תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשע"ט

הודעה מס' 0079

תאריך פרסום ההודעה: כ"ד בניסן תשע"ח, 09 באפריל 2018

   02 - 5602234
   shaltiram@education.gov.il

 

תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשע"ט

 

תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך ייערך ביום שלישי, ה' באדר ב' התשע"ט, 12 במרס 2019.

בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ ובכלל זה גני הילדים.

התרגיל הארצי יכלול את הפעולות האלה:

א.תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים

ב.תרגול צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים.

 

בית הספר נדרש להיערך לקראת הצל"ח, ומנהל בית הספר הוא האחראי על הוצאתו לפועל. יש לשבץ בעלי תפקידים ולהכין תיק צל"ח כבר בתחילת שנת הלימודים.

אפשר להסתייע במדריכות היחידה להתמודדות במצבי לחץ וחירום של שפ"י.

בשבוע שבו ייערך תרגיל ההתגוננות, בתאריכים ג'-ז' באדר ב' התשע"ט, 10-14.3.2019, יתקיים תרגול "למידה מרחוק" באתר הבית ספרי. תכנים דיגיטליים מגוונים עומדים לרשות המורים והתלמידים בענן החינוכי. במהלך התרגיל יתבקשו התלמידים לעסוק בתכנים לימודיים מתוקשבים ולנהל שיח מקוון עם מוריהם במרחב הדיגיטלי.

במהלך השבוע יתקיים גם תרגול "הפעלת בני נוער מתנדבים", שבמסגרתו יופעלו בני נוער וחברי המנהיגות הצעירה ברשויות המקומיות בתכנים הקשורים למעורבות חברתית ולסיוע לקהילה בשעת חירום.

לקראת התרגול יפיץ מטה המשרד הנחיות מקצועיות להיערכות.

ביום תרגיל ההתגוננות אין לקיים כל פעילות חוץ בית ספרית, למעט "מסע ישראלי", "מסע על חומותייך" ופעילות גדנ"ע.

בקשות ל"טיול נודד", בן שלושה ימים ומעלה יועלו לאישור חריג בלשכת תיאום הטיולים.

באחריות המנהלים להשלים את התרגול לתלמידים ולמורים שנעדרו מן התרגיל.

יש לשלב את מועד תרגיל ההתגוננות בתוכנית הבית-ספרית השנתית.