פרטי בית הספר

שם מוסד:
ב"י בית מרגלית
סמל מוסד:
131227
יישוב:
ירושלים

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
נטר 40
יישוב:
ירושלים
רשות:
ירושלים
כתובת למכתבים:
נטר ת.ד. 50060, ירושלים
מיקוד:
9150001
טל:
02-5377011
פקס:
02-5370131
שם מנהל/גננת:
טובה רוחמה העברי
מפקח/מדריך:
נאוה רחל כהן
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי גורם מדווח: רשת החינוך העצמאי
מוטב: עירית ירושלים שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: ח שנת יסוד: 1999
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדהו
בחירת חודש: 

מאי

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 20/05/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין