שמירה על הבריאות מתחלואים אופייניים לעונות השנה

הוראת קבע מס' 0231

תאריך פרסום: ה' באלול תשע"ט, 05 בספטמבר 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 5.9.2019
עונות השנה וחילופי מזג האוויר גורמים לתהליכים סביבתיים המשפיעים על הבריאות ולשינויים המחייבים התייחסות מיוחדת לבריאות במוסד החינוכי, תוך שימת לב מרבית ליכולת התפקוד של התלמידים ושל הצוות במוסד החינוכי. הוראה זו מפרטת כיצד יש לנהוג בעונות השנה, בהתאם למאפייניהן הייחודיים, כדי להימנע ככל האפשר מנזקים לבריאות.
ההוראה מקבצת תחת קורת גג אחת הנחיות בנושא שהיו מוסדרות בחוזרים שונים.

   02 - 5603451
   iritli@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

.1מניעת הידבקויות במחלות בתקופת החורף

.2הרגלים בריאים בתקופת הקיץ

.2.1כללי

.2.2חשיפה נכונה לשמש

.2.3תזונה נכונה בעונת הקיץ

.3מודעות לתופעות אופייניות לעונות המעבר

 

1.   מניעת הידבקויות במחלות בתקופת החורף

בעונת החורף חלה בדרך כלל עלייה בשכיחות של מחלות נזלת וחום, מצב הגורם להיעדרויות רבות של הצוות החינוכי ושל התלמידים, להפסד ימי עבודה ולימודים ולפגיעה בשגרת הלימודים וההתנהלות.

מחלות החורף השונות מועברות באמצעות נגיפים או חיידקים, וגורמות להדבקת הבאים במגע עם נושאיהן או עם השוהים יחד איתם באותו חלל.

כדי לצמצם ככל האפשר את ההידבקויות במחלות ואת הפצתן ואת השיבושים בפעילויות יש לנקוט את האמצעים האלה:

1.1 שמירה על כללי ההיגיינה האישית, כמו שימוש בממחטות חד-פעמיות ושטיפת הידיים במים ובסבון לעיתים קרובות

1.2 אוורור הכיתה

1.3 בעת שיעול או עיטוש - הפניית התפרצות הרוק והחיידקים לעבר המרפק כדי למנוע את הימצאותם על כף היד הבאה במגע עם חפצים נוספים וכדי למנוע את התפזרותם ואת הפצתם

1.4 הקפדה על שימוש אישי בכלי אוכל ובבקבוקי מים

1.5 הימנעות מוחלטת מהגעה למוסד החינוכי בזמן מחלת חום והקפדה על  חזרה רק לאחר 24 שעות ללא חום

1.6 הימנעות מביקור תלמידים חולים בבתיהם וממגע ישיר איתם, תוך הקפדה על המשך קשר עימם ועל עדכונם

1.7 קבלת חיסון נגד שפעת הניתן במסגרת שירותי בריאות לתלמיד בכיתות ב' ו-ג' בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מומלץ לפעול למען העלאת מודעות והפצת הנחיות למורים, לתלמידים ולהורים על התנהגות נכונה בעונה זו, כמפורט לעיל.

2.   הרגלים בריאים בתקופת הקיץ

2.1.         כללי

חודשי הקיץ בישראל חמים מאוד ודורשים התייחסות מיוחדת והתאמת הפעילות השגרתית לתנאי האקלים ולמזג האוויר בתקופה זו. בעונת הקיץ, ובמיוחד בימים של עומס חום גבוה, יש לנהוג משנה זהירות כדי להימנע ממכות חום, מאיבוד נוזלים ומהתייבשות, מעקיצות ומנשיכות, מזיהומים סביבתיים, משיזוף ומכוויות עור, מהרעלות מזון וכד'.

הקניית הרגלי בריאות נאותים לתקופת הקיץ תסייע בשמירה על הבריאות ותמנע נזקים העלולים לגרום לסיכון בריאותי בטווח הקצר והארוך.

2.2.         חשיפה נכונה לשמש

2.2.1כללי

כדי למנוע את נזקי השמש ולהפחית את התחלואה בסרטן העור יש להביא את התלמידים, באמצעות חינוך והסברה, למודעות גבוהה ולהתנהגות נכונה בשמש. חשוב לזכור שהגנה מפני קרינת השמש חשובה בכל ימות השנה, ולא רק בקיץ, וכן שילדים רגישים יותר ממבוגרים לקרינת השמש וכן שכל מי שמשתייכים לקבוצות הסיכון המפורטות להלן, רגישים במיוחד לקרינת השמש:

  • בהירי עור, בעלי שיער בהיר ונמשים
  • מי שעורם נצרב בקלות או אינו נשזף כלל
  • בעלי מספר רב של נקודות חן (בייחוד בעלי 20 נקודות חן ויותר)
  • מי שנוטלים תרופות המגבירות את רגישות העור לקרינת השמש
  • מי שקרובי משפחתם מדרגה ראשונה חלו בסרטן העור.

2.2.2המלצות כלליות להתנהגות נכונה בשמש

א.         מומלץ להימנע ככל האפשר מחשיפה לשמש ולהקפיד לשהות במקומות מוצלים בין השעות 10:00 -16:00, שבהן הקרינה היא החזקה והמזיקה ביותר.

ב.         בעת החשיפה לשמש מומלץ לחבוש כובע המצל על הפנים, על האוזניים ועל העורף, ומומלץ להרכיב משקפי שמש להגנה על העיניים.

ג.          בשהייה בשמש ובכל פעילות בבריכה ובים מומלץ להקפיד על לבישת חולצה בעלת שרוולים כדי למנוע חשיפת חלקי גוף לקרני שמש מזיקות.

ד.         מומלץ להשתמש בתכשיר הגנה בעל מסנן קרינה 15 לפחות, למרוח אותו על כל אזורי הגוף החשופים כחצי שעה לפני החשיפה לשמש ולחזור על המריחה לאחר הזעה או שחייה במים, וכן לאחר שעתיים של שהות ממושכת בשמש.

ה.         במקרים של שינוי קיצוני מחשיד במצב הבריאות או העור יש להיוועץ עם גורם רפואי מוסמך.

2.2.3הנחיות להתנהגות נכונה בשמש במוסד החינוך

א.         בשיעורי החינוך הגופני המתקיימים בין השעות 10:00 -16:00  יש לפעול במקומות מוצלים, ויש להנחות את  התלמידים ללבוש חולצות T ולמרוח קרם הגנה על גופם. כמו כן יש להקפיד על הנחיות נוספות המובאות בחוזר הוראות הקבע עז/10(א),"החינוך הגופני במוסדות החינוך- היערכות להוראתו והנחיות כלליות", סעיף 2.

 

1.   מניעת הידבקויות במחלות בתקופת החורף

בעונת החורף חלה בדרך כלל עלייה בשכיחות של מחלות נזלת וחום, מצב הגורם להיעדרויות רבות של הצוות החינוכי ושל התלמידים, להפסד ימי עבודה ולימודים ולפגיעה בשגרת הלימודים וההתנהלות.

מחלות החורף השונות מועברות באמצעות נגיפים או חיידקים, וגורמות להדבקת הבאים במגע עם נושאיהן או עם השוהים יחד איתם באותו חלל.

כדי לצמצם ככל האפשר את ההידבקויות במחלות ואת הפצתן ואת השיבושים בפעילויות יש לנקוט את האמצעים האלה:

1.1 שמירה על כללי ההיגיינה האישית, כמו שימוש בממחטות חד-פעמיות ושטיפת הידיים במים ובסבון לעיתים קרובות

1.2 אוורור הכיתה

1.3 בעת שיעול או עיטוש - הפניית התפרצות הרוק והחיידקים לעבר המרפק כדי למנוע את הימצאותם על כף היד הבאה במגע עם חפצים נוספים וכדי למנוע את התפזרותם ואת הפצתם

1.4 הקפדה על שימוש אישי בכלי אוכל ובבקבוקי מים

1.5 הימנעות מוחלטת מהגעה למוסד החינוכי בזמן מחלת חום והקפדה על  חזרה רק לאחר 24 שעות ללא חום

1.6 הימנעות מביקור תלמידים חולים בבתיהם וממגע ישיר איתם, תוך הקפדה על המשך קשר עימם ועל עדכונם

1.7 קבלת חיסון נגד שפעת הניתן במסגרת שירותי בריאות לתלמיד בכיתות ב' ו-ג' בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מומלץ לפעול למען העלאת מודעות והפצת הנחיות למורים, לתלמידים ולהורים על התנהגות נכונה בעונה זו, כמפורט לעיל.

2.   הרגלים בריאים בתקופת הקיץ

2.1.         כללי

חודשי הקיץ בישראל חמים מאוד ודורשים התייחסות מיוחדת והתאמת הפעילות השגרתית לתנאי האקלים ולמזג האוויר בתקופה זו. בעונת הקיץ, ובמיוחד בימים של עומס חום גבוה, יש לנהוג משנה זהירות כדי להימנע ממכות חום, מאיבוד נוזלים ומהתייבשות, מעקיצות ומנשיכות, מזיהומים סביבתיים, משיזוף ומכוויות עור, מהרעלות מזון וכד'.

הקניית הרגלי בריאות נאותים לתקופת הקיץ תסייע בשמירה על הבריאות ותמנע נזקים העלולים לגרום לסיכון בריאותי בטווח הקצר והארוך.

2.2.         חשיפה נכונה לשמש

2.2.1כללי

כדי למנוע את נזקי השמש ולהפחית את התחלואה בסרטן העור יש להביא את התלמידים, באמצעות חינוך והסברה, למודעות גבוהה ולהתנהגות נכונה בשמש. חשוב לזכור שהגנה מפני קרינת השמש חשובה בכל ימות השנה, ולא רק בקיץ, וכן שילדים רגישים יותר ממבוגרים לקרינת השמש וכן שכל מי שמשתייכים לקבוצות הסיכון המפורטות להלן, רגישים במיוחד לקרינת השמש:

  • בהירי עור, בעלי שיער בהיר ונמשים
  • מי שעורם נצרב בקלות או אינו נשזף כלל
  • בעלי מספר רב של נקודות חן (בייחוד בעלי 20 נקודות חן ויותר)
  • מי שנוטלים תרופות המגבירות את רגישות העור לקרינת השמש
  • מי שקרובי משפחתם מדרגה ראשונה חלו בסרטן העור.

2.2.2המלצות כלליות להתנהגות נכונה בשמש

א.         מומלץ להימנע ככל האפשר מחשיפה לשמש ולהקפיד לשהות במקומות מוצלים בין השעות 10:00 -16:00, שבהן הקרינה היא החזקה והמזיקה ביותר.

ב.         בעת החשיפה לשמש מומלץ לחבוש כובע המצל על הפנים, על האוזניים ועל העורף, ומומלץ להרכיב משקפי שמש להגנה על העיניים.

ג.          בשהייה בשמש ובכל פעילות בבריכה ובים מומלץ להקפיד על לבישת חולצה בעלת שרוולים כדי למנוע חשיפת חלקי גוף לקרני שמש מזיקות.

ד.         מומלץ להשתמש בתכשיר הגנה בעל מסנן קרינה 15 לפחות, למרוח אותו על כל אזורי הגוף החשופים כחצי שעה לפני החשיפה לשמש ולחזור על המריחה לאחר הזעה או שחייה במים, וכן לאחר שעתיים של שהות ממושכת בשמש.

ה.         במקרים של שינוי קיצוני מחשיד במצב הבריאות או העור יש להיוועץ עם גורם רפואי מוסמך.

2.2.3הנחיות להתנהגות נכונה בשמש במוסד החינוך

א.         בשיעורי החינוך הגופני המתקיימים בין השעות 10:00 -16:00  יש לפעול במקומות מוצלים, ויש להנחות את  התלמידים ללבוש חולצות T ולמרוח קרם הגנה על גופם. כמו כן יש להקפיד על הנחיות נוספות המובאות בחוזר הוראות הקבע עז/10(א),"החינוך הגופני במוסדות החינוך- היערכות להוראתו והנחיות כלליות", סעיף 2.

ב.         בהפסקות, בשיעורים ובכל פעילות שאינה מתקיימת במבנה סגור יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות למניעת היחשפות לא מבוקרת לשמש. יש לערוך שינוי בארגון יום הלימודים ובסוג הפעילות בהתאם לתנאי מזג האוויר.

ג.         בגני הילדים יש לשנות את סדר היום בעונה החמה ולקיים את הפעילות בחצר בשעות הבוקר ולא בשעות הצוהריים. בשעות שבהן שוהים בחצר הגן יש להקפיד לשהות בשטחים מוצלים, למרוח תכשיר הגנה ולחבוש כובע או כיסוי ראש.

ד.         יש לערוך פעילויות הדרכה והסברה לתלמידים בבתי הספר ובגני הילדים כדי להקנות להם כללי התנהגות נאותים, בריאים  ומותאמים לעונה- כמפורט בסעיף 2.2.2 לעיל.

2.3.         תזונה נכונה בעונת הקיץ

2.3.1אכילה מאוזנת: מומלץ להקפיד על אכילת מזון בריא ומגוון, הכולל את כל מרכיבי המזון החיוניים, ובמיוחד פירות וירקות המכילים מים, ולהתאים את האוכל לגיל, לעוצמת הפעילות ולטעם האישי.

2.3.2הקפדה יתרה על אחסון המזון בטמפרטורה מתאימה:  חשוב להקפיד על איכות המזון ועל אחסונו בטמפרטורה מתאימה בשל נטייתו להתקלקל בחום ובלחות.

2.3.3הקפדה על הימנעות מאכילת מזון מקולקל: יש להקפיד כל השנה, ובמיוחד בקיץ, לא לאכול מזון שריחו או צבעו אינם תקינים והוא חשוד כמקולקל.

2.3.4ריבוי שתיית מים: שתיית כ-10 כוסות מים ביום חיונית לשמירה על כמות הנוזלים בגוף ותמנע התייבשות. יש להרבות בשתיית מים גם כשלא צמאים ולהימנע משתיית משקאות ממותקים. יש לעודד את התלמידים לשתות מים ולקבוע כללים מוסכמים מתי והיכן שותים, כללים שלא יפריעו למהלך הלימודים אך יאפשרו שתייה מספקת.

3.   מודעות לתופעות אופייניות לעונות המעבר

בכל פעם שמזג האוויר משתנה יש אוכלוסייה רבה הסובלת משלל תופעות, ובהן יובש בשפתיים ובעור, כאבי ראש, קדחת השחת הכוללת עיניים דומעות וצורבות, גודש בסינוסים, עיטושים, גרד בחך, אסטמה ופריחה בעור ועוד. הסימפטומים, אם הם קיימים, משתנים מאדם לאדם, ולרוב אינם מידבקים.

למודעות יש מקום חשוב בהתמודדות עם התופעות של עונות המעבר, ומכאן החשיבות של ההסברה והחינוך.

כדאי ללמוד להכיר את הגוף ולדעת בדיוק מה הן חולשותיו ומה הם התסמינים הנוטים להופיע בגוף בתקופות המעבר. מודעות מוגברת עוזרת לנקוט את האמצעים הנדרשים כדי למנוע התקררות, להתרחק מאלרגנים נפוצים ולשמור על העור.