רישיון הוראה/רישיון לעיסוק בהוראה במקצוע "מידע ונתונים" לכיתות י'-י"ב

הוראת שעה 0267 - חדש

תאריך פרסום: י"ג באייר תשפ"א, 25 באפריל 2021 | הוראה תקפה מתאריך: 25.4.2021 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2024
החוזר מפרט את התנאים לקבלת רישיונות הוראה קבועים למורים שכבר מלמדים את המקצוע בפועל אך הוכשרו בהשכלתם למקצועות אחרים ואת הקורסים שיהיה עליהם להשלים כדי לקבל את רישיון ההוראה, וכן את התנאים לקבלת רישיונות לעיסוק בהוראה למורים בעלי ההשכלה המתאימה למקצוע.

   073 - 3935101
   meravpi@education.gov.il

   073 - 3936663
   ronitne@education.gov.il
החל משנת הלימודים התשפ"א

 

רישיון הוראה/רישיון לעיסוק בהוראה במקצוע "מידע ונתונים" לכיתות י'-י"ב

 

עובד הוראה נדרש להחזיק ברישיון הוראה קבוע או ברישיון לעיסוק בהוראה כדי  לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך בישראל בתחום הכשרתו וברובד החינוכי אליו הוכשר. רישיון זה ניתן לעובד ההוראה העומד בתנאים לקבלתו על ידי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך.

מורים המלמדים בפועל את המקצוע "מידע ונתונים" ומבקשים לקבל רישיון הוראה קבוע במקצוע זה  בכיתות י'-י"ב יידרשו לעמוד בתנאים  המפורטים בסעיף 1 או בתנאים המפורטים בסעיף 2 להלן:

 

1.א.עליהם להיות בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שקיבל אישור מהגף להערכת תארים ודיפלומות  באחד מהחוגים שלהלן: מדעי הנתונים, טכנולוגיות למידה, טכנולוגיות

למידה מתקדמות, טכנולוגיה ומערכות למידה, לימודי טכנולוגיה בחינוך, מדעי המידע, לימודי מידע וידע, מידענות מתוקשבת, טכנולוגיות בחינוך, תקשוב ולמידה, מדעי המחשב ומתמטיקה.

 

ב.עליהם להיות בעלי תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי (עד כיתה י"ב ועד בכלל למידע ונתונים. אם תעודת ההוראה היא במקצוע אחר כלשהו, הם יידרשו ללמוד את הקורסים המפורטים להלן:

 

 • מבוא למדעי המידע (2 ש"ש)
 • שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות (2 ש"ש)
 • אתיקה ברשת (1 ש"ש)
 • ניתוח מידע (1 ש"ש)
 • ויזואליזציה של נתונים (1 ש"ש)
 • סמינריון מחקר במידע ונתונים  (2 ש"ש)
 • דידקטיקה של מידע ונתונים (2 ש"ש).

סה"כ ש"ש: 11 (330 שעות בודדות).(?)

 

2.א.עליהם להיות בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שקיבל אישור מהגף להערכת תארים ודיפלומות  בחוגים אחרים שאינם נמנים על אלה  המפורטים בסעיף 1לעיל.

 

ב.עליהם להיות  בעלי תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי (עד כיתה י"ב ועד בכלל) במקצוע כלשהו, שאינו מידע ונתונים, והם יידרשו ללמוד את הקורסים המפורטים להלן:

 • מבוא למדעי המידע (2 ש"ש)
 • שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות (2 ש"ש)
 • מערכות מידע ( 1 ש"ש)
 • ניהול מאגרי מידע  (1 ש"ש)
 • אתיקה ברשת (1 ש"ש)
 • ניתוח מידע (2 ש"ש)
 • ויזואליזציה של נתונים (1 ש"ש)
 • סמינריון מחקר במידע ונתונים (2 ש"ש)
 • דידקטיקה של מידע ונתונים (2 ש"ש)
 • שימוש מתקדם בטכנולוגיות ענן (1 ש"ש)
 • ניתוח מקורות חברתיים ( 1 ש"ש)
 • סטטיסטיקה ( 2 ש"ש)

סה"כ ש"ש: 18 (540 שעות בודדות).

 

את הקורסים המפורטים בסעיפים 1ב ו-2ב לעיל אפשר ללמוד במוסד להשכלה גבוהה מהארץ ו/או במוסד אחר המוכר על ידי הגורמים המוסמכים במשרד החינוך לעניין פיתוח מקצועי של מורים בפועל.

 

קבלת רישיון ההוראה מותנית במשוב חיובי של הפיקוח לאחר צפייה בשיעור מידע ונתונים.

 

בקשות לפי המסלולים 1 ו-2 שפורטו לעיל אפשר  להגיש בשנות הלימודים התשפ"א-התשפ"ד בלבד. לא יתקבלו ולא יאושרו רישיונות הוראה לאחר שנת הלימודים התשפ"ד לפי מסלולים אלה.

 

בעלי תעודת הוראה או תעודת הרחבת הסמכה להוראת המקצוע מידע ונתונים יהיו זכאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת המקצוע "מידע ונתונים" לאחר שיעמדו בהצלחה בשנת התמחות (סטאז').

 

יש לשלוח את המסמכים המתאימים לגב' מירב פירו-יצחקי, מנהלת ענף רישיונות הוראה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך, באמצעות הדואל, לכתובת זו: .rishayon@education.gov.il

בשאלות אפשר לפנות בטלפון 073-3935101 או בדוא"ל.