תוכנית רב-גילית לחינוך לחירום בבתי הספר היסודיים

הוראת קבע מס' 0288 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ה באדר ב תשפ"ב, 28 במרץ 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 28.3.2022
הוראה זו עוסקת בהנחיות לביצוע תוכנית רב-גילית לחינוך לחירום בבתי הספר היסודיים. התוכנית מקנה ידע ומיומנויות להתמודדות נכונה במצבי חירום של ירי רקטות וטילים ורעידות אדמה בקרב תלמידי שכבות א'-ו' ובני משפחתם. בנוסף, התוכנית נועדה לסגל תרבות של מוכנות לחירום כחלק מהיערכות האוכלוסייה להתמודדות אפקטיבית עם מצבי החירום השונים. התוכנית כוללת אמצעי הדרכה טכנולוגיים מתקדמים לרבות לומדות עם מדריכה וירטואלית, סרטונים, שאלונים, שירים, פעילויות כיתתיות, חוברות פעילות ומשחקי קופסה.
תוכנית "חינוך לחירום" הועברה בשנים הקודמות במסגרת יום לימודים מרוכז לכיתות ב' ו-ג' על ידי מחנכי הכיתות, ואילו בכיתות ה' הועברה בשבוע מרוכז על ידי מדריכי החירום של פיקוד העורף. בשנת הלימודים התשפ"ב, נעשתה עבודת מטה בשיתוף אגף שפ"י ופיקוד העורף, שמטרתה ליצור שיפור בתהליך הטמעת התוכנית לחירום ויישומה. תוצרי עבודת המטה הם עדכון תכני התוכנית באופן המותאם לכל שכבות הגיל בבתי הספר היסודיים, במסגרת יום חינוך מרוכז לחירום בשם ״יום כתום״. ההדרכה תתקיים באותו היום בכל הכיתות בבית הספר, במועד שייקבע מראש.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931865
   etisa2@education.gov.il

   073 - 3931857
   yochisi@education.gov.il

   073 - 3931065
   shaltiram@education.gov.il
בתי ספר יסודיים

 

1.        רקע ומטרת התוכנית

כחלק מתוכנית חינוך לחירום ברשויות, העוסקת בקידום המוכנות לחירום בקרב התושבים ברשות, יתקיים יום חינוך לחירום בבתי הספר היסודיים

בשם "יום כתום". יום זה יתקיים מדי שנתיים כחלק מתפיסת שמירת המוכנות.

 

 • במסגרת היום הכתום, תועבר לתלמידים תוכנית רב-גילית, שנועדה להקנות ידע באשר למוכנות למצבי החירום השונים ולפיתוח יכולת התמודדות בעת מצבי חירום. באופן זה, התלמידים נפגשים ליום הדרכה מרוכז של פיקוד העורף, פעם אחת במהלך לימודיהם בכיתות א'-ב', פעם שנייה בכיתות ג'-ד' ופעם נוספת בכיתות ה-ו'.

 

 • קיומה של התוכנית הרב-גילית בנושא חירום מזמנת ריענון של הנהלים לשעת חירום, הרחבת והעמקת העיסוק הפדגוגי, הרגשי והחברתי בהתמודדות עם מצבי חירום יום-יומיים. התהליך כולו מתבצע בשותפות מלאה עם פיקוד העורף.

 

 • התוכנית נועדה להקנות ידע ומיומנויות באשר למצבי החירום השונים בקרב תלמידי שכבות א'-ו' ובני משפחתם, הבנת תפקידם של הילדים במצבי חירום ופיתוח אמון ביכולתם להתמודד עם מצבי החירום השונים. כל זאת כחלק מהיערכות האוכלוסייה להתמודדות אפקטיבית עם מצבי החירום השונים.

 

 • במסגרת תהליך הלמידה, התלמידים ישמשו כשגרירים בבתים שיעבירו את המידע והמסרים לקידום תוכנית חירום משפחתית.

 

 • תוכנית "חינוך לחירום" כוללת שבעה מערכי שיעור המותאמים לרמת ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של התלמידים בשכבות הגיל השונות.

 

 • בעבר, תוכנית "חירום לחינוך" הועברה ביום לימודים מרוכז לכיתות ב' ו-ג' על ידי מחנכי הכיתות, ואילו בכיתות ה' הועברה בשבוע מרוכז על ידי מדריכי החירום של פיקוד העורף. כעת התוכנית נלמדת בכל שכבות הגיל בבתי הספר היסודיים ע"י מדריכי החירום, כאשר התכנים משתנים בהתאם לשכבת הגיל בהתאם לשלבי ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של התלמידים.

 

 • התוכנית נבנתה על ידי פיקוד העורף בהתייעצות עם אנשי פדגוגיה ופסיכולוגים, ובליווי משרד החינוך.

 

 • התוכנית מועברת על ידי מערך מדריכי ומדריכות החירום של פיקוד העורף ובאופן המותאם לשכבות הגיל.

 

 • מדריכי החירום עברו הכשרה ייעודית ומעמיקה על ידי גורמי מקצוע בפיקוח משרד החינוך, המספקת התנסות וכלים פדגוגים, הקניית מיומנויות הדרכה, והיכרות עם הצרכים הרגשיים והפסיכולוגים של ילדים.

 

 • התוכנית תמומש במסגרת יום חינוך לחירום שמתקיים בכל בית ספר בתקופת זמן מוגדרת לכל יישוב, כך שלכל בית ספר יסודי יתבצע יום מרוכז, במועד שייקבע מראש.

 

 • השימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים לתלמידי כיתות ה'-ו' במסגרת יום כתום חינוך לחירום, אושר על ידי משרד החינוך.

 

 • בנוסף, במהלך היום תתקיים ביקורת למוכנות המוסד החינוכי (תיק חירום, מקלטים וכדומה), הפסקה פעילה ותרגיל התגוננות בית ספרי.

 

 • התוכנית היא חלק ממכלול המשימות להיערכות בית הספר לחירום.

 

 • התוכנית היא תוכנית חובה, ויש לוודא כי היא מיושמת כחלק מתוכנית הלימודים השנתית כפי שמוגדר בחוזר זה.

 

 • התוכנית תשולב, ככל תוכנית פדגוגית אחרת, בתוכנית שנת הלימודים, ויפקחו עליה המפקחים הכוללים והפיקוח הייעוצי.

 

 • קב''טי מוסדות החינוך ורכזי הביטחון הבית-ספריים יפקחו על יישום התוכנית.

 

 • היחידה לניהול מצבי משבר וחירום באגף שפ"י תאשר את התכנים המקצועיים, את חוברות הלימוד וסרטוני ההדרכה ואת האיגרות להורים וכדומה, ותספק ייעוץ וליווי פדגוגי לתוכנית.

2.        תכני תוכנית חינוך לחירום

 • במסגרת הפעילות, התלמידים עוברים יום חוויתי העוסק במוכנות לחירום בצורה אינטראקטיבית, טכנולוגית וחדשנית, תוך שימוש בכלים נוספים שמדברים בשפתם ומותאמים לכל אחת משכבות הגיל השונות. תכני ההדרכה שמים דגש על העלאת תחושת המסוגלות העצמית של הילדים. עם העלייה בשכבות הגיל מתווספות גם היכרות עם מצבי חירום שעלולים לפקוד את תושבי מדינת ישראל, כמו ירי רקטות וטילים ורעידת אדמה, לרבות הנחיות התנהגות בכל אחד מהם.

 

 • התוכנית כוללת הבנה של מהו מצב חירום, ידע ומיומנויות הדרושים לתפקוד של הילדים במצבי חירום, היכרות עם מצבי החירום השונים ועם הסכנות והסיכונים הטמונים בהם, והעלאת מודעות לדרכי התמודדות בבית עם המשפחה ובבתי הספר. התוכנית מותאמת לשלבי התפתחותם של התלמידים, תוך התחשבות ביכולותיהם הקוגניטיביות והרגשיות. ההכנה והלמידה מאפשרים להתחבר לעולמם של הילדים ומספקים הזדמנות ליצירת סדר, לייעל את העיבוד הרגשי ולאפשר העצמה אישית, שתעזור למצוא כוחות להתמודדות.

 

 • פירוט התכנים הנלמדים בהתאם לשכבת הגיל:

כיתות א'-ב' - התלמידים עוברים שיעור בשם "אנחנו יכולים", שמטרתו לאפשר להם להכיר במסוגלות העצמית שלהם להתמודדות עם קשיים ומצבי חירום. השיעור מועבר בעזרת אמצעי המחשה ובדרכים חווייתיות: סרטונים, שירים, וספר מלווה שבמרכזו עומדת דמות בשם "צבי הצב".

 

כיתות ג'-ד' - התלמידים עוברים שני שיעורים בשם "אנחנו מוגנים" ו"אנחנו בטוחים", שמטרתם לחזק את תחושת המסוגלות העצמית שלהם להתמודדות עם קשיים ואתגרים, וכן להכיר בצורה מותאמת לגילם את הנחיות ההתנהגות המצילות חיים במצבי חירום של ירי רקטות וטילים ורעידת אדמה, תוך שימוש בעולם החי. השיעור מתבצע באמצעות לומדה, סרטונים וחוברת פעילות לתלמידים.

 

כיתות ה'-ו' - התלמידים עוברים ארבעה שיעורים: "אנחנו יודעים" - במסגרתו הם לומדים מה זה מצב חירום, לומדים על אמצעי ההתרעה וכיצד לקבל מידע בשעת חירום, "אנחנו מוגנים" - הכולל הנחיות התנהגות בירי רקטות וטילים, "אנחנו בטוחים" - הכולל הנחיות התנהגות ברעידת אדמה, ו"אנחנו יכולים"- המתמקד במסוגלות עצמית ובבניית תוכנית חירום משפחתית. השיעורים מועברים בעזרת אמצעי הדרכה טכנולוגיים מתקדמים הכוללים לומדות עם מדריכה וירטואלית, סרטונים, שאלונים, פעילויות כיתתיות ומשחק קופסה שהתלמידים יקחו עימם לבית כדי ללמוד  עם המשפחה כיצד להכין את הבית והמשפחה.

השיעורים מועברים באמצעות אמצעי הדרכה טכנולוגיים מתקדמים הכוללים לומדות עם מדריכה וירטואלית, סרטונים ומשחקים בטלפון הנייד (האישי או של חבר מהכיתה), פעילויות כיתתיות ומשחק קופסה שהתלמידים יקחו עמם לבית כדי ללמוד עם המשפחה כיצד להכין את הבית והמשפחה לשעת חירום.

3.        מבנה התוכנית

 

שכבה מיועדת

מערך שיעור

משך זמן של מערך השיעור

שכבת א' + ב'

"אנחנו יכולים"

מערך מסוגלות עצמית

45 דקות

שכבה ג' + ד'

"אנחנו מוגנים"

מערך ירי טילים

45 דקות

" אנחנו בטוחים"

מערך רעידת אדמה

45 דקות

שכבה ה' + ו'

" אנחנו יודעים"

מערך מצבי חירום ואמצעי התרעה

45 דקות

"אנחנו מוגנים"

מערך ירי טילים

45 דקות

" אנחנו בטוחים"

מערך רעידת אדמה

45 דקות

"אנחנו יכולים"

מערך מסוגלות עצמית

45 דקות

הפסקה פעילה- בשילוב של עמדות הסברה של ארגוני החירום (כ-30 דק')

הדרכה לסגל המורים ועובדי בית הספר (45 דק')

תרגיל בית ספרי (כ-20 דק')

4.        מתכונת יום כתום בית ספרי

 

5.        הפיכת התלמידים לכוח מסייע

ניהול מצב החירום הוא עניינם של המבוגרים: צוותי החינוך, ההורים ובעלי תפקידים בקהילה. התוכנית לא נועדה לגרום לתלמידים ליטול אחריות על הצלת המצב, אלא שיהיו מודעים למורכבותו, יבינו את השלכותיו וייקחו חלק פעיל בעת ההתנהלות בחירום, תוך הקפדה על ביצוע ההנחיות.

חינוך מותאם ומקצועי לחירום, הכולל למידה, הכנה ותרגול, מסייע לילדים להתמודדות מיטבית בזמן אמת ותורם גם לפיתוח החוסן האישי והחברתי.

יחד עם זאת, למידה של הנושא מעודדת את התלמידים להיות אלה שמתריעים על המציאות החדשה, ושיודעים ומכירים את אופני הפעולה וההתמודדות הנדרשים. התלמידים הופכים לכוח מסייע, בעל ערך ובעל מסוגלות לתרום רבות להתמודדות טובה יותר בעת חירום.

יתרון נוסף בתוכנית הוא הלמידה המשותפת, שכוללת עיבוד חווייתי אישי וקבוצתי ויוצרת מרחב של שיתוף. השותפות עשויה לסייע לכל משתתף או משתתפת בתחושה שהם אינו לבד עם התחושות, עם המחשבות ועם הרגשות שלהם.

מעבר לקבוצת השווים השותפה ללמידה, להיערכות וללקיחת אחריות אישית וחברתית במצבי חירום, חשוב לחזק את תחושת המוגנות שתתפתח תוך כדי היכרות עם מעטפת המערך המסייע בחירום. היכרות עם בעלי תפקידים מובילים וראייתם כמומחים וכמי שנותנים מענה להתמודדות ופתרון למצב של מצוקה, עשויות לחזק את תחושות החוסן והמוכנות להתמודד במצבי לחץ ואת תחושת הביטחון.

6.        אחריות מנהל בית הספר

 • שילוב התוכנית כחלק מתוכנית הלימודים המחייבת לכיתות א'-ו'.
 • מינוי רכז הביטחון והיועץ כגורמים האחראים ליישום התוכנית בבית הספר.
 • קיום מפגש תכנון עם המנהל, עם היועץ, עם רכז הביטחון ועם פיקוד העורף.
 • קביעת מועד הדרכה ליום חינוך לחירום בית ספרי על פי ההנחיות בחוזר זה.
 • שיבוץ מועד היום בתוכנית הבית ספרית ווידוא נוכחותו של סגל מורי ועובדי בית הספר.
 • מחנכי כיתות א'-ו' - הכרת התוכנית (בשיתוף רכז הביטחון והיועץ הבית-ספרי על פי המפורט בהמשך), תוך תיאום עם פיקוד העורף.
 • הפצת איגרת להורים סמוך ליישום התוכנית בבית הספר (נספח א').
 • על מנהל בית הספר ליידע את ההורים שתלמידי שכבות ה'-ו' משתמשים בטלפונים הניידים במהלך השיעורים של יום כתום חינוך לחירום.

7.        תיאום ודגשים ליישום התוכנית

 • באחריות מנהל בית הספר לקיים ישיבת תיאום טרום המועד של יום החינוך לחירום,  בהובלת רכז הביטחון הבית-ספרי, היועץ והמחנכים של כיתות א'-ו, שמטרתה להכין את הצוותים להעברת התוכנית.
 • באחריות נציג פיקוד העורף ליצור קשר עם מנהל בית הספר לפני תחילת שנת הלימודים ולשלוח את טופס התיאום לשם מילוי וחתימה על ידי בית הספר (נספח ב').
 • יש ליידע את הצוות החינוכי כולו במטרות של תוכנית ההדרכה וכן במסגרת ובמבנה של תוכנית החירום בבית הספר.
 • באחריות נציג פיקוד העורף לוודא כי מנהלי בית הספר יודעים שנעשה שימוש בטלפונים הניידים במהלך השיעורים באישור משרד החינוך.
 • ישיבת התיאום תתבצע לאחר תיאום מול הרשות והוצאת מסמך רשמי לבתי הספר בדבר קיום התוכנית במתכונת המפורטת במסמך זה.
 • אלה הנושאים שיש להעלות בפגישת התיאום:

        הכנת המורים: יידוע המורים במועד היום, בנושאי התוכנית ובתחומי האחריות.

        חוברות הלימוד (תוצרים לחלוקה): חלוקת חומרי הלימוד וחוברות הלימוד תתבצע ישירות לבתי הספר באופן מרוכז לכל הכיתות, בסמוך למועד ההדרכה ובכפוף לחתימה של איש קשר מבית הספר  על קבלת החומרים ואחסנתם במקום שמור.

        לו"ז היום: שיבוץ הדרכה לכיתות א'-ו' ביום מרוכז.

        תרגיל בית ספרי והפסקה פעילה: מועד הביצוע, אופן ההפעלה ותחומי האחריות.

8.        הפצת חוברות הלימוד

תתבצע טרם מועד ההדרכה בבית הספר. בית הספר נדרש לשמור על החומרים עד למועד ההדרכה וכן לחתום על קבלת התוצרים. שיטת החלוקה תעשה בתיאום מול הקב"ט ובית הספר מול המחוז פיקוד העורף.

9.        דיווח, מעקב ובקרה 

 • מנהלי בתי הספר ידווחו למפקח הכולל על יישום התוכנית, כנהוג בכל תוכנית פדגוגית אחרת.
 • רכז הביטחון ידווח על ביצוע התוכנית באמצעות שאלון מקוון המופץ בקרב רכזי הביטחון בפורטל "שער למנהל", בכפיפות להנחיות של אגף הביטחון.
 • המפקחים הכוללים ישלבו את ההנחיות המפורטות בחוזר זה בתוכנית הפיקוח השוטפת מול מנהלי בתי הספר.
 • המפקחים על הייעוץ יפקחו על יישום התוכנית על ידי היועצים.
 • פיקוד העורף ידווח על יישום התוכנית למשרד החינוך המחוזי ולרשות המקומית.
 • רכז הביטחון ידווח על כל תקלה ביישום התוכנית לקצין הביטחון על מוסדות החינוך ברשות.

10.  פעילויות נוספות שיעברו ביום הכתום:

 • הפסקה פעילה: בהפסקה הארוכה ביותר בבית הספר, מגן דוד אדום, כבאות והצלה לישראל, משטרת ישראל ופיקוד העורף, יפעילו עמדות הסברה ברחבי בית הספר למתן מידע וקיום פעילויות בנושא התמודדות עם מצבי חירום. התיאום עם שירותי ההצלה יתבצע על ידי פיקוד העורף.

 

 • תרגול בית ספרי: ב-20 הדקות האחרונות של היום, התלמידים יתרגלו כניסה מהכיתות למרחבים מוגנים, בדומה לתרגיל מוסדות החינוך השנתי. במסגרת התרגול, המחנכות וצוות סדרנים ילוו את התלמידים למרחבים המוגנים, שסומנו מראש לכל כיתה. תלמידי כיתה ו' ייקחו חלק פעיל בליווי התרגיל בצמוד למדריכות החירום.

 


עדכון להורים! משרד החינוך מפרסם הנחיות חדשות ומעודכנות בנוגע לתשלומי הורים לבתי הספר והגנים - BE106 חדשות רחובותנספח א' – איגרת להורים – יום חינוך לחירום

 

 

הורים יקרים,

 

בשנים האחרונות פיקוד העורף ומערכת החינוך קיימו מדי שנה "שבוע חינוך לחירום" לתלמידי כיתות ה', שעסק במצבי החירום השונים שיכולים לפקוד את תושבי ישראל ובדרכי ההתמודדות עימם.

 

בשנת הלימודים התשפ"ב, תוכנית חינוך לחירום של פיקוד העורף ומשרד החינוך עוברת שינוי משמעותי ותהפוך ליום חינוך מרוכז לחירום, המועבר לכלל תלמידי בתי הספר היסודיים בשכבות הגיל השונות.

 

החל משנת הלימודים הקרובה, יתקיים בבתי-הספר היסודיים במדינת ישראל "יום חינוך לחירום" אחת לשנתיים, במהלכו יועברו תכני חינוך לחירום מותאמים לשכבות הגיל השונות. בצורה זו, התלמידים ייפגשו ליום הדרכה מרוכז של פיקוד העורף פעם אחת במהלך לימודיהם בכיתות א'-ב', פעם שנייה בכיתות ג'-ד' ופעם שלישית בכיתות ה'-ו'.

 

ביום זה התלמידים יעברו יום חוויתי העוסק במוכנות לחירום בצורה אינטראקטיבית, טכנולוגית וחדשנית, ובכלים נוספים שמדברים בשפתם של התלמידים ומותאמים לכל אחת משכבות הגיל השונות. תכני ההדרכה כוללים את העלאת תחושת המסוגלות העצמית של כל אחד ואחת מהילדים והילדות, ועם העלייה בשכבות הגיל נוספת התמקדות במצבי חירום שעלולים לפקוד את תושבי מדינת ישראל, כמו ירי רקטות וטילים ורעידת אדמה, והנחיות ההתנהגות בכל אחד מהם.

 

בנוסף, במהלך היום יתקיים בבית הספר תרגיל התגוננות בית-ספרי במתווה כניסה למרחבים מוגנים כאשר התלמידים בכיתות, הפסקה פעילה שתכלול עמדות הסברה של ארגוני החירום השונים ושל פיקוד העורף,  ובדיקת מוכנות המוסד החינוכי ומקלטיו.

 

השתתפותם של ילדיכם ביום זה ושיתוף הפעולה שלהם בביצוע התרגיל הבית ספרי, יגביר את ביטחונם ואת חוסנם של הילדים ויעניק להם תחושת ביטחון ודרך נוספת להתמודדות נכונה בעת חירום.

 

אנא שוחחו עם ילדיכם על חשיבות היום ועל התרגיל, כדי שיבינו ויפנימו את חשיבות ההיערכות בשגרה למצבי חירום. עם זאת, חשוב להסביר לצעירים שבילדים שמדובר ביום הכנה לחירום ובתרגיל, ולא במצב חירום הכרוך בסכנה.

 

התמודדות טובה עם מצבי חירום מותנית בהכנה ובהיערכות מוקדמת של המוסד החינוכי והתא המשפחתי. הינכם מוזמנים להיכנס לאתר פיקוד העורף וללמוד יחד עם ילדיכם על מצבי החירום השונים והנחיות ההתנהגות המלאות בכל אחד מהם, ולהכין מבעוד מועד תוכנית חירום משפחתית שתסייע לכם להיות מוכנים לחירום בכל עת.

 

היערכות ותרגול בשגרה – הם המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום!

 

ניתן לקבל מידע נוסף אודות "יום חינוך לחירום" והתכנים המועברים בו בפורטל החירום הלאומי ובאתר משרד החינוך.

 

הורי תלמידי שכבות ה'-ו': השיעורים המועברים לילדיכם ביום כתום - חינוך לחירום, הם אינטראקטיביים וכוללים שימוש בטלפונים ניידים באישור משרד החינוך. אם יש לילדכם טלפון נייד, מומלץ להביא אותו ביום זה.

 

 

בברכה,

הנהלת בית הספר