לימודי השפה הצרפתית במערכת החינוך

הוראת קבע מס' 0280 - החלפה

תאריך פרסום: י"א בשבט תשפ"ב, 13 בינואר 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 13.1.2022
הוראה זו עוסקת בלימודי השפה הצרפתית במערכת החינוך במדינת ישראל. השפה הצרפתית נלמדת בבתי הספר בכל המגזרים כשפה זרה שנייה מכיתה ז' ועד סיום התיכון. בחטיבות הביניים הצרפתית נלמדת כחלופה לשפה הערבית, כמקצוע חובה, ובחטיבות העליונות היא נלמדת במסגרת לימודי הבחירה. ההוראה מציגה את מבנה הלימודים ואת נושאי הלימוד, את התפיסה הפדגוגית, את דרכי ההערכה ואת הפיתוח המקצועי למורים ולמדריכים.
נוספו 3 תכניות חדשות. ההוראה מציגה את מבנה הלימודים ואת נושאי הלימוד, את התפיסה הפדגוגית, את דרכי ההערכה ואת הפיתוח המקצועי למורים ולמדריכים
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3932379
   dorisov@education.gov.il
בתי הספר העל-יסודיים.

 

1.   רקע

השפה הצרפתית שגורה בפיהם של מאתיים עשרים מיליון בני אדם, משמשת שפת-אם עבור שמונים מיליון בני אדם ברחבי העולם והיא שפת השיחה הרביעית בתפוצתה ברשת האינטרנט. הצרפתית מדוברת גם  בחברה הישראלית, המשמשת דוגמה לחברה רב-לשונית. ידיעת הצרפתית מאפשרת חבירה לבסיס תרבותי של השכלה, דמוקרטיה ושווין. בתקופה שבה מדינות המערב מתמודדות עם אתגרי הגירה וגלובליזציה, הצורך ללמוד צרפתית גובר.

2.   תחום הדעת צרפתית – תוכניות הלימוד ודרכי ההערכה

2.1.         הנחות יסוד

בלימוד השפה יש לפתח את ארבע מיומנויות הלשון: ההבעה-בעל פה, ההבעה בכתב, קריאה, האזנה ודיבור בביסוס על סילבוס לקסיקלי.

על לימודי השפה להיבנות בדרך ספירלית : כל שלב יכלול את קודמו, וירחיב וישכלל אותו.

בלימוד השפה הצרפתית הלמידה מבוססת על שיתופיות, שימוש בפדגוגיה אינטראקטיבית ודיפרנציאלית.

ידיעת השפה הצרפתית בישראל, מדינה שקולטת עולים רבים מארצות דוברות צרפתית, עשויה לתרום להידברות ולחיזוק חברה סובלנית.

2.2.         היקף הלימודים

תחום הדעת צרפתית נלמד בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, כמפורט להלן:

בחטיבות הביניים קיימת חובת לימוד של שפה זרה שנייה – צרפתית או ערבית. חובת הלימוד בחטיבות הביניים היא בהיקף של 3 ש"ש במשך 3 שנים ובסך הכול 9 ש"ש לאורך שלוש שנות החטיבה. אפשר לראות מידע על הקצאת שעות בחטיבת הביניים במסמך מתנ"ה המתעדכן כל שנה.

בחטיבה העליונה לימודי הצרפתית הם מקצוע בחירה בהיקף של 5 יח"ל הנלמד לאורך החטיבה העליונה בהיקף של 15 ש"ש.

2.3.         תוכנית הלימודים

2.3.1כללי

א.תוכנית הלימודים בצרפתית נבנתה בהנחייתה של ועדת מקצוע המורכבת מאנשי אקדמיה, מאנשי משרד החינוך וממורים המלמדים את המקצוע הלכה למעשה. הוועדה דנה במדיניות הוראת המקצוע בארץ, ובהנחייתה נבנתה תוכנית לימודים שמטרותיה כדקלמן:

להקנות כלים שיאפשרו לשוחח בצרפתית  בעל-פה ובכתב.

לאפשר לחוות את התרבות הצרפתית בתחומים כמו מוזיקה, ספרות וקולנוע.

לפתח לומד עצמאי, בעל מוטיבציה להמשיך ללמוד ולהרחיב את ידיעותיו בתחום.

ב.את פרטי תוכנית הלימודים לכל שכבות הגיל אפשר למצוא באתר הפיקוח על הוראת הצרפתית.

2.3.2תוכנית הלימודים בחטיבות הביניים

בחטיבות הביניים, בכיתות ז'-ט', התוכנית נלמדת במסגרת לימודי החובה. הלימודים מתמקדים בתכנים פונקציונליים, תמטיים ודקדוקיים ובעולם דובר הצרפתית. התכנים הפונקציונליים משמשים כשפה תפקודית שיש בה שימוש יעיל בערוצי תקשורת של שיח דבור, שיח כתוב ותקשורת המונים. תכנים אלו כוללים ניהול שיחה, בקשת מידע ומסירתו, הבעת התרשמות אישית, תיאור פעילויות וחוויות ושימוש בזמנים דקדוקיים.

התכנים התמטיים נועדו להרחבת אוצר המילים. תכנים אלו כוללים נושאים מגוונים שהם רלוונטים לחיי בני הנוער, כמו  בית הספר, אקטואליה ישראלית ועולמית, סוגיות המזמנות דיון ערכי ועוד.

תוכניות חדשות:

  1. העשרה -מסלול יחסים בינלאומיים בחטיבת ביניים: העשרה בצרפתית המכוונת אל מצויינות בחטיבת הביניים עבור כיתות ז' - ט' שתחבר את הלומד לעולם הדיפלומטיה. הקישור כאן.
  2. אקדמיה בתיכון: מסלול רב שנתי בשיתוף עם האגף למחוננים ומצטיינים המזכירות הפדגוגית, אגף שפות, ואוניברסיטת תל אביב ללימודים אקדמיים בצרפתית עבור דוברי עברית ודוברי צרפתית. לפרטים נוספים לחצו כאן. המורים המעוניינים יפנו במייל למפמ דוריס עובדיה: dorisov@education.gov.il
  3. מבחן משווה CLEF - לומדי צרפתית בסוף כיתה ט' יוכלו לעבור מבחן מפמ"ר רק בשפה דבורה.  חלוקת תעודה ( Certificat de Langue et d'Expression Française) CLEF מטעם הפיקוח תתקיים בבית ספר. פרטים כאן.

אפשר למצוא מידע נוסף ב"תיק תוכניות הלימודים לעובדי הוראה - תוכנית הלימודים בצרפתית".

2.3.3תוכנית הלימודים בחטיבות העליונות

התוכנית להוראת הצרפתית בחינוך העל-יסודי מבוססת על התפיסה הספירלית ונלמדת במסגרת לימודי הבחירה בהיקף של 5 יח"ל בשפה. תלמידים הלומדים את המקצוע צפויים ללמוד 15 שעות שבועיות הפרוסות על פני שלוש שנים.

התוכנית ממשיכה ומעשירה את התכנים שנלמדו בחטיבת הביניים. לתכנים הפונקציונליים יתווספו גם סוגיות חברתיות, חינוכיות וערכיות המדגישות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה כמו השוואה, סיכום, ביקורת והבעת עמדות (דיבייט).

תלמידי החטיבה העליונה יוכלו, בסיום לימודיהם, להביע את עצמם בצרפתית בנושאים שונים ולקרוא ולהבין קטעי קריאה מורכבים וטקסטים ספרותיים

2.3.4בחינת הבגרות בצרפתית

א.החומר לבחינת הבגרות בצרפתית בהיקף של 5 יח"ל נחלק לשני חלקים שונים בגודלם: על 70% מתוכנית הלימודים מתקיימת בחינת בגרות חיצונית, ועל 30% נוספים התלמידים מוערכים בהערכה בית ספרית בבחינה בעל-פה על עבודת חקר של התלמיד.  פירוט אפשר למצוא בחוזר המפמ"ר באתר הפיקוח על הוראת הצרפתית.

ב.אפשר להגיש עבודת גמר או להחליף את הבחינה בהיקף של 5 יח"ל בעבודת גמר. פרטים נוספים

ג.מבנה בחינת הבגרות מתפרסם בחוזר המפמ"ר בתחילת כל שנת לימודים.

ד.השימוש במילון מותר במהלך הבחינה בכתב. (מילון צרפתי- עברית או עברי-צרפתי וצרפתי-צרפתי)

2.4.         דרכי הערכה

ידיעת שפה כוללת בתוכה האזנה ודיבור, לצד הבנת הנקרא והבעה. דרכי ההערכה בשפה הצרפתית בודקות את כל המיומנויות ומגוונת את דרכי ההערכה.

3.   העסקת המורים לצרפתית ופיתוח מקצועי

3.1על המורים המלמדים צרפתית להיות בעלי תואר ראשון לפחות ובעלי תעודת הוראה בצרפתית המוכרים בארץ.

3.2לאחר שילובם של המורים בהוראת תחום הדעת יש חשיבות רבה להשתתפותם בתהליכי פיתוח מקצועי. במהלך כל שנת לימודים מתקיימות מגוון השתלמויות, בהן השתלמויות מחוזיות וארציות, השתלמויות מקוונות והשתלמויות להטמעת אמצעים דיגיטליים. פירוט ההשתלמויות ועדכון הפרטים מתפרסמים באתר הפיקוח על הוראת הצרפתית.

3.3על מנהל בית הספר לפנות לפיקוח על הוראת הצרפתית ולבקש ממלא מקום במקרים של יציאת המורה לשנת שבתון או לשנת חופשה ללא תשלום או במקרה של פרישה לגמלאות. זאת כדי להבטיח את המשכיות הוראת הצרפתית במשך שלוש שנים.

4.   ספרי לימוד וחומרי למידה

לבתי הספר העל-יסודיים קיימים כמה ספרי לימוד מאושרים לבחירת המורים. כל הספרים נכתבו על פי תוכנית הלימודים לבית הספר העל-יסודי, וכמה מהם נכתבו בארץ במטרה ליצור תכנים הרלוונטים לחיים בישראל. חומרי לימוד נוספים ויחידות הוראה.

אפשר למצוא אותם באתר המפמ"ר לצרפתית.

5.   תחרויות ואירועים מיוחדים

הפיקוח על לימודי הצרפתית מאפשר לתלמידים הלומדים את המקצוע להשתלב בפעילויות ובאירועים מיוחדים, כמו "פרויקט קולנוער" בשיתוף עם המכון הצרפתי, תחרות האופה הצעיר, תחרות "הכרזה בנושא אישיות בסביבתה", תחרות "ערב מופע צרפתי" ועוד. הפרסים לתחרויות השונות כוללים סדנת אפייה עם שף צרפתי, וכן בית ספר קיץ בצרפת בליווי מורה.

תחרויות מטעם הפיקוח- כללי בשיתוף עם שגרירות צרפת. לפרטים הקליקו כאן

פרטים על תחרויות אלו ועל פעילויות נוספות מתפרסמים מדי שנה באתר הפיקוח על הוראת הצרפתית.