שימוש עובדי הוראה בטלפון הסלולרי

הוראת קבע מס' 0036 - חדש

תאריך פרסום: ח' בניסן תשע"ז, 04 באפריל 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 4.4.2017

   02 - 5604747
   daliami@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

שימוש בטלפון סלולרי במהלך שעות ההוראה

עובד הוראה לא יעשה שימוש פרטי מכל סוג שהוא בטלפון סלולרי במהלך שעות ההוראה. *

 

*הוראה זו תוקנה בתאריך 05/04/2017 בעקבות טעות שנפלה בנוסח שפורסם ב-04/04/2017