מרחקי הריצה העממית המאושרים לתלמידים במירוצים עירוניים, מחוזיים וארציים

הוראת קבע מס' 0066 - חדש

תאריך פרסום: כ"ד בשבט תשע"ו, 03 בפברואר 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 3.2.2016
החוזר מפרט את מרחקי הריצה העממית המאושרים לתלמידים במירוצים עירוניים, מחוזיים וארציים וכן את המרחקים המאושרים לנבחרות בתי ספר המשתתפות בריצה תחרותית.

   03 - 6896136
   avrahamzu@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   מבוא

הפיקוח על החינוך הגופני מעודד יזמות לפעילויות גופניות נוספות לפעילויות הספורט בבתי הספר במטרה להגביר את המודעות ואת החשיבות לעיסוק בפעילות גופנית. עם זאת, לאור הפניות הרבות לשחרור כיתות/שכבות מבתי ספר למירוצים עירוניים/מחוזיים/ארציים, למירוצי מרתון וכיו"ב, ולאור ריבוי המירוצים המתקיימים בערים השונות בארץ, הוקמה ועדה מקצועית מיוחדת לקביעת מדיניות מרחקי הריצה במטרה לשמור על בריאות תלמידינו במירוצים אלה.

2.   מרחקי הריצה המאושרים

1.1. בכל מקרה שבו מנהל המחוז או המפקח על החינוך הגופני מאשר השתתפות של תלמידי בתי הספר במירוצים עירוניים/מחוזיים/ארציים, תהיה ההשתתפות אך ורק בריצה העממית.

1.2. להלן מרחקי הריצה  העממיים המאושרים:

בבתי הספר היסודיים: לכיתות ה'-ו' מירוץ עממי בלבד, עד 1,200 מטרים

בחטיבות הביניים: לכיתות ז'-ט' מירוץ עממי בלבד, עד 2,000 מטרים

בבתי הספר התיכוניים: לכיתות י'-י"ב מירוץ עממי בלבד, עד 3,000 מטרים.

1.3. השתתפות התלמידים מותרת אך ורק עד למרחקים אלה ואך ורק לתלמידים ללא מגבלות/בעיות רפואיות על-פי טופס הצהרת ההורים על בריאות ילדם (ראה סעיף 2.2-84 בחוזר הוראות הקבע עד/1(א), "הצהרת הורים על בריאות ילדם") ובאישור המורים לחינוך גופני בלבד.

1.4. במקרה של נבחרות ריצה של בתי ספר על-יסודיים, שמשתתפיהן מאומנים על ידי המורים לחינוך גופני ושהם בעלי כושר גופני גבוה ועברו בדיקות רפואיות על-פי הנדרש ונמצאו כשירים לפעילות ספורט תחרותית המפקח על החינוך הגופני רשאי לאשר את השתתפותן של הנבחרות בריצה תחרותית כמפורט להלן:

-          כיתות ז'-ט' עד 3,000 מ'

-          כיתות י'-י"ב עד 5,000 מ'.