הפעלת משמרות הזה"ב

הוראת קבע מס' 0137 - החלפה

תאריך פרסום: ד' באלול תשע"ח, 15 באוגוסט 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 15.8.2018
מטרת הוראה זו היא להנחות את מנהלי מוסדות החינוך של בתי הספר היסודיים ואת עובדי ההוראה במערכת החינוך בנושא הפעלת משמרות הזה"ב במעברי החצייה הסמוכים לבית הספר. ההוראה עוסקת בהכשרה ובתפעול של משמרות הזה"ב שהן חלק מ"מעטפת הבטיחות הפיזית" הפועלת להסדרה ולארגון של סביבת בית ספר בטוחה. ההוראה מנחה את מנהלי בתי הספר היסודיים כיצד לפעול לשמירת שלומם ובטיחותם של התלמידים בסביבת בית הספר ומבהירה ומציגה את שגרת הפעלתן של משמרות הזה"ב באופן בטוח בהדרכתה ובסיועה של המשטרה. בנוסף ההוראה מזכירה לרשות המקומית את אחריותה על מעברי החצייה הסמוכים לבתי הספר.
ההוראה מארגנת ומעדכנת את המידע שהופיע עד כה בתפזורת

   02 - 5603882
   maxav@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

.1כללי

.2בעלי תפקידים בהפעלת  משמרות הזה"ב הגדרה ותחומי אחריות

.2.1תלמידי משמרות זה"ב

.2.2מפקדי משמרות הזה"ב

.2.3שוטרי ההדרכה

.2.4מנהל בית הספר

.2.5רכז הזה"ב

.2.6מחנך הכיתה

.3אחריותה של הרשות המקומית

.3.1דאגה לתקינות מעברי החצייה והתמרורים

.3.2מניעת חסימתו של שדה הראייה

.3.3הסרת מפגעים ושיפור הנגישות

.4נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

.4.1מקום הצבתם של תלמידי משמרות הזה"ב

.4.2ציוד החובה של תלמידי משמרות הזה"ב

.5הכשרת משמרות הזה"ב

.5.1הכשרת תלמידי משמרות הזה"ב

.5.2שיעורי רענון

.5.3הכשרת מפקדי המשמרות

.6הפעלת משמרות זה"ב

.6.1חוליית משמרות זה"ב

.6.2משמרות בוקר וצהריים

.6.3סיום הפעילות

.6.4החלפת המשמרות

.6.5החלפת תלמידים במשמרת

.6.6ביטול הצבת משמרות זה"ב

.6.7שליחת חוזר להורים של חברי משמרות הזה"ב

.6.8שליחת חוזר לכל הורי בית הספר

.7דיווחים של משמרות הזה"ב

.7.1דיווח על אירועים הקשורים לנהגים או לכלי רכב חונים

.7.2דיווח על תלונות ועל אירועים חריגים

.8נספח: דוגמה לאיגרת לנהג שחנה על מדרכה או סמוך למעבר חצייה

 

1.   כללי

התוכנית להפעלת משמרות הזה"ב (הזהירות בדרכים) היא תוכנית פעולה שבה תלמידי כיתות ו' שהוכשרו לכך מסייעים להולכי רגל, בעיקר לתלמידים, לחצות בבטחה כבישים במעברי החצייה הסמוכים לבית הספר. התוכנית מסייעת הן לתלמידים הבאים לבית הספר והעוזבים אותו לחצות את הכבישים בבטחה והן לתלמידי כיתות ו' הניצבים במשמרות להבין את התנהגות הנהגים בכביש, את הדרכים להישמר מפני הסכנות הצפויות ואת כובד האחריות המוטלת עליהם לשמירה על הילדים הצעירים. בעת ההתנהלות תלמידי משמרות הזה"ב מצוידים בביגוד מיוחד ובתמרור "עצור" נייד (סימונו בלוח התמרורים הוא 304) ומפקחים על התנועה במעבר החצייה.

הפעלת תלמידי משמרות זה"ב מתקיימת כבר למעלה מ-50 שנה. התוכנית מתעדכנת מעת לעת בהתאם לשינויים החלים בסביבה התעבורתית, בהתאם לשינויים ערכיים שהחברה מאמצת ובהתאם לשינויים בהתנהגות התלמידים ובתפיסות הוראה חדשניות.

תלמידי משמרות הזה"ב פועלים בזמנים שבהם התלמידים מגיעים לבית הספר כחצי שעה לפני תחילת הלימודים - וסמוך לסיום הלימודים. האחריות המוטלת על תלמידי משמרות הזה"ב מחייבת שבתפקיד ישמשו רק תלמידים בוגרים של בית הספר היסודי (כיתות ו'). בבתי הספר שיש בהם כיתות בוגרות יותר, בקריות חינוך ובבתי ספר יסודיים שחטיבות הביניים צמודות אליהם מומלץ להציב במשמרות הזה"ב תלמידים מכיתות בוגרות יותר (ח' או ט'), בתנאי שהם הוכשרו לכך.

2.   בעלי תפקידים בהפעלת  משמרות הזה"ב הגדרה ותחומי אחריות

2.1.         תלמידי משמרות זה"ב

במשמרות הזה"ב מופעלים תלמידי כיתות ו' (ולא תלמידי כיתות נמוכות יותר) או תלמידי כיתות בוגרות יותר, שהוכשרו לתפקיד על ידי שוטרי ההדרכה. תפקידם לסייע לתלמידים צעירים לחצות את הכביש במעברי החצייה הסמוכים לבתי הספר היסודיים. מעברי החצייה שמשמרות הזה"ב מופעלות בהם נקבעים על ידי הצוות המקצועי הכולל של בית הספר, הכולל את המנהל, את רכז הזה"ב ואת שוטרי ההדרכה ממשטרת התנועה.

2.2.         מפקדי משמרות הזה"ב

2.2.1כללי

מפקדי המשמרות הם תלמידים מכיתות ו' שנבחרו לתפקיד מפקדי חוליות של משמרות הזה"ב המוצבים לפעילות במעבר חצייה. למפקדי משמרות הזה"ב יש תפקיד מכריע בפעילות של משמרות הזה"ב, ולכן יש לתת תשומת לב רבה לבחירתם ובהמשך אף להכשרתם ולטיפוחם. תפקיד מפקדי המשמרות דורש כישורים מיוחדים, כגון אחריות, מנהיגות, סמכותיות, משמעת עצמית, מוטיבציה גבוהה, אסרטיביות ויכולת לשתף פעולה ולפתור בעיות בדרכי נועם.

מפקדי משמרות הזה"ב ייבחרו על ידי מחנך הכיתה, המכיר את תלמידיו, את יכולותיהם, את כישוריהם המנהיגותיים ואת מסוגלותם למלא את התפקיד ולשמש דוגמה חיובית לחבריהם. זאת בתיאום עם שוטרי ההדרכה. בכל כיתה ייבחרו 4 מפקדי משמרת שיפעלו בתורנות במהלך הפעילות של כיתתם.

2.2.2תפקידיהם של מפקדי המשמרות

א.מפקד המשמרת יקבע את לוח התורנויות לתלמידי המשמרות, ובכלל זה את רשימת התלמידים המחליפים למקרה שמי מתלמידי המשמרת ייאלץ להיעדר. לוח התורנויות ייקבע בהתייעצות עם מחנך הכיתה וייתלה במקום בולט בכיתה, ליד התקנון להפעלת המשמרות.

ב.המפקד יערוך בדיקה יומית של מהלך הפעילות לתלמידי המשמרות, כדלקמן:

  1. הוא יתייצב לפעילות בבוקר, בזמן שעל תלמידי המשמרת להתייצב במעבר החצייה, כדי לוודא שכל החוליות הגיעו בזמן, הצטיידו כנדרש, התייצבו במעברי החצייה ונעמדו על המדרכות.  
  2. הוא יסייר בין מעברי החצייה ויוודא שכל תלמידי המשמרות ממלאים את תפקידם כיאות.
  3. הוא יסיים את תפקידו ויחזור לכיתה רק לאחר שיוודא שכל חברי החוליה חזרו לבית הספר והחזירו את הציוד למקום במצב שלם ותקין.

ג.המפקד ידאג למחליף של תלמיד משמרות החסר בחוליה, בשל איחור או היעדרות, על ידי תלמיד מרשימת המחליפים. אם אין תלמיד מחליף, ישמש מפקד המשמרת עצמו מחליף.

ד.המפקד ידווח על אירועים ועל תלונות כמפורט ב-7.1 וב-7.2 להלן.

2.3.         שוטרי ההדרכה

2.3.1שוטרי ההדרכה הם שוטרים שהוסמכו על ידי אגף התנועה במשטרת ישראל לשמש מדריכי זה"ב בבתי הספר היסודיים ולהכשיר את תלמידי משמרות הזה"ב.

2.3.2תפקידיהם של שוטרי הדרכה

א.עליהם להעביר הכשרה מעשית לתלמידי כיתות ה' לקראת סיום שנת הלימודים.

ב.עליהם להעביר שיעורי רענון והדרכה לתלמידי כיתות ו' לקראת יישום המשמרות.

ג.עליהם לקבוע את מקום הצבתם של תלמידי משמרות זה"ב במעברי החצייה, כמפורט ב-4 להלן.

ד.עליהם לצפות בפעילות המשמרות של תלמידי כיתות ו'.

2.4.         מנהל בית הספר

2.4.1על מנהל מוסד חינוכי שתלמידיו פעילים במשמרות הזה"ב מוטלת האחריות להתנהלות משמרות הזה"ב ולהפעלתן.

2.4.2תחומי אחריותו של המנהל

א.עליו לוודא שהנוהל של הפעלת משמרות הזה"ב יתבצע כתקנו החל מהיום הראשון ללימודים.

ב.עליו לעדכן את ההורים בדבר חשיבותה של פעילות ילדיהם במשמרות הזה"ב ובדבר החובה להגיע למשמרת בזמן, כמפורט ב- 6.7 להלן.

ג.עליו לעדכן את כלל הורי בית הספר על פעילות משמרות הזה"ב ועל המקומות הבטוחים לחצייה כמפורט ב-6.8 להלן.

ד.עליו לוודא שתלמידים שנבחרו למפקדי המשמרות ישתתפו בהשתלמויות ההכשרה והרענון.

ה.עליו להודיע לכל הורי בית הספר על ביטול הצבת משמרות הזה"ב במקרים מיוחדים, כמפורט ב-6.6 להלן.

2.5.         רכז הזה"ב

2.5.1רכז הזה"ב של בית הספר אחראי על הפעלת משמרות הזה"ב, והוא איש הקשר של התלמידים ושל מחנכי הכיתות ומערכת בית הספר עם שוטרי ההדרכה ועם הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית.

2.5.2תפקידיו של רכז הזה

א.עליו לוודא ששוטרי ההדרכה משובצים להוראה גם בכיתות ה' וגם בכיתות ו', על פי לוח הזמנים שנקבע איתם.

ב.עליו לקיים מעקב אחר פעילותם של תלמידי המשמרות באמצעות מחנכי הכיתות.

ג.עליו לקיים פגישות משוב חודשיות עם מפקדי המשמרות, ללוות את פעילותם ולוודא את קיומן של השתלמויות מיוחדות למפקדים ואת השתתפותם בהן.

ד.עליו לוודא, באמצעות מחנכי הכיתות, מפקדי המשמרות ואב הבית, שהציוד שהתלמידים משתמשים בו תקין, שלם ונשמר במקום קבוע ומסודר, וכן לוודא שהתלמידים לובשים את המדים לפני צאתם אל מעבר החצייה.

ה.עליו ליזום פעילויות משותפות לתלמידי המשמרות עם תלמידי הכיתות הנמוכות ועם ההורים, ובכלל זה טקס החלפת המשמרות בסוף שנת הלימודים בין תלמידי כיתה ו' המסיימים לבין תלמידי כיתה ה' שימלאו את התפקיד בשנת הלימודים העוקבת.

ו.עליו לטפל בדיווחים ובתלונות של מפקדי משמרות הזה"ב, כמפורט ב-7 להלן.

ז.עליו לקבוע את משך הזמן של הפעלת המשמרות בצהריים.

ח.עליו לדאוג לציוד תקין של תלמידי המשמרות ולהחליף ציוד שהתקלקל או התבלה.

ט.עליו לקיים ישיבות סדירות פעם בחודש עם תלמידי משמרות הזה"ב. הישיבות יתקיימו בכל כיתה ו' בנפרד, ויידונו בהן סוגיות שהתעוררו בהפעלת משמרות הזה"ב ובדרכים לקיום פעילויות הסברה לתלמידי הכיתות הנמוכות בנושא החצייה הבטוחה במעברים שתלמידי משמרות הזה"ב מוצבים בהם.

2.6.         מחנך הכיתה

למחנכי כיתות ו' תפקיד חיוני ביותר בהיבט החינוכי, החברתי וההתנהגותי של פעילות התלמידים במשמרות הזה"ב, ועליהם להפעיל את התלמידים בתיאום עם רכז הזה"ב, כמפורט להלן:

2.6.1המחנכים יבחרו את מפקדי משמרות הזה"ב.

2.6.2המחנכים יוודאו שתלמיד לא יצא לתפקיד במשמרות זה"ב אם הוא לא עבר הכשרה מסודרת ותקנית. כמו כן לא יצא לפעילות תלמיד שעל פי שיקול דעת המחנך אינו מתאים לתפקיד מההיבט ההתנהגותי.

2.6.3המחנכים יקבעו, בשיתוף עם מפקדי המשמרות, את התורנויות בכיתתם, ויעקבו אחרי ביצוען הסדיר.

2.6.4במהלך שנת הלימודים יקיימו המחנכים לפחות 5 מפגשים לקבלת משוב מהתלמידים על פעילותם במשמרות ועל הקשיים ועל הבעיות שהם מתמודדים אתם.

2.6.5המחנכים יפעלו לטיפוח הרגשת האחריות והשליחות של תלמידי המשמרות ושל מפקדי המשמרות ויטפחו בהם "גאוות יחידה" על פעילותם זו.

2.6.6המחנכים יבדקו, בשיתוף עם רכז הזה"ב ועם הנהלת בית הספר, אפשרויות לתגמול הולם של תלמידי המשמרות ושל המפקדים (כמו ציון בתעודה, תעודת הצטיינות, פרס אישי או כיתתי, התייחסות בעיתון בית הספר וכד').

2.6.7המחנכים יציגו להורים, באספות ההורים של תלמידי המשמרות, את חשיבות התפקיד, ויעודדו את ההורים לסייע לילדיהם ולתמוך בהם במילוי תפקידם.

3.   אחריותה של הרשות המקומית

3.1.         דאגה לתקינות מעברי החצייה והתמרורים

הרשות המקומית אחראית לבדיקת כל מעברי החצייה וסביבתם לפני תחילת שנת הלימודים. הרשות אחראית לוודא שהסימונים והתמרורים במעברי החצייה תקינים, ברורים ואינם מוסתרים, ובכלל זה התמרורים שלהלן:

  • 811: סימון מעבר החצייה על הכביש
  • 135: תמרור "מעבר חצייה להולכי רגל לפניך"
  • 136: תמרור "הולכי רגל בקרבת מקום"
  • 306: תמרור "מקום מעבר חצייה להולכי רגל".

3.2.         מניעת חסימתו של שדה הראייה

על הרשות המקומית לוודא שאין חסימה של שדה הראייה של הנהגים על ידי צמחייה, שלטים או גופים אחרים העלולים להסתיר את התמרורים. הרשות גם תוודא שמעבר החצייה מאושר כחוק על ידי רשות התמרור המרכזית.

3.3.         הסרת מפגעים ושיפור הנגישות

הרשות המקומית תעשה את כל הנחוץ להסרת מפגעים מהאזור של מעבר החצייה כדי לאפשר את הצבת משמרות הזה"ב. מעבר חצייה שיש בו מפגעים המסכנים את החוצים ייחסם על ידי הרשות המקומית, והשימוש בו ייאסר.

4.   נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

4.1.         מקום הצבתם של תלמידי משמרות הזה"ב

שוטרי ההדרכה יקבעו את מקום הצבתם של תלמידי משמרות הזה"ב במעברי החצייה. זאת בהתאם לתנאים הפיזיים וההנדסיים בסביבת מעברי החצייה ולמספר מעברי החצייה הסמוכים לבתי הספר, וכן בהתאם למספר תלמידי כיתות ו' הלומדים בבית הספר. שוטרי ההדרכה יביאו בחשבון את העומס שיוטל על התלמידים ואת מידת השחיקה שלהם מפעילותם במשמרות הזה"ב.

תלמידי משמרות הזה"ב יוצבו על המדרכות, ורק במקומות שיש בהם מעברי חצייה מסומנים, ליד מעברי חצייה הסמוכים לבתי הספר, ברחובות העיקריים שתלמידי בתי הספר משתמשים בהם כהולכי רגל. הצבת חוליית משמרות זה"ב נעשית במקום שקיים בו מעבר חצייה מוגדר ומסומן כדין בסימול 811 (סימון מעבר החצייה על הכביש) ובתמרור 306 ("מקום מעבר חצייה להולכי רגל").

4.2.         ציוד החובה של תלמידי משמרות הזה"ב

תלמידי משמרות הזה"ב יצאו מבית הספר כשהם לבושים במדי המשמרות ובידיהם ציוד מושלם ותקין, כמפורט להלן:

4.2.1תמרור "עצור" נייד: תלמידי משמרות הזה"ב יצוידו וישתמשו בעת מילוי תפקידם ליד מעברי החצייה בתמרור "עצור" נייד 304 המחובר למוט צהוב באורך 1.60 ס"מ. תמרור זה הוא תמרור הוריה נייד המורה לנהגים לעצור עד לקבלת היתר להמשיך בנסיעה, והמורה להולכי הרגל מתי לעצור על המדרכה ומתי אפשר לחצות את הכביש.

4.2.2מדים בצבע צהוב זוהר.

5.   הכשרת משמרות הזה"ב

5.1.         הכשרת תלמידי משמרות הזה"ב

הכשרת תלמידי משמרות הזה"ב מתקיימת בכל כיתות ה' במערכת החינוך על פי תוכנית הלימודים הייעודית של אגף התנועה במשטרת ישראל. ההכשרה העיונית והמעשית מועברת על ידי שוטרי הדרכה המתרגלים עם התלמידים גם את הפעילות במעברי החצייה שאושרו ומבצעים ביקורת וצפייה בפעילותם של תלמידי כיתות ו' במשמרות.

5.2.         שיעורי רענון

חובה על תלמידי כיתות ו' לעבור שיעורי רענון והדרכה על ידי שוטרי ההדרכה בתחילת שנת הלימודים ולפני הצבתם לפעילות במשמרות הזה"ב במעברי החצייה

5.3.         הכשרת מפקדי המשמרות

לצורך הכשרת התלמידים לתפקיד מפקדי משמרות תתקיים בכל בית ספר השתלמות הכנה. את ההשתלמות יעבירו שוטרי ההדרכה בסוף חופשת הקיץ או בימים הראשונים של שנת הלימודים. כמו כן יש לקיים השתלמות רענון באמצע שנת הלימודים (בחודשים ינואר-פברואר). מנהל בית הספר יוודא שהתלמידים הנבחרים לתפקיד מפקדי משמרות הזה"ב ישתתפו בהשתלמויות אלו. מטרת ההשתלמויות היא להגביר את המוטיבציה של מפקדי המשמרות, לצמצם את מידת השחיקה שבתפקיד ולפתח את תחושת הגאווה על היותם נבחרת מובילה ומנהיגה.

6.   הפעלת משמרות זה"ב

6.1.         חוליית משמרות זה"ב

בכל מעבר חצייה תפעל חוליה שתכלול שני תלמידים לפחות, המתאם ואוחז התמרור. אלה תפקידי התלמידים בחוליה:

6.1.1המתאם יישא משרוקית על צווארו וישרוק כהוראה להושטת התמרור ולהורדתו. אם אין משרוקית תינתן ההוראה באמצעות סימון אחר לפי החלטת רכז הזה"ב. המתאם יעמוד על המדרכה שיש ממנה שדה ראייה רחב.

6.1.2אוחז התמרור יעמוד על המדרכה שממול המתאם ויעלה ויוריד את התמרור בהתאם להוראה שיקבל מהמתאם.

6.2.         משמרות בוקר וצהריים

משמרת הבוקר תתייצב במעבר החצייה חצי שעה לפני תחילת הלימודים, ותסיים אותה 5 דקות לאחר תחילת הלימודים. בצהריים יתייצבו תלמידי המשמרת במעברי החצייה 5 דקות לפני סיום הלימודים של כיתות א'-ד'. משך הזמן של הפעלת המשמרות בצהריים ייקבע על ידי רכז הזה"ב בהתאם למיקומם של מעברי החצייה ויימשך לפחות 20 דקות.

6.3.         סיום הפעילות

מדי יום, בסיום הפעילות, יחזירו התלמידים את הציוד שקיבלו (מדים ותמרורים) למקומם הקבוע בבית הספר.

6.4.         החלפת המשמרות

ביום שישי בצהריים, בסיום שבוע תורנות, תתקיים החלפת תלמידי משמרות. למשמרת הצהריים של יום שישי יתייצבו תלמידי המשמרות של השבוע העוקב.

6.5.         החלפת תלמידים במשמרת

בכל כיתה תהיה, נוסף לרשימת תורני המשמרות, גם רשימה קבועה של בן זוג מחליף לכל תלמיד שאינו חבר באותה משמרת. תלמיד היודע שלא יוכל להגיע למשמרת יבקש ממחליפו הקבוע להתייצב במשמרת במקומו וידווח על כך למפקד המשמרת.

6.6.         ביטול הצבת משמרות זה"ב

בתנאי מזג אוויר חריגים - שרב או מזג אוויר סוער - או במקרים שבהם תלמידי המשמרות נמצאים בפעילות אחרת שאינה מאפשרת להם לקיים את הפעילות של משמרות הזה"ב, יודיע מנהל בית הספר על כך למחנכים והם ידאגו להעביר את המסר אל הורי התלמידים. להורי התלמידים הצעירים (בכיתות א'-ד') יש להודיע שעליהם ללוות את ילדיהם הצעירים לבית הספר בשל אי-פעילות זמנית של משמרות הזה"ב.

6.7.         שליחת חוזר להורים של חברי משמרות הזה"ב

בית הספר ישלח חוזר מיוחד אל הורי התלמידים חברי משמרות הזה"ב, ובו הסבר קצר על תפקידם החשוב של התלמידים ועל החשיבות של שיתוף הפעולה של ההורים, וכן פנייה לעודד את ילדיהם למלא את תפקידם. בחוזר יתבקשו ההורים גם להקפיד שילדיהם יהיו מצוידים בלבוש מתאים לפעילות בתנאי מזג אוויר שונים (כובע ושתייה בקיץ, מעיל וכפפות בחורף ומשחות להגנת העור מפני נזקי מזג האוויר).

6.8.         שליחת חוזר לכל הורי בית הספר

עם פתיחתה של כל שנת לימודים יקבלו כל הורי בית הספר מידע על הצמתים שמשמרות הזה"ב מוצבות בהם ועל השעות שמשמרות אלו פועלות בהן. במכתב יומלץ להורים להפנות את ילדיהם לחצות רק בצמתים המאובטחים וללמד אותם להסתייע בצמתים האלה בדרכם לבית הספר וממנו.

7.   דיווחים של משמרות הזה"ב

7.1.         דיווח על אירועים הקשורים לנהגים או לכלי רכב חונים

מפקד משמרות הזה"ב שנתקל באירוע של התנהגות חריגה ימלא דוח מפורט ככל האפשר המתאר את פרטי האירוע. בדוח יצוינו שמות המעורבים באירוע, שמות המבוגרים שנכחו במקום האירוע ופרטיהם ומספרי הרישוי של כלי הרכב המעורבים באירוע. הדיווח יוגש סמוך ככל האפשר לזמן האירוע. את הדיווח יש להעביר בסיום המשמרת לרכז הזה"ב. להלן דוגמאות לאירועים שיש לדווח עליהם:

7.1.1במקרה שנהג אינו נותן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה בעת שמונף תמרור נייד "עצור" המורה לו לעצור

7.1.2במקרה שרכב חונה על מעבר חצייה מסומן או קרוב מאוד אליו, או כאשר רכב חונה על המדרכה סמוך למעבר החצייה ובכך מפריע לפעילות התקינה של משמרות הזה"ב. (במקרה כזה יצמיד מפקד המשמרת על שמשת הרכב החונה איגרת לנהג, "חנייה על מעבר חצייה", ראו נספח)

7.1.3במקרה שרכב חונה בקביעות בקרבת מעבר החצייה וחוסם את שדה הראייה.

במקרה של תאונת דרכים ידווח מפקד המשמרת על כך לרכז הזה"ב, והוא יעביר את הדוח מייד להנהלת בית הספר.

7.2.         דיווח על תלונות ועל אירועים חריגים

דיווח על תלונות ועל אירועים חריגים כמפורט להלן ייעשה על ידי מפקד משמרות הזה"ב בשיתוף עם רכז הזה"ב שיאמת את התלונות:

7.2.1תלונות על תלמידי משמרות הזה"ב או על ליקויים בתפקודם

7.2.2תלונות על תלמידים מבית הספר שאינם נשמעים לתלמידי המשמרות

7.2.3תלונות על תשתית לקויה: מעבר חצייה מחוק, תמרור חסר, שבור או מוסתר, עצמים החוסמים את שדה הראייה. על מקרה כזה ידווח רכז הזה"ב, יחד עם הנהלת בית הספר, לרשות המקומית.

8.   נספח: דוגמה לאיגרת לנהג שחנה על מדרכה או סמוך למעבר חצייה

 

(הדוגמה נלקחה מספר הלימוד "הכשרת משמרות הזה"ב – מדריך למורה ולשוטר/ת ההדרכה", עמ' 179)

 

חנייה על מעבר חצייה

 

נהג נכבד,

הנך חונה על מעבר חצייה, המשמש את תלמידי בתי הספר ואשר נועד לאפשר להם לחצות את הכביש בבטחה.

חנייתך במקום זה עלולה לגרום לתאונת דרכים שבה ילדים עלולים להיפצע.

ילדים רבים נהרגו או נפצעו כתוצאה מכך שיצאו אל הכביש מבין מכוניות חונות והנהג לא הבחין בהם.

כידוע לך, תקנות התעבורה קובעות כי החנייה מותרת עד 12 מטרים לפני מעבר החצייה. תקנות אלו נקבעו כדי לשמור על חיי הולכי הרגל החוצים במעבר החצייה.

אנא אל תהיה אתה הגורם לתאונת הדרכים.

החנה את רכבך בהתאם לחוק ובכך תעזור לנו לשמור על חיי הילדים.