משרד החינוך לשירותך

אישור הורים על ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית לתלמיד/ה

הנני מצהיר כי בוצעה לבני/בתי בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי (אנטיגן) לפי ההוראות לביצוע הבדיקה.
ידוע לי כי על פי הנחיות משרד הבריאות, באם תוצאת הבדיקה הייתה חיובית יש לפנות לבדיקת קורונה (PCR) בעמדת הבדיקה הקרובה למקום מגורי.ידוע לי כי המידע בטופס זה מועבר לידי מנהל/ת בית הספר / הגננ/ת.
ידוע לי כי חתימה על הצהרה זו מהווה תנאי להשתתפותו/ה של בני/בתי בלימודים.