לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ט

הודעה מס' 0082

תאריך פרסום ההודעה: ח' באייר תשע"ח, 23 באפריל 2018

   02 - 5604234
   abdallahch@education.gov.il

 

1.   פתיחת שנת הלימודים התשע"ט, 2019-2018

שנת הלימודים התשע"ט תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שבת, 1.9.2018, כ"א באלול התשע"ח.

2.   מספר ימי הלימודים

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

*בבתי הספר היסודיים לפחות 184 ימי לימוד

*בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 176 ימי לימוד.

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

*בבתי הספר היסודיים לפחות 218 ימי לימוד

*בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 210 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ט הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

3.   לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים

3.1.       חופשות רשמיות

א.חופשת החורף: החל מיום שני, 24.12.2018, ט"ז בטבת התשע"ט, עד יום שלישי, 8.1.2019, ב' בשבט התשע"ט. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, 9.1.2019, ג' בשבט התשע"ט.

ב.חופשת האביב: החל מיום שני, 15.4.2019, י' בניסן התשע"ט, עד יום רביעי, 1.5.2019, כ"ו בניסן התשע"ט. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, 2.5.2019, כ"ז בניסן התשע"ט.

ג.יום העצמאות: יום חמישי, 9.5.2019, ד' באייר התשע"ט. הלימודים יתחדשו ביום שישי, 10.5.2019, ה' באייר התשע"ט.

ד.חופשת הקיץ­

  • בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שני, 1.7.2019, כ"ח בסיוון התשע"ט.
  • בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום שישי, 21.6.2019, י"ח בסיוון התשע"ט.

3.2.       יום הכיפורים

בבתי ספר בערים מעורבות ובבתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים יש להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז.

3.3.       החגים

א.לוח החגים המוסלמיים למורים המוסלמים המלמדים בבתי ספר ערביים

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל האגף הבכיר לחינוך במגזר הערבי.

 

החג

התאריך

הערות

לילת אל-איסרא ואל-מיעראג' (עליית הנביא השמימה)

27 ב"רג'ב"

יום אחד

רמדאן – חודש הצום בשנה ההג'רית 1439

 

בתי הספר יפעלו במתכונת שיעורים מקוצרת, כדלקמן:

        יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.3 .0כל שיעור יקוצר ב-10 דקות.

        אפשר לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.

עיד אל-פיטר (חג הפסקת הצום)

החל מהיום ה-30 לתחילת הרמדאן

ארבעה ימי חופשה

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

 

ערב החג וארבעת ימי החג

ראשית השנה ההג'רית 1440

מ-30 ב"די אלחג'א"

יומיים

יום הולדת הנביא מוחמד

12 ב"רביע אלאוול"

יום אחד

 

ב.החגים של העדה האחמדית

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים גם במועדים האלה:

 

החג

היום בשבוע

התאריך

יום הרפורמה המובטח

יום רביעי

20.2.2019,

ט"ו באדר א' התשע"ט

יום המשיח המובטח

יום שבת

23.3.2019,

ט"ז באדר ב' התשע"ט

יום החליפות

יום שני

27.5.2019,                 כ"ב באייר התשע"ט

 

ג.החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי ספר ערביים

 

החג

הקתולים, הלטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום שישי,

14.9.2018,

ה' בתשרי התשע"ט

יום חמישי,

 27.9.2018,

י"ח בתשרי התשע"ט

חג המולד

שני-רביעי,

24-26.12.2018,

ט"ז-י"ח בטבת התשע"ט

היוונים והאורתודוקסים: ראשון-שלישי,

6-8.1.2019, 

כ"ט בטבת-ב' בשבט התשע"ט

הארמנים: שישי-ראשון,

18-20.1.2019,

י"ב-י"ד בשבט התשע"ט

ראשית השנה

יום שלישי,

 1.1.2019,

כ"ד בטבת התשע"ט

יום שני,

14.1.2019,

ח' בשבט התשע"ט

ההתגלות

יום ראשון,

6.1.2019,

כ"ט בטבת התשע"ט

יום שבת,

19.1.2019,

י"ג בשבט התשע"ט

יום ראשון של הדקלים

יום ראשון,

14.4.2019,

ט' בניסן התשע"ט

יום ראשון,

21.4.2019,

ט"ז בניסן התשע"ט

יום "ח'מיס אלאסראר"

יום חמישי,

18.4.2019,

י"ג בניסן התשע"ט

יום חמישי,

25.4.2019,

ב' בניסן התשע"ט

יום שישי הגדול

יום שישי,

19.4.2019,

י"ד בניסן התשע"ט

יום שישי,

26.4.2019,

כ"א בניסן התשע"ט

שבת האור

יום שבת,

20.4.2019,

ט"ו בניסן התשע"ט

יום שבת,

27.4.2019,

כ"ב בניסן התשע"ט

פסחא (שלושה ימים)

ראשון-שלישי,

21-23.4.19,

ט"ז-י"ח בניסן התשע"ט

ראשון-שלישי,

28-30.4.19,

כ"ג-כ"ה בניסן התשע"ט

הבשורה

יום שני,

25.3.2019,

י"ח באדר ב' התשע"ט

היוונים והאורתודוקסים: יום ראשון,

 7.4.2019, 

ב' בניסן התשע"ט

הארמנים: יום שבת,

20.4.2019,

ט"ו בניסן התשע"ט

העלייה השמימה

יום חמישי,

30.5.2019, 

כ"ה באייר התשע"ט

יום חמישי,

6.6.2019,

ג' בסיוון התשע"ט

שבועות (יומיים)

ראשון ושני,

9-10.6.2019,

ו'-ז' בסיוון התשע"ט

ראשון ושני,

16-17.6.2019,

י"ג-י"ד בסיוון התשע"ט

 

ד.חגים ייחודיים

 

העדה

החג

התאריך

הקתולים והלטינים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום שבת,

2.2.2019,

כ"ז בשבט התשע"ט

האורתודוקסים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום שישי,

15.2.2019,

י' באדר א' התשע"ט

המארונים

מאר מארון

יום שבת,

9.2.2019,

ד' באדר א' התשע"ט

האנג'לים

יום רביעי של האפר

 

בפסוטה בלבד

  יום חמישי של הגוף

 

 

ה.חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

מאר ג'רייס: 16.11.2018, ח' בכסלו התשע"ט.

 

ו.החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי)

 

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שני

10.9.2018,

א' בתשרי התשע"ט

 

חג הנביא אליהו, עיד אל-חד'ר

יום שישי

25.1.2019,

י"ט בשבט התשע"ט

 

חג הנביא שועייב

רביעי-שבת

24-27.4.2019,

י"ט-כ"ב בניסן  התשע"ט

ארבעה ימים

עיד אל-אדחא

 

 

ערב החג וארבעת ימי החג

 

ז.החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הערבי)

 

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

ערב ראש השנה

ראשון

9.9.2818,

כ"ט באלול התשע"ח

החל מהשעה 12.00

ראש השנה

שני-שלישי

10-11.9.2018,

א'-ב' בתשרי התשע"ט

 

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

שלישי- רביעי

18-19.9.2018,

ט'-י' בתשרי התשע"ט

 

סוכות

היום הראשון של החג - יום שני,

היום האחרון של החג - יום שני

24.9.2018,

ט"ו בתשרי התשע"ט,

1.10.2018,

כ"ב בתשרי התשע"ט

 

פסח

היום הראשון של החג - יום שבת,

היום האחרון של החג - יום שישי

20.4.2019,

ט"ו בניסן התשע"ט,

26.4.2019,

כ"א בניסן התשע"ט

 

שבועות

ראשון

9.6.2019,

ו' בסיוון התשע"ט

 

4.   בתי ספר/יישובים מעורבים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים)

4.1בתי ספר/יישובים מעורבים שמעוניינים באיחוד חגים יעשו זאת בהתאם לנוהלי המשרד, תוך שמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 2 בהודעה זו ובתנאי שמספר התלמידים מאחת העדות עולה על 25%.

4.2בקשות לאיחוד חגים ולתיאום חופשות יישלחו למנהל המחוז הרלוונטי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (הרשות המקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי המורים, ההסתדרות וארגון המורים).

4.3לאחר אישור התוכנית לאיחוד החגים ותיאום החופשות יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא החופשות והחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור האמור תיחשב היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

4.4בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהל המחוז תוכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 2 ולקבל את אישורו. התוכנית תוגש למנהל המחוז לאחר תיאום עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים.

4.5אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות למנכ"ל המשרד באמצעות מנהל המחוז.

5.   בתי הספר הכנסייתיים

בתי הספר הכנסייתיים יוכלו לפעול בהתאם ללוח החופשות והחגים אשר גובש עם הנהלת בתי הספר הכנסייתיים ואשר יועבר לידיעת מנהלי המחוזות.

6.   פתיחת שנת הלימודים התש"ף

שנת הלימודים התש"ף (2020-2019) תיפתח ביום ראשון, 1.9.2019, א' באלול התשע"ט, בכל מוסדות החינוך.

7.   הערות

בתי הספר היסודיים וגני הילדים ביישובים פסוטה ומעיליא יבחרו שלושה ימים נוספים כחופשה במהלך חודש נובמבר 2018, בתנאי שקיימו את מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 2 בהודעה זו. על המנהל להודיע על תאריכי החופשה למחוז באמצעות המפקח הכולל היישובי.