במערכת "משוב בגרות" תוכלו לצפות בהישגי בחינות הבגרות של בית הספר בהשוואה לנתונים ארציים.
המערכת מציגה מידע בשתי רמות. הרמה הראשונה, תוצאות כלליות בשאלון והשנייה, ניתוח פריטים בשאלון.
השאלונים המוצגים הינם השאלונים בהם נבחנו תלמידי בית הספר במועד נתון, בחיתוכים שונים ומגוונים.

המערכת מיועדת למנהלי בתי ספר המגישים לבגרות. הכניסה למערכת מאובטחת ומבוצעת באמצעות מספר זהות, קוד משתמש וסיסמא אישיים המשמשים אותך בכניסה למערכות משרד החינוך.

דרישות מינימליות להפעלת המערכת:
אקספלורר 6 ומעלה, פיירפוקס 3 ומעלה, תוכנת אקרובט
מילון מונחים

מתאם הינו מדד סטטיסטי המתאר את מידת הקשר בין שני ציונים. המדד נע בסולם 1- עד 1+. 1+ מראה על קשר חיובי מלא (ככל שציון אחד עולה, הציון האחר עולה). 1- מראה על קשר שלילי מלא (ככל שציון אחד עולה, הציון האחר יורד). 0 מראה על כך שאין כלל קשר בין שני הציונים.