"ניצנים" – צהרונים חברתיים לגנים ולכיתות א'-ב' – ו"ניצנים בחופשות" (בתיה"ס של החגים) לגנים ולכיתות א'-ג' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

הוראת קבע מס' 0144 - חדש

תאריך פרסום: ג' בתשרי תשע"ט, 12 בספטמבר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 12.9.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 25.9.2019
הוראה זו עוסקת במהותה של תוכנית "ניצנים" שבמסגרתה מופעלות מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד. במסגרת התוכנית המשרד מסבסד גם מסגרות חינוכיות נוספות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים. זאת במטרה לתת מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של התלמידים וכן כדי להקל על ההורים ולעודד את השתלבותם בעבודה.

   02 - 5603759
   haimha@education.gov.il

   02 - 5604179
   lilachba@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

.1כללי

.2מטרות תוכניות "ניצנים", אוכלוסיות היעד ומסגרת הפעילות

.2.1מטרות התוכניות

.2.2אוכלוסיית היעד

.3הצוותים החינוכיים במסגרות

.3.1בגני הילדים

.3.2בבתי הספר

.3.3בחינוך המיוחד, בגנים ובבתי הספר

.4תכנים ופעילויות

.4.1כללי

.4.2המתווה הפדגוגי בבתי הספר

.4.3המתווה הפדגוגי בגן הילדים

.5כוח האדם בתוכנית תפקידים ותחומי אחריות

.5.1כללי

.5.2מנהל התוכנית ברשות/הרכז הרשותי

.5.3המנחה הפדגוגי

.5.4הרכז הבית-ספרי

.6נהלים להפעלת התוכנית בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר

.6.1כללי

.6.2בעלי התפקידים ודרכי העבודה במסגרות השונות בגני הילדים

.6.3דיווח להורים על פעילות או על אירוע חריג

.6.4אישור משטרה בנושא של עבירות מין

.7פעילות חוץ

.8התכנסות, נוכחות ושחרור הילדים

.8.1פתיחת מסגרות ניצנים, סגירתן ובדיקת נוכחות

.8.2סיום יום במסגרת ניצנים ובימי החופשה

.9הסעות תלמידים

1 .0הזנה ומהלך הארוחה

1 .0.1היגיינה

1 .0.2חלוקת המזון במהלך השנה ובימי החופשה

1 .0.3רגישות למזון

1 .1נהלים הקשורים לחצר

1 .1.1פעילות בחצר בגני הילדים

1 .1.2הפסקות בבתי הספר

1 .2היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מתאימות

1 .2.1התמודדות עם התנהגויות מאתגרות של ילדים בבתי הספר ובגני הילדים

1 .2.2נוהל הטיפול באירועי אלימות ובאירועים חריגים

1 .3מתן שירותי עזרה ראשונה

1 .4נהלים במצבי חירום

1 .4.1מקרים של סכנת חיים

1 .4.2טיפול חירום בשל מחלה כרונית או פתאומית בזמן פעילות

1 .5דגשים בעבודה בגני הילדים

1 .5.1שימוש בטיחותי בחומרי יצירה

1 .5.2מרכזי פעילות בגן

1 .5.3בטיחות

1 .5.4מנוחה ושינה

 

1.              כללי

בהתאם להחלטת הממשלה 2659 מיום 21 במאי 2017 ולהחלטת הממשלה 3377 מיום 11 בינואר2018   יסבסד משרד החינוך את הפעלתן של מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בחינוך הרשמי,  בחינוך המוכר שאינו רשמי  ובחינוך המיוחד (להלן "תוכנית ניצנים").

כמו כן, בהתאם להחלטת הממשלה 3409 מיום 11 בינואר 2018 יסבסד המשרד הפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בחופשות בתי הספר והגנים בתוך שנת הלימודים. התוכנית תופעל במשך עשרה ימים, בימים א'', במהלך חופשות בתי הספר והגנים, 5 ימים בחופשת החנוכה או בחופשת החורף ו-5 ימים נוספים בתחילת חופשת הפסח או בחופשת האביב (להן: "ניצנים בחופשות"). זאת במטרה לתת מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של התלמידים וכן כדי להקל על ההורים  ולעודד את השתלבותם בעבודה.

תוכנית ניצנים נושאת עימה בשורה חברתית משמעותית, שכן זאת מסגרת חינוכית לימודית ותומכת בהמשך ליום הלימודים הפורמלי בגן ובבית הספר. המסגרת מאפשרת לכל ילד וילדה להישאר במרחב המוגן שבו הם לומדים, החל משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים.

תוכנית ניצנים בנויה על העשרת יום הלימודים באמצעות תוכנית סדורה, מכוונת יעדים, עשירה ומגוונת.

בשעות הצהריים התוכנית כוללת חלוקת ארוחה חמה לכלל התלמידים ומזמנת חלון הזדמנות בעל ערך חינוכי רב ללמידה ולטיפוח אורח חיים בריא וכישורים חברתיים. "ניצנים בחופשות" מאפשרת העשרה חינוכית במהלך הפגרות.

תוכניות ניצנים הן נדבך נוסף בפעולות המשרד לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן לקהילה.

2.              מטרות תוכניות "ניצנים", אוכלוסיות היעד ומסגרת הפעילות

2.1.       מטרות התוכניות

  • הארכת יום הלימודים באמצעות מסגרות המשך בתוכנית ניצנים
  • מתן מענה חינוכי איכותי, חווייתי והפגתי המותאם לגיל הילדים ולצורכיהם ההתפתחותיים
  • הפעלת תוכניות העשרה
  • חיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן מרכזי בקהילה
  • מתן ארוחת צהריים חמה בתוכנית ניצנים בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי משרד החינוך 
  • הקלה בנטל התשלומים המוטל על ההורים ועידוד השתלבותם בעבודה.

2.2.       אוכלוסיית היעד

2.2.1תוכנית ניצנים (צהרון)

א.התוכנית מיועדת לגילאי 8-3.

ב.התוכנית מיועדת לתלמידים בגני הילדים הציבוריים, באשכולות הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) 5-1 המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית. התוכנית אינה מיועדת לגני יוח"א.

ג.התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ב' בכל האשכולות בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית, בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד, ובכלל זה תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות.

ד.בכיתות החינוך המיוחד (גנים ובתי ספר) התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המסיימים את יום הלימודים בימים א'-ה' עד השעה 14:30.

2.2.2תוכנית ניצנים בחופשות (פעילות בוקר)

א.התוכנית מיועדת לגילאי 9-3.

ב.התוכנית מיועדת לכל התלמידים בגני הילדים הציבוריים, באשכולות הלמ"ס 10-1, המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית.

ג.התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג' בכל האשכולות בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית, בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד, ובכלל זה תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות.

ד.בכיתות החינוך המיוחד (בגנים ובבתי הספר) התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בגנים, בבתי ספר רגילים ובבתי ספר של החינוך המיוחד, בתנאי שאינם נכללים בתוכניות לפעילות בחופשות לתלמידי החינוך המיוחד.

פירוט והרחבה אפשר למצוא במסמך "קול קורא".

2.2.3מסגרת הפעילות

א.תוכנית ניצנים תפעל בגני ילדים ובבתי הספר במהלך 5 ימים בשבוע, בהתאמה לכל מוסד, על פי ימי הלימוד שנקבעו לו, מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00 לפחות.

ב.התוכנית ניצנים בחופשות תפעל במהלך 5 ימי חופשה רצופים בחופשת החנוכה/בחופשת החורף ובמהלך 5 ימי חופשה רצופים נוספים בחופשת פסח/בחופשת האביב, החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.

3.              הצוותים החינוכיים במסגרות

3.1.       בגני הילדים

על כל קבוצה יהיו אחראים  שני אנשי צוות:

-גננת, שתועסק על פי סדר העדיפויות הזה: א. גננת מוסמכת. ב. סטאז'רית  ג. אם אין בנמצא גננת או סטאז'רית סייעת גני ילדים (באישור מפקחת גני הילדים)

-עוזרת מדריך (סייעת), שתועסק בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר.

3.2.       בבתי הספר

על כל קבוצה יהיה אחראי איש צוות אחד. אנשי הצוות יהיו מורים בעלי רישיון לעיסוק בהוראה או בעלי תעודת הוראה או מדריך בוגר בעל ניסיון בעבודה עם נוער שהוא סטודנט להוראה או סטודנט או מדריך מתוך מאגר תוכניות העשרה כמו קרב, מיל"ת וכדומה. אם אין בנמצא מדריך כמפורט לעיל, תתאפשר העסקת מדריך אחר באישור הפיקוח בלבד.

3.3.       בחינוך המיוחד, בגנים ובבתי הספר

על כל קבוצה יהיו אחראים שני אנשי צוות שהם מורים או גננות בעלי הסמכה בחינוך המיוחד. אם כוח האדם שרוצים להעסיק אינו עומד בתנאים הללו יש לקבל את אישור המפקח על החינוך המיוחד.

בעת קבלה לעבודה לתפקיד סייעת בחינוך המיוחד יש לפעול  בהתאם למקובל לגבי סייעת בפעילות הבוקר.

4.              תכנים ופעילויות

4.1.       כללי

4.1.1הפעילות בתוכניות ניצנים וניצנים בחופשות בגנים ובבתי הספר תעסוק ברובה בהעשרה ותכלול פעילויות תרבות, פעילויות למידה והעשרה, פעילויות חברתיות ערכיות ופעילויות שמטרתן לחנך לאורח חיים בריא. כמו כן יינתן סיוע בהכנת שיעורי בית במסגרות שבבתי הספר.  

4.1.2 תכנון סדר היום בתוכניות ניצנים ייעשה בשיתוף ובתיאום עם צוותי הבוקר.

4.1.3תוכנית ניצנים תכלול העשרה באמצעות חוגים, לפחות פעם בשבוע, בתחומי האומנויות, הספורט, החינוך הסביבתי וכדומה. החוגים ייבחרו מתוך מאגר התוכניות המאושרות של המשרד בלבד.

4.1.4התוכניות יכללו פעילות חווייתית בתחומים שאינם בתוכנית הליבה וכן פעילות בתחום החברתי-ערכי.

4.1.5במסגרת תוכנית ניצנים תינתן ארוחה חמה, ובאמצעותה ילמדו הילדים כישורי חיים וכן יקבלו מידע נוסף על אורח חיים בריא ועל תזונה נכונה.

4.2.       המתווה הפדגוגי בבתי הספר

4.2.1הפעילות בתוכנית ניצנים בכיתות א' ו-ב' תעסוק בתחומי עניין מגוונים, בדגש על פעילות הפגתית. חשוב להיות ערים וקשובים לצורכי הילדים, למצב רוחם ולאירועים שהתרחשו בשעות הבוקר בכיתות-האם ולאפשר מרחב תומך ומכיל.

4.2.2בכיתות א' ו-ב' יופעלו 3 "אבני היסוד" האלה:

-"שיר של יום": בכל יום יתקיימו מפגשי פתיחה וסיום סביב שיר. 

-"שעת סיפור": תתקיים שעת סיפור לפחות 3 פעמים בשבוע.

-בכל יום תתקיים פעילות בתחום החברתי-ערכי, וייערך שיח חברתי בין מוביל הצהרון לתלמידים סביב פעילות שתילקח מתוך "מפתח הלב בניצנים" בנושאים רלוונטיים הלקוחים מחיי הילדים. כמו כן חשוב להקדיש כ-15 דקות לסיוע בהכנת שיעורי בית.

4.2.3בחינוך המיוחד יתבססו הפעילויות על תוכניות הלימודים האישיות/הכיתתיות (תח"י,  תל"א, תל"ך).

4.3.       המתווה הפדגוגי בגן הילדים

4.3.1יום הלימודים בגן יהיה יחידה שלמה והרמונית, וסדר היום והפעילות יותאמו לצורכי הילדים תוך שימת דגש על פעילות הכוללת משחק וחוויה. על צוות הגן להיות עירני למצבי חיים משתנים של הילדים, כגון עייפות, רעב, תחלופת דמות מבוגר, קשיים חברתיים, תנאי מזג האוויר וכדומה, ולדאוג להתאמה אופטימאלית של הפעילויות למצבים אלו.

4.3.2יש לקיים חפיפה פדגוגית במהלך 15 דקות לפחות לשם פעילות משותפת עם גננת הבוקר.

4.3.3יש לקיים ארוחת צהריים ופעילות חינוכית המקדמת כישורי חיים והקניית כלים לאורח חיים בריא בנושא התזונה.

4.3.4יש לאפשר פעילות חופשית של הילדים במרחבים החינוכיים בגן.

4.3.5יש לאפשר פעילות יזומה של גננת ניצנים בעקבות נושא/מיזם שנתי.

4.3.6הפעילות החינוכית תתבצע הן במליאה והן בקבוצות קטנות, ויושם בה דגש על פעילות חווייתית הפגתית, בהלימה לדרכי למידה של ילדים צעירים.

4.3.7יש לקיים חוג העשרה חיצוני פעמיים בשבוע.

4.3.8יש לאפשר פעילות חופשית בחצר.

5.              כוח האדם בתוכנית תפקידים ותחומי אחריות

5.1.       כללי

העסקת כוח אדם המתאים לתוכניות היא תנאי להצלחתן. לפיכך יש לעודד את הצוותים בגנים ובבתי הספר לקחת חלק בתוכנית.

5.2.       מנהל התוכנית ברשות/הרכז הרשותי

5.2.1דרישות התפקיד

א.השכלה: על המנהל להיות בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מוכרת או בעל תואר אקדמי.

ב.ניסיון: עליו להיות בעל ניסיון של למעלה מ-3 שנים במערכות חינוך, ומומלץ כי יהיה בעל ניסיון בעבודה עם הגיל הרך.

ג.מנהל התוכנית ברשות יועסק על ידי הרשות המקומית ולא על ידי זכיינים או על ידי מפעיל התוכנית ברשות.

ד.אם מנהל התוכנית אינו עומד בדרישות, יובא המקרה החריג לאישור מטה התוכנית.

5.2.2הגדרת התפקיד

א.המנהל ממונה על ריכוז כל הפעילות המינהלית-ארגונית-חינוכית של התוכנית ברשות המקומית.

ב.המנהל משמש איש הקשר הרשמי מטעם הרשות לכל הממשקים, ובכללם משרד רואה החשבון המלווה את התוכנית מטעם משרד החינוך, בכל הנוגע לדיווחים הנדרשים ולהפצה. על מנהל התוכנית לשתף פעולה עם בקרת הפעילות ולטפל בממצאים שעלו מהבקרה.

ג.עבודת המנהל תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם מנהל התוכנית במחוז, עם המפקחים על גני הילדים ועל בתי הספר ברשות ועם רכזי ניצנים הבית-ספריים (בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד).

ד.על המנהל לבקר באופן שוטף וקבוע בגני הילדים בין השעות 13:15- 16:00, וכן במהלך ימי החופשה, בזמן פעילותם, ולתת מענה לצרכים ולקשיים שיעלו.

ה.על המנהל לבקר במסגרות בתי הספר במהלך השנה ובימי החופשה, בזמן פעילותם, ולתת מענה לצרכים ולקשיים העולים מן השטח.

5.2.3תחומי אחריותו של המנהל

א.היערכות לפתיחת המסגרות

-רישום תלמידים לניצנים ולניצנים בחופשות

-הכנת תוכנית פדגוגית רשותית, ובכלל זה קבלת האישורים הנדרשים להפעלתה

-כינוס כל העובדים במסגרות לשם העברת נהלים והנחיות

ב.אחריות על כוח האדם בתוכנית

-איתור, גיוס, שיבוץ, החלפה/איתור ממלאי מקום של הצוותים בהתאם להנחיות משרד החינוך

-איסוף אישורי המשטרה

-העסקת צוות בית הספר בתיאום עם המנהל או עם רכז השכבה הצעירה במוסד החינוכי

-מיפוי פרטים מלאים של המדריכים הכוללים רקע, ניסיון והשכלה

-הפעלה של בני נוער במסגרות

-דאגה לתקינותם של דיווחי השכר

-שימוש כתובת לעובדים ודאגה לקישורם לרשות או למפעילים במקרה הצורך

-הפצת הנהלים וההנחיות בנוגע להתנהגות חריגה של ילדים במסגרות

ג.פרסום התוכנית

הפצת רכיבי התוכנית להורים ולקהילה

ד.ליווי והכשרה

-נקיטת יוזמות ולקיחת חלק בוועדות היגוי רשותיות בראשות מינהל החינוך ברשות לפחות שלוש פעמים בשנה

-השתתפות במפגשים קבועים פעם בחודש לפחות עם מנהל התוכנית במחוז והקפדה על שמירת קשר עבודה רציף עם מנהל התוכנית במחוז

-קיום מפגשי למידה פעם בחודש לפחות עם הרכזים הבית-ספריים

-הפעלת תוכנית הכשרה והנחיה בשיתוף המנחה הפדגוגי ומנהל התוכנית במחוז לכלל הצוותים החינוכיים (גנים ובתי ספר) על פי מתווה ההכשרה

-מיפוי הצוותים החינוכיים הפועלים בתוכנית

-השתתפות במפגשי ההכשרה ואחריות על התנאים הפיזיים לקיומם

-אחריות על התייצבות המשתתפים במועדי ההכשרה

-איסוף דפי המשוב בסיום מפגשי ההנחיה וסיכומם בדף מרכז והעברת עותק  למנהל

-התוכנית במחוז

ה.בקרה

-העברת הנתונים הנדרשים לבקרה (שם המוסד, סמל המוסד, הכתובת המעודכנת, מספר הטלפון במוסד ושם איש הקשר)

-קיום שיתוף פעולה עם הבקרים וטיפול בקשיים העולים מדוחות הבקרה

ו.הזנה

אחריות על נושא ההזנה מול הזכיין המפעיל ומול מינהלת ההזנה מטעם המשרד

ז.ניהול תיק מנהל התוכנית ברשות, שיכלול -

-תעודות בהתאם לדרישות הפרופיל של מנהל התוכנית ברשות

-פרוטוקולים של ועדת היגוי הכוללים החלטות לביצוע

-תוכנית עבודה רשותית חתומה, הכוללת את "ניצנים בחופשות", להגשה עד חודש מיום פתיחת המסגרת

-עותק של תוכניות העבודה המוסדיות

-רשימת תוכניות העשרה

-מכתבים/עלונים/מיילים שנשלחו להורים, ובכלל זה חומרי שיווק

-סיכומי ביקורים/סיורים במסגרות

-קובץ של מסד נתונים המכיל את כל הנדרש ככתוב ב"קול קורא"

-בקרות-דוחות בקרה שהועברו לרשות

-תוכנית ההכשרה, הכוללת את התכנים, את שמות המנחים, את הזמן, את המקום, את מספר המפגש ואת פרטי המשתתפים, ובכלל זה פרטי קשר

-דוחות משוב של ביקורים בהכשרות

-דפי נוכחות ודפי משוב מההכשרות ודף משוב מרכז

-יומן נוכחות: דפי הנוכחות שלה תלמידים במסגרת

-אישורי משטרה של הצוותים החינוכיים

-מיפוי פרטים של המדריכים.

ח.ניהול מסד נתונים מקוון ודיווח על הנתונים בהתאם לבקשת המשרד

אחריות על מילוי ועל עדכון של הנתונים על פורמט הדיווח של התוכנית, שיכלול פרטים אלו:

-          שמות כלל העובדים בתוכנית, כולל פרטי קשר

-          שמות התלמידים המשתתפים בתוכנית, כולל פרטי קשר

-          רשימת כלל המוסדות בתוכנית לפי סמלי מוסד וכתובות

-          מספר המסגרות בגני הילדים ובבתי הספר

-          רשימת המפקחים של בתי הספר וגני הילדים ברשות

-          רשימת הזכיינים המפעילים

-          רשימת תוכניות ההעשרה המופעלות ומספריהן, מתוך מאגר משרד החינוך

ט.קיום קשר עם משרד החינוך

-          קיום קשר רציף ועדכני עם מטה התוכנית והתעדכנות בנהלים ובהנחיות במערכת "ניצנים"

-          שימוש כאיש קשר עם רואה חשבון מלווה מטעם המשרד לצורך הגשת בקשות תשלום דוחות וכל הנדרש על פי "קול קורא" שהרשות חתמה עליו.

-          התעדכנות בבקרות במסגרות ובדוחות הבקרה וכן במערכת ההזנה.

י.השתתפות בביקורים ובסיורים במסגרות

השתתפות בהכנה לביקורים שוטפים במסגרות ולסיורים במטה, במחוז וברשות והשתתפות בביקורים עצמם.

5.3.       המנחה הפדגוגי

5.3.1ברשויות שהמשרד הקצה עבורן סיוע של מנחה פדגוגי, בהתאם לשיקול דעת המשרד ולתקציב הקיים, יהיה המנחה הפדגוגי אחראי על ביצוע מדיניות המשרד בתחום הפדגוגי ויקיים את ההדרכה הפדגוגית בגנים ובבתי הספר בהתאם למודל ההנחיה שנקבע על ידי המשרד.

5.3.2המנחה הפדגוגי יפעל בשיתוף פעולה מלא עם מנהל ניצנים ברשות, עם הרכז הרשותי, עם מנהל ניצנים במחוז, עם מחלקת גני הילדים ברשות ועם הרכזים הבית-ספריים.

5.4.       הרכז הבית-ספרי

5.4.1כללי

בכל בית ספר שמתקיימת בו תוכנית ניצנים יש למנות רכז ניצנים בית-ספרי.

5.4.2דרישות התפקיד

א.השכלה: על הרכז להיות בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מוכרת.

ב.ניסיון: עליו להיות בעל ותק של 3 שנות הוראה לפחות.

ג.מומלץ כי רכז התוכנית יהיה מצוות בית הספר.

5.4.3תחומי האחריות של הרכז

א.הרכז אחראי על שיבוץ המדריכים במוסד תוך בחינת התאמתם לתפקיד.

ב.על הרכז לוודא כי כל המדריכים מכירים את הנהלים ואת ההנחיות במסגרת התוכנית ומבינים את משמעותם.

ג.על הרכז להיות שותף בבניית תוכנית ההכשרה לצוותי החינוך בתוכנית.

ד.על הרכז לדאוג למיקום פיזי ראוי לקיום ההכשרות ולעדכן את המשתתפים בהכשרות על מועדיהן.

ה.על הרכז לקיים מפגש הכנה בימי ההיערכות, ומעת לעת עם צוות המדריכים בתוכנית, לצורך תיאום ציפיות, הכנת תוכנית עבודה וחלוקת תפקידים.

ו.על הרכז לקיים מפגשים סדורים עם מנהל ניצנים ברשות ולעדכנו על אירועים חריגים המתרחשים בשעות הפעילות.

ז.על הרכז לשתף פעולה עם צוותי הבקרה וההערכה של התוכנית ולטפל בממצאים חריגים.

ח.על הרכז לקיים תצפיות על פעילויות בהנחיית המדריכים ומפעילי החוגים ובעקבותיהן להכין משוב ולתעדו.

ט.הרכז אחראי על הקשר עם ההורים, ובכלל זה על זימונם לפגישות לשם בירור אירועים חריגים במידת הצורך ותיעודם.

י.על הרכז להשתלב בהדרכה במסגרות השונות.

יא.על הרכז לקחת חלק במפגשי למידה ובעבודה עם הרכזים הבית-ספריים ברשות או במחוז.

יב.הרכז אחראי על יצירת אקלים עבודה נעים ובעל ערך מוסף פדגוגי.

6.              נהלים להפעלת התוכנית בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר

6.1.       כללי

בהתאם למדיניות משרד החינוך, תוכנית ניצנים היא המשך של יום הלימודים. אין למנוע מצוות ניצנים שימוש במתקנים ובציוד של גני הילדים ובתי הספר; עם זאת, הצוות אחראי על שמירת תקינותו של הציוד שבשימושו.

6.2.       בעלי התפקידים ודרכי העבודה במסגרות השונות בגני הילדים

6.2.1בגני הילדים

א.דרכי הפעולה המתבקשות של גננת-האם/ ממובילת הצהרון

1)מנהלת הגן תהיה מעורבת בתהליכי ההתארגנות תוך שיתוף פעולה מלא עם גננת ניצנים או עם מובילת צהרון ניצנים ביישום ובהטמעה של סדר יום ואורח חיים רציף והרמוני בגן.

2)על הגננת לקיים פגישת היכרות מקדימה עם גננת ניצנים ולערוך עימה תיאום ציפיות.

3)חשוב לעודד את גננת ניצנים ליזום ולהציע פעילויות ייחודיות משלה במהלך השנה ולתכנן את ביצוע הפעילות יחד איתה.

4)על הגננת ליזום הכנה משותפת של תוכנית העבודה עם גננת ניצנים ולציין בה גם את דרכי העבודה.

5)על הגננת להציג מסמך הדגשים בתוכנית העבודה המשותפת לשני הצוותים - צוות הבוקר וצוות הצוהריים.

6)יש לעודד את שיתוף הפעולה ואת עבודת הצוות של הגננות במהלך השנה ולהעביר את תוכנית העבודה המשותפת לתיק ניצנים הנמצא בגן.

7)יש לעדכן את צוות ניצנים על אירועים חריגים שהתרחשו בגן בשעות הבוקר ובימי החופשה.

ב.דרכי הפעולה המתבקשות מגננת ניצנים במהלך השנה ומהצוות החינוכי בימי החופשה

1)יש לבדוק את נוכחות הילדים המאריכים את יומם בגן ולסמן את הילדים החסרים בקלסר הנוכחות בכל יום.

2)יש לוודא את קיומם של חוגי העשרה בתוך הגן על פי המערכת והשעות המתוכננות בתוכנית השנתית.

3)יש להקפיד על רישום של חוג שאינו מתקיים במועד שנקבע לו בקלסר הנוכחות ולעדכן את מנהל ניצנים ברשות פעם בחודש.

4)על הגננת לקחת חלק במפגשים של הצוותים החינוכיים במהלך השנה כולה.

5)על הגננת לקיים פעילות חינוכית על פי ההנחיות הפדגוגיות לימי החופשה.

6)על גננת-האם ועל גננת ניצנים לקיים שיחה קצרה בעת חילוף המשמרות ביניהן לצורך עדכונים חשובים, כגון מי מהילדים ממשיך לצהרון, מי הולך הביתה, מי אינו חש בטוב, וכן בנושא אירועים מיוחדים שקרו בבוקר ודורשים המשך טיפול והתייחסות של צוות ניצנים.

6.2.2בבתי הספר

דרכי הפעולה המתבקשות מצוות ניצנים בבתי הספר

א.בכל יום, לפני תחילת הפעילות במסגרות, באחריות צוותי ניצנים והרכז הבית-ספרי לקבל מידע משמעותי מבעלי התפקידים הרלוונטיים על הילדים בכל הקשור לשמות הילדים שנשארים או אינם נשארים במסגרות, לילדים הזקוקים לתשומת לב מיוחדת וכן כל מידע שעשוי להשפיע על ההתנהלות במסגרות.

ב.האחריות למילוי מקום מוטלת על מנהל ניצנים ברשות או על הרכז הבית-ספרי. על איש צוות שנעדר חלה החובה להודיע למנהל ניצנים ברשות על היעדרותו מוקדם ככל האפשר.

ג.יש להחתים את ממלא המקום על חוזה העסקה.

ד.כל שינוי בהפעלת כוח האדם יתבצע בתיאום עם מחלקת החינוך ברשות ובבית הספר ובידיעת הרכז הבית-ספרי.

6.3.       דיווח להורים על פעילות או על אירוע חריג

6.3.1בגני הילדים

א.באחריות גננת ניצנים/מובילת הצהרון או גננת ימי החופשה לדווח להורים על כל פעילות או אירוע חריגים ולתעד בכתב את האירוע ואת מהותו.

ב.על גננת ניצנים לעדכן את מנהלת הגן על אודות האירוע, ועליה לפעול על פי הנחיות הפיקוח.

6.3.2בבתי הספר

הדיווח להורים הוא באחריות הרכז הבית-ספרי.

6.4.       אישור משטרה בנושא של עבירות מין

בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א - 2001, כל צוותי ניצנים באשר הם (מורים בפועל, מדריכים, סטודנטים, עובדים ממלאי מקום, סייעות, נהגי הסעות וכו') מחויבים באישור מהמשטרה שאין מניעה להעסקתם. את פירוט החוק ואת הטפסים שיש למלא אפשר למצוא בסעיף 8.5-27 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), "החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001". הבהרות נוספות מצויות בסעיף 3.7-65 של חוזר הוראות הקבע עא/10(א), "הנחיות ליישום החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד החינוך"

7.              פעילות חוץ

פעילות ניצנים במהלך השנה ובימי החופשה  תתקיים בשטח המוסד החינוכי בלבד. במקרה של תכנון יציאה לימי שיא, או לכל פעילות אחרת, יש ליצור קשר עם מנהל ניצנים ברשות ועם הקב"ט העירוני לפני היציאה ולקבל ממנו הנחיות ביטחון מקומיות. כמו כן יש ליידע את הפיקוח. יש לפעול בהתאם לסעיף 6.2-33 של חוזר הוראות הקבע עו/7(ב), "טיולים ופעילויות חוץ-בית-ספריות במערכת החינוך - היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים" (בעיקר לפי סעיפים 5,4,3), וכן על פי סעיף 6.2-34 של חוזר הוראות הקבע עז/3(א), "טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים – היבטים בטיחותיים וביטחוניים"

8.              התכנסות, נוכחות ושחרור הילדים

8.1.       פתיחת מסגרות ניצנים, סגירתן ובדיקת נוכחות 

8.1.1בשעת הגעתם של התלמידים למסגרת במהלך השנה ובימי החופשה, ובעת שחרורם בסוף היום,יש לדאוג כי אחד מאנשי הצוות עומד בדלת ומשגיח על היוצאים ועל הנכנסים.

8.1.2מדי יום יש לבדוק נוכחות בתחילת הפעילות על פי רשימת הנוכחות של המסגרת.

8.1.3על כל היעדרות של ילד מהמסגרת למעלה מיומיים יש לדווח לגננת-האם ולמנהל ניצנים ברשות או לרכז הרשותי. בבית הספר יש לדווח לרכז הבית-ספרי.

8.1.4על הרכז ליצור קשר עם הורי הילד שנעדר החל מהיום השלישי להיעדרות.

8.2.       סיום יום במסגרת ניצנים ובימי החופשה

8.2.1שעת סיום הפעילות במסגרת ניצנים היא בהתאם למודל המסגרת.

8.2.2אין לשחרר ילדים לפני תום הפעילות ללא אישור מוסדר וחתום על ידי ההורים.

8.2.3תלמיד ילך לביתו בסיום הלימודים ובימי החופשה בליווי של מבוגר בלבד.

8.2.4ליווי שלא על ידי ההורים חייב באישורם ובחתימתם. על האישור להינתן מראש.

8.2.5במקרים שבהם המלווים המורשים אינם יכולים להוציא את הילד, יש לקבל את אישור ההורים, בכתב או בטלפון, לשחרור הילד על ידי מלווה אחר. אין לשלוח ילד עם מלווה אחר או עם הורה של אחד הילדים האחרים ללא קבלת אישור מפורש מההורים.

8.2.6במקרים מיוחדים אפשר לאשר איסוף ילד על ידי אח או אחות בני 10 ומעלה. במקרים כאלה על ההורים לציין בכתב את מי הם שולחים לאסוף את הילד ולהדגיש בכתב כי הם מעבירים את האחריות לידיו.

8.2.7על אנשי הצוות להישאר בתחומי המוסד החינוכי עד לאיסוף אחרון הילדים.

8.2.8יש לוודא כי כל הילדים הלכו לביתם ולסמן זאת ברשימה מתאימה.

8.2.9במקרה שאין מגיעים לאסוף את הילד לאחר זמן סביר, ואין אפשרות ליצור קשר עם הוריו או עם בני משפחתו, יש ליידע את מנהל ניצנים ברשות או את מנהלת הגן או את הרכז הבית-ספרי ולהתייעץ עימם לגבי המשך הטיפול במקרה.

8.2.10אין לקחת ילד שהושאר במוסד החינוכי לביתו של איש צוות.

8.2.11יש לערוך סריקה מדוקדקת של כל אזורי הפעילות – ובכלל זה המחסן, השירותים, החצר וחדרי הביטחון - כדי לוודא שאף אחד לא נשאר בתחומיהם.

8.2.12בימי החופשה יש לוודא את נעילת שער המוסד החינוכי בסיום ההתכנסות.

9.              הסעות תלמידים

המשרד אינו מממן הסעות בתוכניות ניצנים. עם זאת, אפשר לרכוש שירותי הסעות בתשלום במסגרת האפשרויות לרכוש שירותים נוספים בתוכניות ניצנים.

10.        הזנה ומהלך הארוחה

10.1.  היגיינה

10.1.1יש להקפיד על שטיפת הידיים במים ובסבון הן לפני הארוחה והן אחריה. הנחיה זו כוללת הן את הילדים והן את אנשי הצוות.

10.1.2יש לדאוג שמקום האכילה יהיה אסתטי, מואר ונקי, ושהשולחנות יהיו ערוכים בצורה נאה ומכוסים במפות, או שתהיה מפית אישית לכל ילד. יש להקפיד שהגישה שולחנות תהיה בטיחותית ונוחה ושהישיבה תהיה מרווחת.

10.1.3יש להקפיד על כוסות שתייה אישיות ועל סימון בקבוקי המים. יש להגיש את השתייה עם הגשת המזון.

10.1.4בשעת הארוחה קיימת חובת נוכחות של איש צוות ניצנים.

10.1.5בעת הארוחה על השולחנות להיות נקיים מציוד לימודי.

10.1.6בכל כיתה או גן שמתנהלת בהם ארוחה יימצא גליל של שקיות פלסטיק לאיסוף אשפה. השאריות ייאספו בשקיות, והאשפה תפונה באופן מאורגן על ידי תורני הקבוצה מיד בגמר הארוחה למכל אשפה מרכזי בחצר (לא בכיתות).

10.2.  חלוקת המזון במהלך השנה ובימי החופשה

10.2.1כלי הגשה מרכזיים יונחו על כל שולחן, ומתוכם ייקחו הילדים מזון לעצמם על פי בחירתם. בגנים שבהם הילדים צעירים ביותר יגישו להם אנשי הצוות את המזון ויקנו להם במהלך ההגשה הרגלי הגשה עצמאיים.

10.2.2במידת הצורך יש לחתוך מראש את המזון ולהגישו מוכן לאכילה בתפזורת בזמן שהילדים יושבים סביב השולחנות.

10.2.3ככלל יש להרגיל את הילדים לאכול בסכין ובמזלג בכל המוסדות: הן בגני הילדים והן בבתי הספר.

10.3.  רגישות למזון

10.3.1בכל מקרה של דיווח הורה על רגישות או על אלרגיה למזון יש לפעול כדלהלן:

א.יש להנחות את ההורים להמציא אישור רפואי מרופא מומחה לאלרגיה (אלרגולוג), בתוקף עד 6 חודשים מיום הוצאתו, על הרגישות למוצר המזון שהילד סובל ממנה. האישור הרפואי יועבר בפקס או במייל למנהל התוכנית ברשות (לרכז הרשותי), או לרכז הבית-ספרי, בציון שם בית הספר או הגן, הכיתה ומספר הטלפון של ההורה ושל המורה. בגני הילדים יש לעדכן את מנהלת הגן, והיא תעביר את המידע לגננת ניצנים. אם יש במסגרת הצהרון ילדים מ-2 או מ-3 גנים, יועברו האישורים לידי גננת ניצנים.

ב.כיום ניתן מענה של מנה ללא אלרגנים לבעלי הרגישויות הללו בלבד: בעלי רגישות לגלוטן, לחלב, לביצים, לשומשום ולסויה. אפשר לרכוש מנות אלו רק ממפעלים שיש להם היתר של שירות המזון ממשרד הבריאות ליצור מנות ללא אלרגנים. רשימת מפעלים מורשים מטעם תוכנית ההזנה מצויה אצל זכיין משרד החינוך המספק שירותי הזנה.

ג.אם אין אפשרות לספק את המזון המתאים, יש להנחות את ההורים על מחויבותם לצייד את התלמיד במזון מהבית.

ד.יש לתלות במקום בולט וגלוי במידת האפשר לאנשי צוות התוכנית את שמות הילדים הרגישים למזון ואת המזונות שעליהם להימנע מהם.

ה.יש להקפיד שהתלמידים לא יחליפו ביניהם ארוחות או כלי אוכל.

הנחיות מצויות בהוראת קבע 0031 בחוזר עח/1, "התנהלות מוסדות החינוך לשם הבטחת בריאותם של תלמידים אלרגיים למוצרי מזון". הנחיות בנושא תלמידים החולים במחלת הצליאק מצויות בסעיף 2.2-86 של חוזר הוראות הקבע עה/7(א), "תלמידים החולים במחלת הצליאק".

10.3.2ברשויות המקבלות שירותי הזנה במסגרת תוכנית ההזנה של המשרד יש לנהוג כדלקמן:

א.כדי להפסיק מנה מיוחדת על הרכז לפנות לתזונאי המחוז.

ב.אין לעשות כל שינוי במנות המיוחדות ללא אישור תזונאי המחוז.

ג.בטיולים ובפעילויות מחוץ לגן או לבית הספר אין אפשרות לספק מנה לילדים בעלי רגישויות למזון. במקרה זה יש לעדכן את הורי הילד כי עליהם לציידו בארוחה מהבית.

ד.אם התקבלה מנה מיוחדת פגומה, אין לספק אותה לילד ויש להודיע על כך מיד לתזונאי המחוז. הנחיות מצויות בהוראת הקבע 0031, "התנהלות מוסדות החינוך לשם הבטחת בריאותם של תלמידים אלרגיים למוצרי מזון".

10.3.3על פי הנחיות משרד הבריאות אין לשמור, לאחסן או לעשות כל שימוש שהוא בשאריות מזון מבושל או מזון מאוחסן שאריזתו נפתחה (כמו קופסאות שימורים).במזון מסוג זה עלולים להתפתח במהירות חיידקים הגורמים להרעלת מזון קשה. לפיכך יש להשליך לאשפה את כל שאריות המזון מארוחת הצהריים.

10.3.4יש לשמור את הצידניות מחוץ לדלת הגן או הכיתה.

10.3.5אסור בהחלט להוציא משטח הגן או משטח בית הספר שאריות מזון מבושל או כל מזון אחר שנותר מארוחות הילדים מכל סיבה שהיא.

11.        נהלים הקשורים לחצר

11.1.  פעילות בחצר בגני הילדים

11.1.1זמן הפעילות בחצר יותאם לצורכי הילדים וכן לפעילות החינוכית המתוכננת מדי יום ולתנאי מזג האוויר.

11.1.2בזמן השהייה של הילדים בחצר ובעת היערכות הגן לפעילות הבאה חובה על אחד מאנשי הצוות להיות עם הילדים ולהבטיח כי כל הילדים נמצאים בטווח הראייה כל הזמן.

11.1.3כאשר יש חצר גדולה במיוחד יש לתחום אותה באופן שכל הילדים יישארו בטווח העין של אנשי הצוות.

11.1.4אין לאפשר לילדים לשהות בתוך הגן בזמן הפעילות בחצר ללא נוכחות מבוגר.

11.1.5אם לא מוצע לילדים מוקד פעילות נוסף בגן, על שני אנשי הצוות להימצא בחצר.

11.1.6יש לשים לב שמשך השהייה בחצר לא יהיה ארוך מדיי וכן שיהיה מותאם לתנאי מזג האוויר. אין לשהות בחצר כאשר מזג האוויר חם או קר מדיי.

11.2.  הפסקות בבתי הספר

כדי להבטיח את בטיחות התלמידים בעת השהייה בחצר על הרכז הבית-ספרי למנות מדריכים תורנים ולקבוע שטחי אחריות לשם הסדרת פעילותם של התלמידים בהפסקה ולשם פיקוח עליה, זאת כדי למנוע התנהגות מסוכנת ומשחקים מסוכנים העלולים לגרום לתאונות. תורנות המדריכים תתבצע בבוקר, החל משעת פתיחת שערי בית הספר, וכן בהפסקות שבין הפעילויות.

אין לאפשר לילדים להיות בחצר או בכיתות ללא השגחת מדריך.

12.        היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מתאימות

12.1.  התמודדות עם התנהגויות מאתגרות של ילדים בבתי הספר ובגני הילדים

12.1.1במקרה של פגיעת ילד בילד אחר או פגיעה עצמית יפעל איש הצוות המוביל בצהרון להפסקת הפגיעה.

12.1.3יש ליידע את ההורים אודות האירוע.

12.1.3אם ההתנהגות חוזרת על עצמה, יש ליידע את ההורים על כך ולבנות תוכנית אישית המותאמת לילד בשיתוף ההורים וגננת-האם או מחנכת הילד ויועצת בית הספר.

12.1.4יש לעקוב אחר התנהגות הילד, לתעד אותה ולקבל החלטות להמשך הטיפול בהתאם.

12.1.5במקרה שכל אלו לא יובילו לשיפור יש לכנס צוות בין-מקצועי שבראשו יעמוד מנהל אגף החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו, וחבריו יהיו מנהל ניצנים ברשות, מנהל התוכנית במחוז ומפקח הגיל. בגן הילדים תיקח חלק בצוות גננת-האם, ובבית הספר - יועצת בית הספר, צוות הצהרון והורי הילד/ה. יש להזמין את הורי התלמיד לישיבת הצוות הבין-מקצועי ולעודד את שיתוף הפעולה עימם בקידום תהליך ההתערבות. חשוב לאפשר להם להשמיע את דבריהם במטרה לקיים הליך הוגן. יש להקפיד בדיונים על צנעת הפרט וכן על חיסיון המידע.

12.1.6יש לפעול על פי ההנחיות המפורטות בסעיף קטן 4, "סטנדרטים לתרבות ולאקלים מיטבי", בסעיף 2.1-15 בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון".

12.2.  נוהל הטיפול באירועי אלימות ובאירועים חריגים

12.2.1כללי

ככלל, יש לנהוג בכל אירוע אלימות או אירוע חריג על פי החוזר הנ"ל, הדן באירועי אלימות ובאירועים חריגים.

12.2.2בגני הילדים

על גננת ניצנים בגן לדווח באופן מיידי למנהלת הגן ולמנהל ניצנים ברשות, והמנהל ידווח מיד למנהלת הגן, לרכזת הגנים היישובית וכן למנהל התוכנית ברשות. מנהלת הגן תפעל על פי הוראות חוזר המנכ"ל הנ"ל. מנהל ניצנים ברשות ידווח מידי למנהל ניצנים במחוז.

לאחר הטיפול הדחוף, בעיקר במקרה של פגיעה גופנית, יש לתעד את האירוע ולמלא את הטופס הנדרש ולשלוח עותק למנהל ניצנים במחוז.

12.2.3בבתי הספר

הרכז הבית-ספרי יפעל על פי ההנחיות בחוזר הנ"ל ויעדכן מיד את מנהל ניצנים ברשות, את הרכז הרשותי, את המנחה הפדגוגי ואת מנהל אגף החינוך ברשות.

13.        מתן שירותי עזרה ראשונה

13.1שירותי עזרה ראשונה לתלמידים ניתנים ללא תשלום באמצעות מד"א. בעקבות פנייה של צוות הגן למוקד טלפוני שמספרו 1-700-55-00-96 ישלח המוקד מטפל למוסד החינוכי לצורך מתן הטיפול הדרוש לילד, או, במידת הצורך ועל פי החלטת המוקד, יזניק אמבולנס. המוקד פועל בין השעות 16:00-7:30 בכל ימי הלימודים הרשמיים של המגזרים השונים.

13.2הפנייה למוקד תיעשה אך ורק במקרים של פגיעה או פציעה, ולא במקרה של מחלה או               של  בעיית בריאות אחרת. מטרת השירות היא להעניק טיפול רפואי ראשוני למקרה של היפגעות בשגרה בגנים ובבתי הספר בשעות הלימודים, ולתלמידים בלבד.

13.3לאחר חתימת מנהלת הגן או הרכז הבית-ספרי על דוח המטפל יסתיים הטיפול באירוע.

13.4בעת תאונת דרכים, כאשר תלמיד נפגע, יש להזעיק את מד"א או את המוקד העירוני. פינויו של הילד הנפגע יהיה במימון של הוריו. התשלום על האמבולנס במקרה של היפגעות מתאונה יועבר לממונה על ההסעות במחוז, וההחזר הכספי יינתן על פי תבחינים לזכאות בהתאם להנחיות בסעיף 2.2-83 בחוזר הוראות הקבע עד/1(א), "שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים".

14.        נהלים במצבי חירום

14.1.  מקרים של סכנת חיים

14.1.1במקרים של סכנת חיים כתוצאה מפציעה, ממחלה או מבעיית בריאות חריפה יש לפנות ישירות למד"א, בהתאם להנחיות בסעיף 2.2-83 בחוזר הוראות הקבע עד/1(א), "שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים".

14.1.2להלן פירוט המקרים שבהם יש לפנות למד"א: שינוי במצב ההכרה, איבוד ההכרה או עילפון מכל סיבה שהיא ללא התעוררות מיידית, דימום משמעותי ומסכן חיים, פרכוסים, חום גבוה המלווה בבלבול, בהקאות או בפריחה, קשיי נשימה, תגובה אלרגית המלווה בקוצר נשימה, בנפיחות באזור הפנים והצוואר או בפריחה מפושטת, כאבים חזקים בחזה או בבטן, דפיקות לב מהירות, חשד להרעלה על ידי בליעה, שאיפה או חשיפת העור, כוויות בפנים או כוויות גוף מפושטות, חבלה בעיניים כתוצאה מפציעה או מחדירת חומר זר, נפילה מגובה וחבלה בצוואר או בגב המלווה בהגבלה בתנועה.

14.1.3המטפל הרפואי הוא הסמכות הקובעת את דחיפות הפינוי ואת אמצעי הפינוי. אין למנהלת הגן או לרכז הבית-ספרי או למי מטעמם כל סמכות לעכב את הפינוי. אם קבע המטפל הרפואי כי אין צורך בפינוי, אך להערכתם של מנהלת הגן או של הרכז הבית-ספרי או מי מטעמם יש צורך בפינוי – יפונה התלמיד על פי שיקול דעתם ותחת אחריותם של מנהלת הגן או הרכז הבית-ספרי. בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום, על צוות ניצנים במסגרת ליידע את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות את ילדו.

14.2.  טיפול חירום בשל מחלה כרונית או פתאומית בזמן פעילות

במקרה של ילד הנזקק לטיפול רפואי דחוף בעקבות מחלה כרונית כגון אפילפסיה, אסטמה וכדומה ויש צורך לפנותו לבית החולים, יפנה צוות ניצנים במסגרת למוקד מד"א ויודיע על הפינוי גם להורי התלמיד. במקרה זה יחול התשלום עבור הפינוי באמבולנס על ההורים.

15.        דגשים בעבודה בגני הילדים

15.1.  שימוש בטיחותי בחומרי יצירה

15.1.1השימוש בחפצים חדים כגון מספריים, מהדקים, מסמרים ופטיש ייעשה בהשגחתו הקפדנית של מבוגר.

15.1.2השימוש בחומרים ובחפצים מסוכנים כמו סכין יפנית, דבק חם ומספריים גדולים ייעשה על ידי מבוגר בלבד.

15.1.3יש להיות ערים לבטיחות מוצרים מתכלים כמו דבק ופלסטלינה ולוודא שהם בעלי תו תקן ואינם רעילים.

15.1.4השימוש בציוד ובחומרי יצירה ייעשה על פי ההנחיות בהוראה 0086 בחוזר עח/7, "נוהלי הבטיחות בגן הילדים".  

15.2.  מרכזי פעילות בגן

על פי הנחיות משרד החינוך יהיו מרכזי הפעילות בגן זמינים לפעילות בשעות ניצנים ובימי החופשה בהתאם לתוכנית העבודה ולמדיניות הגן. על צוות ניצנים או ניצנים בחופשות לדאוג שמרכזי הפעילות יהיו מסודרים בסיום הפעילות.

15.3.  בטיחות

על מנהל ניצנים ברשות להנחות את צוות ניצנים אודות אופן הפעלתם של עזרי הבטיחות וליידע אותם על מיקומם של  תיק העזרה הראשונה, מטפי כיבוי האש, לחצן המצוקה, תיק הגן, קלסר הנוכחות  ודיווחית העירייה. יש להנחותם כיצד לתפעל אותם ובאילו מקרים יש לעשות שימוש בכל אחד מהם.

כמו כן יש ליידע את אנשי הצוות על קיומן של פינות בעייתיות או מסוכנות בחצר.

15.4.  מנוחה ושינה

הפעילות השוטפת של המסגרת בימי החופשה  אינה כוללת זמן לשינה. עם זאת, יש ילדים הזקוקים לשינה במצבים שונים (ילדים צעירים מאוד, ילדים שאינם חשים בטוב וכד'). במקרים אלו יש למצוא פינה רכה בגן הכוללת כריות, שטיח או מזרנים, שבה יוכלו הילדים לנוח.