משרד החינוך לשירותך

אישור הורים על ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית לתלמיד/ה

הנני מצהיר כי בוצעה* לבני/בתי בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי (אנטיגן) לפי ההוראות לביצוע הבדיקה.
ידוע לי כי על פי הנחיות משרד הבריאות, באם תוצאת הבדיקה הייתה חיובית יש לפנות לבדיקת קורונה (PCR) בעמדת הבדיקה הקרובה למקום מגורי.ידוע לי כי המידע בטופס זה מועבר לידי מנהל/ת בית הספר / הגננ/ת.
ידוע לי כי חתימה על הצהרה זו מהווה תנאי להשתתפותו/ה של בני/בתי בלימודים.
* לעניין תלמיד הפטור מביצוע הבדיקה, מי שעומד באחד הסעיפים יש לסמן "פטור מבדיקה" -
א) תלמיד שהחלים מקורונה (בעל "תו ירוק").
ב) תלמיד שיש לו תעודת נכה או שנקבעה לו זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בוועדת זכאות ואפיון עקב אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: הפרעות נפשיות, מוגבלות על רצף האוטיזם/ASD, מוגבלות-שכלית התפתחותית ומחלות ותסמונות נדירות.