נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם - הוראת שעה לשנת הלימודים תשפ"ב

הוראת קבע מס' 0278 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו בחשון תשפ"ב, 01 בנובמבר 2021 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2021 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2022
בשנת 2001 נחקק "חוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א-2001". החוק מגדיר מיהו הילד הזכאי לשירותי חינוך בביתו בהיותו מתאים להגדרת "ילד חולה" ו"ילד חולה במחלה מתמשכת". על פי חוק זה, תלמיד חולה השוהה בביתו מפאת מחלה, תאונה או טיפולים רפואיים לתקופה העולה על 21 יום בגיל 18-3 בחינוך הרגיל ובגיל 21-3 אם נקבעה זכאותו לחינוך מיוחד או תלמיד החולה במחלה מתמשכת – זכאים לתמיכה לימודית בביתם, בכפוף להמצאת אישור רפואי קביל. הוראת שעה זו מבטלת את הוראת הקבע 0059 משנת 2015 שכותרתה "נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך", שכן הופסקה אספקת השירות באמצעות ספק חיצוני, בליווי המוסד החינוכי, כפי שהיה מקובל עד שנת הלימודים תשפ"א (כולל). משנת הלימודים תשפ"ב יינתן המענה באמצעות משרד החינוך או הבעלויות על מוסדות חינוך, ובליווי מוקד השירות והמידע הארצי של משרד החינוך עבור תלמידים חולים בביתם. הוראת שעה זו מפנה לנוהל העדכני לתשפ"ב המבהיר מי הם הזכאים לשירות, כיצד מגישים את הבקשה לקבלתו וכיצד ניתנת התמיכה הלימודית לתלמיד הזכאי לשירות זה.
הופסקה ההתקשרות של משרד החינוך עם ספק חיצוני למתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם בליווי המוסד החינוכי, והחל משנת הלימודים תשפ"ב יינתן המענה באמצעות משרד החינוך או הבעלויות על מוסדות חינוך, ובליווי מוקד השירות והמידע הארצי של משרד החינוך עבור תלמידים חולים בביתם.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931564
   special_education@education.gov.il
תלמידים בגילי 18-3 הלומדים במוסד חינוך רגיל ובגילי 21-3 הלומדים במוסד חינוך לחינוך המיוחד לאחר שנקבעה זכאותם לחינוך מיוחד, בכל המגזרים וזרמי החינוך.

 

1.   תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם בשנת הלימודים תשפ"ב

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001, קובע את זכאותם של תלמידים חולים השוהים בביתם מעל 21 יום או תלמידים החולים במחלה מתמשכת, לקבל מענה חינוכי ו/או טיפולי (אם הם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים) בביתם.

מאז החלת החוק ניתנו השירותים באמצעות ספק חיצוני בליווי המוסד החינוכי. החל משנת הלימודים תשפ"ב יינתנו השירותים באמצעות משרד החינוך או באמצעות הבעלויות על מוסדות החינוך ובליווי המוקד הארצי.

מטרת השינוי היא לשפר את השירות לתלמידים החולים בבתיהם, ובתוך כך לחזק את השייכות שלהם לקהילה החינוכית גם במהלך תקופת המחלה. משרד החינוך יספק את המענים החינוכיים וכן את המענים הטיפוליים לתלמידים הזכאים להם על ידי המשרד עצמו או על ידי הבעלויות על מוסדות חינוך.

את המהלך ילווה ויתכלל מוקד השירות והמידע הארצי של משרד החינוך עבור תלמידים חולים בבתיהם.

2.   ההנחיות לתשפ"ב

מצורף קישור לנוהל שיפעל בשנה זו ולכל המידע הנלווה לקבלת השירות.

המידע נמצא באתר משרד החינוך תחת הכותרת "שירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם".