משרד החינוך לשירותך

אישור הורים על ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית לתלמיד/ה

הנני מצהיר כי בוצעה לבני/בתי בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי (אנטיגן) לפי ההוראות לביצוע הבדיקה.
תסמיני קורונה - אני מצהיר כלהלן :
אין למלא טופס זה אם אחת או יותר מההצהרות הנ``ל לא מתקיימות
ידוע לי כי על פי הנחיות משרד הבריאות, אם תוצאת הבדיקה הייתה חיובית יש לפנות לבדיקת קורונה (מוסדית מפוקחת בתחנות המורשות על ידי משרד הבריאות) .ידוע לי כי המידע בטופס זה מועבר לידי מנהל/ת בית הספר / הגננ/ת.