבטיחות הפיזית של בית הספר (ראו ב-1.2.5)
 • לקבוע דרכים לשיתוף פעולה אפשרי בין מוסדות חינוך סמוכים
 • לנהל תיעוד לתכנון, למעקב ולבקרה.

1.2.3בדיקת תשתיות הבטיחות

אלה הפרטים שייבדקו:

א.תשתיות הבטיחות בתוך בית הספר ובחצר תוקנו והן שלמות ותקינות והחצר בטוחה.

ב.מעברי החצייה בכבישים המובילים אל בית הספר נצבעו והם נראים היטב.

ג.מעקות הבטיחות שלמים וצבועים.

ד.הגדרות סביב בית הספר שלמות ובטיחותיות, והשערים שלמים ומאפשרים נעילה ופתיחה בקלות.

ה.השילוט בבית הספר ובדרכים המובילות אליו ברור ומתאים למטרותיו.

ו.התמרורים המוצבים סביב המוסד החינוכי תקינים ונראים לעין, ובכלל זה סימני הדרך שעל הכביש וצבעי שפת המדרכה.

ז.קיימות תשתיות נגישות לאנשים בעלי מוגבלות בהתאם לנהלים: בדרך הגישה, בפיר המעלית ובשירותים.

1.2.4שיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים

מערכת החינוך משתפת פעולה למען הבטיחות והנגישות עם רשויות ועם ארגונים חיצוניים המקדמים את אותה המטרה. מנהלי בתי הספר מוזמנים להיעזר בגופים המפורטים להלן להתייעצות, לקיום מבצעי הסברה חד-פעמיים, או לפעילות חינוכית נקודתית:

 • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 • נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות
 • משטרת ישראל
 • העמותות "בטרם", "נגישות ישראל", "אור ירוק" ועמותות וארגונים נוספים.

1.2.5הסברה והעלאת המודעות

במסגרת ימי ההיערכות המתקיימים לפני תחילת שנת הלימודים יש להגביר את המודעות של הצוות החינוכי בבתי הספר ולערוך פעילויות הסברה להורים במסגרת אספות ההורים הכלליות, ובמיוחד להוריהם של תלמידי כיתה א'. בתהליכי ההסברה יש לעדכן את ההורים לגבי פעילותן של משמרות הזה"ב ולהדגיש את תפקידם המכריע של ההורים בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים, את מקומה של הדוגמה האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה לשם הפנמת הנושא.

2.   הדרך הבטוחה אל המוסד החינוכי

2.1.         רקע

תלמידים מגיעים לבית הספר או יוצאים ממנו בדרכים שונות: בהליכה, בנסיעה ברכב של ההורים, בתחבורה ציבורית, בהסעות מאורגנות וברכיבה על אופניים. משמרות הזה"ב (ראו הוראת קבע "הפעלת משמרות הזה"ב") נותנות מענה חלקי להולכי הרגל, אך על בית הספר לקחת אחריות גם על תלמידים המגיעים בדרכים אחרות. חשוב להדריך את התלמידים להתנהג נכון ובטוח בין אם הם צועדים לבית הספר ובין אם הם מגיעים אליו בדרך אחרת.

2.2.         הדרך הבטוחה להליכה לבית הספר

2.2.1יש להנחות את התלמידים לבחור בדרך הבטוחה לבית הספר, בדרך צדדית, שאינה מחייבת חציית כבישים סואנים. חשוב להדגיש בפניהם שבמקרה של חוסר ברירה  עליהם להעדיף חציית כביש ברמזור או במעבר חצייה מסומן.

2.2.2יש לחזור ולהדגיש שילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד, אלא בליווי של מבוגר מוכר.

2.2.3יש להנחות את ההורים של תלמידי הכיתות הנמוכות ללוות את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים ולהדריך אותם להליכה בדרך הבטוחה.

2.2.4המורים ילמדו את התלמידים מהי הדרך הבטוחה לבית הספר. אפשר להיעזר במפות של האזור.

2.3.         רכיבה בטוחה לרוכבי האופניים והגלגינוע (הקורקינט החשמלי)

2.3.1כללי

השימוש בכלי תחבורה שאינם מצריכים רישיון נהיגה או רישוי צבר תאוצה בקרב בני הנוער בשנים האחרונות. בתי הספר שרבים מתלמידיהם מגיעים רכובים על אופניים מחויבים בהיערכות הכוללת הנחיות מדויקות לגבי אזורי הרכיבה ומקומות החנייה המותרים וכן שילוט מתאים לרוכבים ולהולכי הרגל.

2.3.2עיקרי התקנות לרוכבים

רכיבה ללא ידיעת החוק ותקנות התעבורה היא סכנה ממשית לרוכבים הצעירים, לנהגים ולהולכי הרגל. יש להביא לידיעת התלמידים וההורים את עיקרי התקנות:

א.         בעת הרכיבה יש לחבוש קסדה.

ב.         יש להשתמש באמצעי בטיחות: צופר או פעמון, פנס לתאורה ומחזירי אור.

ג.         את האופניים או הגלגינוע יש להחנות במתקן מסודר ולנעול אותם.

ד.         אין לרכוב על אופניים ולגלוש בגלגינוע בשטח בית הספר.

2.3.3עיקרי התקנות לאופנים חשמליים ולגלגינוע:

א.אופניים חשמליים מוגדרים כאופניים בעלי הספק מרבי של 250 ואט שמהירות נסיעתם אינה עולה על 25 קמ"ש. כלי רכב בעל הספק גדול יותר מחויב ברישוי, והרוכב מחויב ברשיון נהיגה.

ב.חל איסור רכיבה על אופניים חשמליים ועל גלגינוע  מתחת לגיל 1 .6

ג.יש לרכוב על אופניים חשמליים על הכביש ועל שבילי אופניים בלבד. אסור בהחלט לנוע על מדרכה.

ד.מומלץ לשאת תעודת זהות בשל אכיפה מוגברת של התקנות על ידי המשטרה.

ה.חובה להתקין באופניים החשמליים אבזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון, פנס קדמי בעל תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה,  מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים.

ו.חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים או על גלגינוע.

ז.אופניים יהיו מונחים במתקן מסודר לאופניים כאשר הם נעולים. אסור לרכוב על אופניים ולגלוש בגלגינוע בשטח בית הספר.

ח.הסוללה תהיה צמודה כל העת לכלי הרכב. אסור לשאת בשטח בית הספר את הסוללה של האופניים או של הגלגינוע.

2.4.         הסעות תלמידים

2.4.1ברכב פרטי

יש להפעיל בבתי הספר תוכניות דוגמת התוכנית "נשק וסע", תוכנית בשיתוף ההורים להקפדה על העלאת התלמידים ועל הורדתם ליד בית הספר בדרך חוקית ובטוחה, וכן מומלץ להנחות את ההורים המסיעים את ילדיהם ברכב פרטי לשמש לילדיהם דוגמה להתנהגות בטיחותית:

 • לחגור חגורת בטיחות בעת הנסיעה
 • להישמע להוראות משמרות הזה"ב
 • להימנע מעצירת הרכב הפרטי במקומות אסורים (ליד מעבר חצייה, ליד צומת, ליד מעקה בטיחות ובמקומות שמוצב בהם תמרור האוסר עצירה)
 • להקפיד על יציאת הנוסעים מהרכב רק מהצד הקרוב למדרכה או לשול הדרך.

2.4.2בהסעות מאורגנות

א.         בקביעת מקום העצירה של האוטובוס להורדת התלמידים ולהעלאתם יש להתחשב ביתר משתמשי הדרך. בית הספר יקבע, בשיתוף גורמים מקצועיים, את המיקום ואת הסדרת ההמתנה.

ב.         בית הספר ידאג לערוך לתלמידים החדשים, לפני תחילת שנת הלימודים או מיד עם תחילתה, תרגול להתנהלות הרצויה. התרגול יכלול עלייה לאוטובוס בבית הספר והכרת מסלול הנסיעה. בכיתות הנמוכות מומלץ לפנות להורים ולבקשם לתרגל עם הילדים ירידה ועלייה בתחנה המתאימה לילדם.

ג.         בהסעה מאורגנת אל בית הספר וממנו יש להנחות את התלמידים להקפיד על הכללים האלה:

 • יש לעלות לאוטובוס ההסעות ולרדת ממנו אך ורק מהדלת הקדמית כדי לאפשר לנהג לשלוט בזרימת העולים והיורדים.
 • יש לעמוד רחוק מהכביש בזמן ההמתנה בתחנה.
 • בירידה מהאוטובוס יש להתרחק מהכביש אל המדרכה או אל השול הימני ולחכות שם עד שהאוטובוס ייסע והכביש יהיה פנוי, ורק אז להתחיל בהליכה או בחצייה.
 • בעת הנסיעה בהסעה מאורגנת חובה לחגור חגורות בטיחות.

חומר עזר להסעת תלמידים מצוי בגיליון 8 של החוברת "כישורים וקשרים לחיים".

2.4.3ברכב ציבורי

עבור התלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית - באוטובוס, במטרונית, ברכבת וברכבת הקלה - חשוב לקיים הדרכה כיצד להתנהג בזמן הנסיעה ובעת ההמתנה בתחנה.

יש להדגיש בפניהם -

 • להמתין רחוק משפת הכביש;
 • לעלות לכלי התחבורה רק לאחר עצירתו;
 • לא להצטרף לנסיעה עם נהג לא מוכר המציע טרמפ.

3.   מעטפת הבטיחות בפעילות חוץ-בית-ספרית

3.1.         כללי

פעילות בית-ספרית המתקיימת מחוץ לכותלי המוסד החינוכי מחייבת גם היא במעטפת בטיחות. המורה המלווה את הטיול חייב לספק לתלמידיו מעטפת בטיחות פיזית במסגרת תנאי הטיול.

3.2.         נסיעה מאורגנת

3.2.1בכל רכב, ובכלל זה באוטובוס, ישבו הילדים חגורים בחגורות בטיחות.

3.2.2המלווים ישבו תמיד ליד פתחי היציאה מהרכב. עליהם להקפיד להשגיח שהילדים לא ישחררו את חגורות הבטיחות לפני שהרכב יעצור עצירה מלאה. כמו כן יקפידו המלווים שלא יצא ילד אל מחוץ לרכב כל עוד לא ניתנו הוראות מפורשות לכך.

3.2.3בעצירת רכב להורדת הילדים ירדו המלווים ראשונים. אחד מהם יתרחק מהרכב, והשאר יעמדו ליד פתחי הרכב ויפנו את הילדים היורדים למלווה המרוחק, והם יתכנסו לידו.

3.2.4בזמן הנסיעה יש להקפיד שהילדים ישבו במקומותיהם ולא יוציאו את הראש, את הידיים או חלקי גוף אחרים אל מחוץ לרכב.

3.2.5אם נעצר האוטובוס במקום מסוכן בעקבות תקלה יש למנוע מהתלמידים לרדת ממנו. אם השהייה מתארכת, יש להוריד את כל התלמידים במרוכז ולהעבירם למקום מרוחק מהכביש תוך שמירה על כללי הזהירות המקובלים

3.3.         הליכה סמוך לכבישים

3.3.1ככלל יש להימנע מהליכה באזור תנועה ללא מדרכה, ואין לנוע על כבישים.

3.3.2יש לנוע על המדרכות, בקצה המרוחק מהכביש.

3.3.3אם קיים הכרח לנוע בצדי כביש, ייעשה הדבר ככל האפשר בכביש צדדי, בטור עורפי, בשול השמאלי של הכביש, נגד כיוון התנועה.

3.3.4המלווים ילכו בראש הטור ובסופו.

3.3.5בהליכה לאורך כביש יש לארגן קבוצות בנות 50–100 תלמידים לכל היותר וליצור מרווחים של 200 מ' לפחות בין קבוצה לקבוצה.

3.4.         חציית כביש

3.4.1חציית כביש תיעשה אך ורק במעבר חצייה, וגם זאת לאחר ששני מלווים יישלחו לשני צדי הכביש, למרחק של 30 מ', ויסמנו לנהגים לעצור.

3.4.2אם יש הכרח לחצות כביש שלא במעבר חצייה, ייבחר מקום שיש ממנו תצפית טובה למרחק של 100 מ' לפחות.

3.4.3בעת החצייה יישלחו מלווים לשני צדי הכביש, למרחק של כ-50 מ', כדי להזהיר את הנהגים.

3.4.4החצייה תיעשה בכביש שאין בו תנועה כלל או לאחר שהמכוניות ייעצרו.

3.4.5מומלץ להשתמש בהליכה באפודות או באלמנטים שיש בהם מחזיר אור.

3.5.         תנועה ליד מסילת ברזל

3.5.1אין לצעוד על פסי הרכבת ועל הסוללה שבקרבתם.

3.5.2אין לחצות מסילת ברזל אלא אך ורק במקומות מוסדרים הכוללים מעבר כביש עם מחסום, פעמון, רמזור ושילוט, או מעבר מוסדר של גשר מעל למסילה או מתחתיה.

3.5.3יש לרכז את התלמידים לפני המעבר כדי להבטיח חצייה מהירה.

3.5.4המלווים יימצאו משני צידי המסילה לאבטחת החצייה. המלווה שבסוף יחצה אחרון.

4.   חובת הדיווח על תאונת דרכים

על כל מקרה של תאונת דרכים שמעורבים בה תלמידים יש לדווח למפקח על בית הספר ולממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז. הודעה על המקרה תימסר בעל-פה ובכתב. יש למלא טופס דיווח ולשלוח אותו אל הממונה על החינוך לזה"ב. (דוגמת טופס דיווח על תאונה ראו בנספח להלן).


5.   נספח: דוגמת טופס דיווח על תאונת דרכים שתלמיד מעורב בה

 

דוח אירוע תאונת דרכים שתלמידים מעורבים בו

(נא למלא את הדוח במדויק ובפירוט)

 

פרטי המוסד החינוכי

 

שם המוסד החינוכי

סמל המוסד החינוכי

מס' הטלפון

מס' הטלפון הנייד

היישוב

 

 

 

 

 

הדואר האלקטרוני

המחוז

 

 

 

פרטי הנפגע/ת

 

שם הנפגע/ת

הכיתה

הגיל

המין

חומרת הפגיעה

 

 

 

 

 

קלה/בינונית/קשה/קטלנית

 

 

פרטי האירוע

 

התאריך

השעה

העיר / היישוב

המקום

 

 

 

צומת/רחוב/אחר _______________

 

מקום התאונה ופעילות הנפגע/ת

     במסגרת פעילות בית-ספרית

     המתנה על המדרכה/אי תנועה/שול הדרך

     בדרך אל ביה"ס או בחזרה ממנו

     משחק על המדרכה/הכביש/שול הדרך

     סמוך לבית-הספר

     רכיבה על אופניים/אופניים חשמליים/

     אופנוע /טרקטורון/אחר _____________________________

     חצייה במעבר חצייה מרומזר

     רכיבה עם/בלי קסדה

     חצייה במעבר חצייה לא מרומזר

     רכיבה על הכביש/חציית כביש ברכיבה/אחר _______________

     חצייה במעבר חצייה עם משמרות זה"ב

     נהיגה/נסיעה ברכב

     חצייה בקטע דרך ללא מעבר חצייה

     עם/בלי חגורות בטיחות

     הליכה על המדרכה/הכביש/שול הדרך

     סוג הרכב: פרטי/ציבורי/הסעה/אחר ____________________

     אחר _________________________________________

 

תיאור האירוע

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

פעולות ראשונות שננקטו בבית הספר (כולל פעילויות חינוכיות וציון הגורמים השותפים)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

מקור המידע (תלמיד, הורים, אחר)

________________________________________________

________________________________________________

 

     הדוח מתייחס לתאונות שאירעו לתלמידים בכל שעות היממה ובכל השנה (כולל חופשות ושבתות).

     הדוח אינו מבטל את החובה למלא גם "דוח על תאונה" לגבי תלמידים שנפגעו בשטח המוסד החינוכי ובפעילויותיו

     את הדוח יש לשלוח אל הממונים על הבטיחות בדרכים במחוז ולמפקח/ת של מוסד החינוך

 

הדוח אינו בא במקום דיווח למשטרה

 

חתימת המנהל/ת

תאריך הדיווח

שם ממונה הזה"ב במחוז

חתימת הממונה