חינוך לבטיחות בדרכים

הוראת קבע מס' 0136 - החלפה

תאריך פרסום: ד' באלול תשע"ח, 15 באוגוסט 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 15.8.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 11.6.2022
מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לזה"ב משימה לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות בכלל ותאונות דרכים בפרט וחינוך להתנהגות בטיחותית וסובלנית המכבדת את בני-האדם ואת חוקי המדינה. החינוך בנושאי הבטיחות בדרכים משולב במערכת החינוך בכל שכבות הגיל, מהקדם-יסודי ועד לעל- יסודי, והוא משולב גם בלימודים לקראת תעודת הוראה במכללות. החינוך לבטיחות בדרכים כולל היבטים מעשיים, כגון הצבת משמרות זה"ב, הנחיית התלמידים כיצד לחצות כבישים, בניית מעטפת בטיחות פיזית מיטבית ועוד, וכולל גם לימוד תיאורטי של הנושא באמצעות תוכניות לימודים שונות, "מעטפת הבטיחות האישית". הוראה זו עוסקת בלימוד התיאורטי ובתוכניות הלימודים המשולבות במערכת. מטרת הוראה זו היא להנחות את מנהלי מוסדות החינוך ואת עובדי ההוראה אילו תוכניות לימוד חובה עליהם לשלב במערכת השעות של התלמידים, ובאיזה אופן, ואילו תוכניות תוספתיות קיימות במערכת להעשרה.
הוראה זו מבטלת הוראות קודמות ומעדכנת את המידע.

   02 - 5603882
   maxav@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.   חינוך לבטיחות בדרכים

1.1.         כללי

החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים הוא תחום פדגוגי העוסק בטיפוח תרבות ההתנהגות בדרכים ובחינוך לערכים כמו כבוד לחיי אדם, הזכות לנגישות והשאיפה למניעת תאונות דרכים ולמניעת פגיעה בנפש וברכוש. תוכניות הלימודים בתחום נועדו להעניק לתלמידים ידע עדכני ורלוונטי בנושאי זהירות ובטיחות בדרכים ואורח חיים בטוח תוך מתן כלים להבנת כללי ההתנהגות הזהירה והבטוחה בכל מרחבי ההתנהלות - בבית, במוסד החינוכי, במרחב הציבורי, בדרכים ועוד. במערכת החינוך משולבות תוכניות רבות העוסקות בכך, חלקן תוכניות חובה וחלקן תוכניות רשות.

1.2.         מטרות החינוך לבטיחות בדרכים

 • לטפח תרבות התנהגות נאותה בדרכים, יחס של כבוד לחיי אדם ושאיפה למניעת תאונות ופגיעה בנפש וברכוש
 • להקנות ערכים של סובלנות, של שמירה על זכויות הזולת ושל קדושת החיים ולהניח תשתית לסדר חברתי המבוסס על כבוד לזולת, על קבלת האחר ועל שמירת החוק
 • להנגיש לתלמידים ידע עדכני ורלוונטי בנושאי בטיחות בדרכים ואורח חיים בטוח ולתת להם כלים להבנת כללי התנהגות זהירה ובטוחה 
 • להעמיק את המודעות של התלמידים לאחריותם האישית לחייהם, במטרה להפחית משמעותית את מעורבותם בתאונות דרכים ואת הנזק החברתי, הבריאותי והכלכלי הנגרם מתאונות הדרכים.

1.3.         תהליכי היישום

החינוך לבטיחות בדרכים כולל היבטים מעשיים, כגון הצבת משמרות זה"ב, הנחיית התלמידים לחציית כבישים בצורה נכונה, בניית מעטפת בטיחות פיזית מיטבית בכניסה למוסד החינוך וכן בניית מעטפת בטיחות אישית הכוללת את הוראת הנושא באמצעות תוכניות לימודים שונות. תהליך הלימוד מתקיים על פי חומרי הלמידה שפותחו בהתאמה לגיל הלומדים, ובהם תכנים בהלימה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. שיעורי הזה"ב והחינוך התעבורתי מאפשרים לתלמידים קבלת ידע תיאורטי המעצים ומחזק אצלם את תרבות ההתנהגות הבטוחה בדרך, וכן  התנסות מעשית בהתנהגות בטיחותית כהולכי רגל, כנוסעים ברכב פרטי, כנוסעים בתחבורה ציבורית, כרוכבי אופניים וכנהגים לעתיד.

2.   תוכניות הלימודים

2.1.         כללי

החינוך לבטיחות בדרכים כולל תוכניות לימוד לכל שכבות הגיל, מתוך הבנה שהוא אינו מסתיים לעולם ומתוך ראייה שלכל גיל יש יכולות וכישורים האופייניים לו. הישגי החינוך לבטיחות בדרכים נמדדים בהתנהגות זהירה ובטוחה יותר של התלמידים בדרכים. התנהגות זו נובעת לא רק מתרגול אלא גם מהבנת מרכיבי התעבורה וכללי ההתנהגות בדרך וההתייחסות בכבוד לזולת ולזכויותיו.

2.2.         עקרונות תוכניות הלימודים

2.2.1החינוך לבטיחות בדרכים כולל הקניית ידע, הקניית הרגלי התנהגות, גיבוש עמדות, טיפוח היכולת לציית לסדר חברתי ולחוקים וחינוך לאחריות, לסובלנות ולהתחשבות בזולת.

2.2.2החינוך לבטיחות בדרכים הוא חלק מתהליך אימוץ התנהגות ותפיסת עולם חברתית (סוציאליזציה), המתחיל בגיל הרך ונמשך עד לבגרות. תוכניות הלימודים מקיפות את כל קבוצות הגיל, מילדי הגן ועד לתלמידי בתי הספר העל-יסודיים. תוכנית הלימודים הבית-ספרית בנושא הבטיחות בדרכים היא גם תוכנית בין-תחומית המשולבת בתחומי דעת אחרים.

2.2.3העיסוק בנושאים התוכניים הוא מודולרי, ומאפשר התאמה לרמת הילדים, לתנאי הסביבה, להדגשים של המסגרת החינוכית ולצורכי הקהילה. עם זאת, יש להקפיד על ההמשכיות ועל התפתחות ספירלית בעת התכנון של הוראת הנושא ועל שילובו בתוכנית הלימודים הכוללת של בית הספר.

2.2.4הפעלת תוכניות הלימודים והפעילויות החברתיות, מחייבת היערכות מתאימה של הנהלת בית הספר. רצוי לשתף את ההורים בתוכניות.

2.2.5על התוכנית השנתית לבטיחות בדרכים להתייחס להיבטים האלה:

 • הוראת הנושא בכיתות
 • בחירת עזרי הוראה ספרים, הרצאות, מופעים וכדומה
 • תכנון לוח זמנים לפעילויות העשרה ולימי שיא.

2.3.         לימוד זה"ב בבתי-הספר היסודיים

2.3.1בבתי-הספר היסודיים יילמד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהיקף של 2 ש"ש לפחות. הקצאת שעות הלימוד היא מתוך סל השעות של בית הספר, בהתאם להנחיות במארז מתנ"ה מדי שנה.

2.3.2תוכנית הלימודים בכיתות א' או ב' ו-ה' היא על פי תוכנית הליבה המחייבת, כמפורט להלן:

א.בכיתות א' או ב' יש ללמד שעה שבועית על פי התוכנית "ללמוד תנועה".

ב.בכיתות ה' יש ללמד שעה שבועית על פי התוכנית "עצמאים בשטח".

2.4.         לימוד זה"ב בחטיבות הביניים

בכיתות ט' יש ללמד את התוכנית "חינוך לבטיחות בדרכים" במשך שעה שבועית באמצעות מורים שהוכשרו לכך ובכפיפות לשעות שיוקצו לבית הספר מטעם אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

2.5.         לימוד זה"ב בחטיבות העליונות

בכל כיתות י' יש ללמד את התוכנית "חינוך תעבורתי" במשך שעה שבועית. תלמידים שיסיימו ללמוד תוכנית זו יעברו מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה) במסגרת בית הספר. הבחינה תשולב בבתי הספר באופן מדורג.

2.6.         הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי הוראה

משרד החינוך קבע כי יש לשלב את נושא החינוך לבטיחות בדרכים כנושא חובה גם בתהליכים להכשרת עובדי הוראה במסלולים השונים בכל המגזרים. החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים נכלל במסגרת לימודי החובה בתוכניות להכשרת מורים, ועל כל סטודנט להוראה ללמוד את הנושא באמצעות תוכנית מתוקשבת.  

2.7.         תוכניות תוספתיות

2.7.1"לנוע בעולם מתנועע": זוהי תוכנית המיועדת ללימוד בגני הילדים ומכוונת לטיפוח הרגלי חשיבה והתנהגות מתחשבת בדרך. התוכנית היא מודולרית, וכוללת רעיונות לפעילויות המדמות מצבי מציאות בדרכים.

2.7.2"זה"ב בגן": זוהי תוכנית של אור ירוק והחברה למתנ"סים, ובה מבוגרים מתנדבים משמשים חונכים לילדים ומודל לחיקוי ולהערכה. המסרים שהם מעבירים בדרך חווייתית מסייעים להטמעה של דרכי ההתנהגות בדרך, והילדים משמשים כ"שגרירים" לנושא ומעבירים את המסרים להוריהם.

2.7.3תכנית לשילוב בבית הספר של החופש הגדול: זוהי תוכנית הכוללת מערכי שיעור ולומדות לכיתות א'ג' בתחום של הזהירות והבטיחות בדרכים. התוכנית מאפשרת לכל תלמיד לפתח כישורים אישיים תוך כדי התנסות חווייתית - פעילות בכיתה, משחקים בחצר והפעלה אינטראקטיבית מול מחשב.

2.7.4"חונכות בזה"ב": בבתי הספר היסודיים אפשר להפעיל תוכנית חונכות שבה ידריכו תלמידים מכיתות ה'-ו' את התלמידים מהכיתות הנמוכות ומהגנים. המורים יכולים להיעזר במדריך למורה "חונכות בזה"ב" להפעלת התוכנית.

2.7.5"הפסקה כזמן זה"ב": זוהי תוכנית שנועדה לסייע למורים ולרכזי זה"ב לתכנן ולארגן פעילויות הקשורות בבטיחות בדרכים בזמן ההפסקות שבין השיעורים בבתי ספר יסודיים. בחוברת התוכנית יש הצעות לתרגול חווייתי של ההתנהלות בדרך.

2.7.6הלומדה "נעים על אופניים": זוהי ערכת הדרכה מקוונת ללימוד רכיבה נכונה ובטוחה. הערכה עומדת בפני עצמה ויכולה להשתלב בלימודים של תלמידי כיתות ה', במסגרת התוכנית "עצמאים בשטח", וגם בלימודים של תלמידי כיתות ט', במסגרת התוכנית "החינוך לבטיחות בדרכים" בנושא רכיבה נכונה ובטוחה על אופניים מכניים וחשמליים. הלומדה פתוחה לשימוש חופשי ולהורדה.

2.7.7"זה"ב של אזרחות": זוהי מבנית (מודולה) מתוך לימודי האזרחות בכיתות ט', ואפשר לשלב אותה בשיעורי אזרחות.

2.7.8"חשיבה בתנועה": זוהי מבנית המשלבת פיזיקה ובטיחות בדרכים במסגרת מוט"ל (מדעים וטכנולוגיה לכול) והמתאימה לתלמידים בכיתות י'.

2.7.9"סינמה דרייב" : זהו מיזם חינוכי המיועד לתלמידי כיתות י"א, ומטרתו להוסיף נדבך לתודעת הבטיחות בדרכים של התלמידים כהכנה לקראת הוצאת רישיון נהיגה. המיזם מזמן חוויית התנסות אינטראקטיבית תלת-ממדית ורב-חושית הנמשכת כ-3 שעות. התלמידים חווים אירועי נהיגה בסיכון בהדמיית זמן אמת. הזמנת הפעילות  מתבצעת בתיאום עם הממונים המחוזיים. מוסד חינוכי הבוחר להיענות ולתאם פעילות במסגרת "סינמה דרייב" מחויב לקיימה.

2.7.10"אופניים חשמליים": זוהי סדרת לומדות המיועדת להכרת התכונות והמגבלות של אופניים חשמליים ולחינוך לרכיבה נכונה ובטוחה. הלומדות פתוחות לשימוש חינם ולהורדה בקישור המצורף: https://drive.google.com/drive/folders/1a-pcqbtWIPf9-eg51V4zVPzxj454TqFk?usp=sharing

3.   סביבות למידה

למידה יכולה להתקיים בכל זמן ובכל מקום. כדי שתתקיים למידה, וכדי שהיא תהיה משמעותית ללומד, יש חשיבות לגירוי, לגיוון, לעיצוב, לאווירה מתאימה ולמכלול השפעות נוספות. מומלץ להקדיש חשיבה לסביבות הלמידה העוסקות בבטיחות בדרכים ואף לייחד תשומת לב ללמידה "האגבית" שיוכלו התלמידים לרכוש.

4.   שבוע הבטיחות בדרכים

4.1אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך, בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מציין מדי שנה בחודש נובמבר את השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים. במהלך שבוע זה יש לקיים פעילויות ייחודיות לציון נושא הבטיחות בדרכים בכל מוסדות החינוך. הממונים המחוזיים של אגף זה"ב, יחד עם מטות הבטיחות העירוניים ועם הרשויות המקומיות, יפעלו לסייע לבתי הספר בפעילויות אלו.

4.2במוסדות החינוך יש לקיים פעילויות מיוחדות תוך התייחסות להתנהגותם של כלל משתמשי הדרך:

 • הולכי הרגל
 • רוכבי האופניים וכלי תחבורה ללא רשיון (מכניים וחשמליים)
 • נהגים ונוסעים (ברכב מנועי דו-גלגלי, ברכב פרטי וברכב מסחרי)
 • נהגים ונוסעים ברכב ציבורי (באוטובוס, ברכבת, ברכבת קלה ובמטרונית).

4.3מומלץ לשתף הורים בבניית התכניות ובהפעלתן.

5.   בתי ספר מקדמי זה"ב

5.1.         רקע

משרד החינוך מעודד  בתי ספר לפעול כמסגרות המקדמות את נושאי הבטיחות בדרכים, הנגישות ואורח החיים הבטוח שהם מאבני היסוד לחברה בריאה ומתפקדת.  המשרד מדרג את בתי הספר על פי תפקודם בתחומים אלו ומציע להם להשתלב ולקבל הכרה כ"בית ספר מקדם זה"ב". בית ספר מקדם זה"ב הוא מודל חינוכי וחברתי המתמקד בפיתוח הפרט לשמירה על בטיחותו האישית, לקבלת השונה וליכולתו להתנהג באופן זהיר ובטוח בדרכים.

בחירת בתי ספר מקדמי זה"ב היא תהליך מובנה ומתמשך, ובו על בתי הספר להגיש מועמדות ולעמוד בקריטריונים ובדרישות הסף המפורטים במחוון לבתי הספר יסודיים או במחוון לבתי הספר על יסודיים. ועדות מקצועיות מטעם האגף בוחנות את העשייה החינוכית, את אופן הוראת התכנים ואת הפעילויות ואת היוזמות המתקיימות בבית הספר.

5.2.         תנאי הסף להגשת מועמדות

5.2.1בית הספר פועל ליישום מיטבי של תוכניות החובה של משרד החינוך.

5.2.2בבית הספר מונה רכז זה"ב המרכז את כלל הפעולות החינוכיות להוראת הנושא.

5.2.3בית הספר מיישם  בסביבתו את התוכנית "מעטפת הבטיחות הפיזית"  על כל מרכיביה.

5.2.4בבית הספר מתקיימת הפעילות בזה"ב במשך שלוש השנים האחרונות, והיא מוגדרת על פי התבחינים במחוון, ברמת "הצטיינות".

5.2.5בית הספר משתף את ההורים בעשייה בתחומי זהירות ובטיחות בדרכים,  נגישות ואורח חיים בטוח.

5.2.6בית הספר מקיים פעילות משותפת בנושאי זהירות בדרכים, נגישות ובטיחות ילדים עם גורמים בקהילה רשות המקומית, משטרת ישראל, עמותות וארגוני מתנדבים).

5.3.         תהליך הבחירה

5.3.1בחירת בתי ספר "מקדמי זה"ב" מתבצעת פעם בשנה, בשני שלבים, מחוזי וארצי, כמפורט להלן:

א.התהליך בשלב המחוזי מבוצע על ידי ועדה המורכבת מממונה הזה"ב במחוז, ממפקח מהמחוז ומנציג מהרשות המקומית.

ב.הוועדה המחוזית בוחרת שני בתי ספר (אחד יסודי ואחד על-יסודי) למועמדים מטעם המחוז, והם עולים לשלב הארצי.

ג.התהליך בשלב הארצי מבוצע על ידי ועדה מטעם מטה אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, המורכבת מנציגי מטה האגף, מנציגי אגפי הגיל, מנציג הרלב"ד, מנציג ארגון ב"טרם" לבטיחות ילדים ומנציג של גוף העוסק בנושא נגישות.

ד.הוועדה הארצית בוחרת מדי שנה חמישה בתי ספר כבתי ספר מקדמי זה"ב

5.3.2לפרטים נוספים על התהליך באותה שנת לימודים ולהורדת טופס להגשת מועמדות לפרס בתי ספר מקדמי זה"ב יש להיכנס לאתר האגף.