מהם שלבי חינוך

לתשומת לבך - ייתכן יותר משלב חינוך אחד לבית הספר. שלב החינוך שיבחר על ידך יהיה כלול בשלבי החינוך של בתי הספר העונים לחיפוש.

מהו גן ציבורי

גן ילדים שבבעלות רשות מקומית או בבעלות תאגיד (דוגמת עמותה או חברה), הפועל ברישיון כדין מכוח חוק פיקוח על בית-ספר, התשכ"ט-1969".

נא להמתין
נא להמתין