כללי ההתנהלות במקרה של זיהום אוויר חריג

הוראת קבע מס' 0060 - חדש

תאריך פרסום: כ"ה בכסלו תשע"ו, 07 בדצמבר 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 7.12.2015
חוזר זה מנחה את מוסדות החינוך כיצד לנהוג בימים שבהם מתפרסמת התרעה של המשרד להגנת הסביבה על זיהום אוויר חריג בשטח המוסד החינוכי או בפעילות מטעמו.

   02 - 5603220
   briut@education.gov.il

   02 - 5603001
   rotemza@education.gov.il
כל מוסדות החינוך

 

1.   רקע

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, יש זיהום אוויר הנובע ממקורות טבעיים ומפעילות אנושית (תעשייה, ייצור חשמל, תחבורה ועוד). בשנים האחרונות הצטבר מידע רב על השפעותיו של זיהום האוויר על בריאות הציבור ועל הסביבה.

סעיף 8 לחוק אוויר נקי התשע"ח-2008 קובע כי המשרד להגנת הסביבה יקבע נהלים לעניין התרעה לציבור על זיהום אוויר חריג והמלצות לציבור על דרכי ההתנהגות במצב זה. ההתרעות וההמלצות שהמשרד להגנת הסביבה מפרסם על זיהום אוויר חריג מיועדות לכלל האוכלוסייה, ובהן התייחסות מיוחדת לחולי לב, לחולי ריאות, לנשים בהיריון, לקשישים ולילדים.

2.   היערכות המוסד החינוכי

2.1על מנהל המוסד החינוכי להיות קשוב להודעות של המשרד להגנת הסביבה המתפרסמות באמצעי התקשורת השונים אודות זיהום אוויר חריג, ובנוסף יפעל משרד החינוך להתריע בפני  מנהלי מוסדות החינוך גם באמצעות מסרון לטלפון הנייד של מנהל בית הספר אודות ההתרעה על זיהום אוויר חריג שהתפרסמה בתקשורת.

2.2במקרה של התרעה יש לפעול על פי ההנחיות המפורטות בזה:

א.אוכלוסייה רגישה (ילדים, נשים בהיריון, קשישים, חולי לב): מומלץ להימנע משהייה בחוץ, לרבות טיולים רגליים, רכיבה על אופניים ומשחקי ספורט במתקנים חשופים. אין צורך להימנע מיציאה שמטרתה להגיע ממקום למקום, כגון הליכה לבית הספר או למקום העבודה.

ב.אוכלוסייה בריאה: מומלץ להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ, כגון הליכה מאומצת, ריצה קלה, משחקי כדור וכד'.

2.3על המוסד החינוכי להיערך לשינויים בארגון יום הלימודים בהתאם להמלצות המשרד להגנת הסביבה שפורטו לעיל.

2.4ההנחיות מתייחסות לכלל מוסדות החינוך – גני ילדים ובתי ספר – ולכל הגילאים.

2.5יש לשים לב שההתרעות על מצב זיהום אוויר חריג מציינות לעתים אזורים מוגדרים ולעתים ניתנת התרעה ברמה הארצית.

2.6ההתרעה של המשרד להגנת הסביבה מתייחסת לשעות היום שיש לנקוט במהלכן את כל האמצעים להימנעות מחשיפה לזיהום האוויר החריג.

2.7חדר המצב לטיולים יקבל התרעה ישירות מהמשרד להגנת הסביבה, ובהתאם להנחיות האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית ינחה את הגופים המטיילים או המבצעים פעילות חוץ-בית-ספרית.

2.8בכל שאלה או בקשה להבהרה יש לפנות אל הקב"טים ברשויות.