מערכת להגשת בקשות להיתר

בקשות להיתר לאיסוף מידע במוסדות חינוך או באמצעותם לצורך מחקר יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת בלבד.

המערכת משמשת גם למגוון פעולות אחרות, וביניהן:

- עריכת בירורים בנוגע לבקשה בין המגיש/ה לבודק הבקשה

- עדכון לגבי השלב שבו נמצאת הבדיקה

- מסירת ההחלטה של לשכת המדען הראשי בקשר לבקשה. במקרים שבהם הוחלט להתיר את הבקשה וכן במקרים שבהם נקבע, כי הבקשה פטורה מהחובה לקבל היתר מלשכת המדען הראשי, יתלוו להודעה הנחיות בקשר למסמכים שעל הפונה להציג לבדיקת מנהלי מוסדות חינוך שבהם או באמצעותם מתוכננות להיערך הפעולות לצורכי המחקר.

לתשומת לב,

המידע והמסמכים שהפונה המציא/ה יישמרו במערכת המקוונת וישמשו את משרד החינוך אך ורק לצורכי ההחלטה בדבר הבקשה ולהסקת מסקנות כלליות בקשר לטיפול בבקשות להיתר באשר הן.

בשום מקרה לא יועברו מסמכי הבקשה לבדיקה לגורמים מחוץ למשרד ללא הסכמה מפורשת של מגיש/ת הבקשה.

למגיש/ת הבקשה עצמו/ה תסייע שמירת המידע הנ"ל במערכת לצורך הגשת בקשות נוספות בעתיד.

לקבלת תמיכה טכנית או במקרים שבהם עברו 48 שעות ממועד שליחת הבקשה להרשמה וטרם התקבל קוד וסיסמה למייל האישי של הפונה, אפשר ליצור קשר עם מוקד התמיכה בטלפון 6552*

לשאלות בנוגע לתוכן הבקשה אפשר לפנות ללשכת המדען הראשי באמצעות דוא"ל שכתובתו madan@education.gov.il

מערכת הגשת בקשות להיתר ביצוע פעילות מחקרית