פרטי בית הספר

שם מוסד:
יצחק רבין
סמל מוסד:
214155
יישוב:
כפר תבור

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
כפר תבור
יישוב:
כפר תבור
רשות:
כפר תבור
כתובת למכתבים:
כפר תבור ת.ד. 406, כפר תבור
מיקוד:
1524100
טל:
04-6769959
פקס:
04-6769959
שם מנהל/גננת:
קרן קורן
מפקח/מדריך:
טליה קרן
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית כפר תבור שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1996
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/11/2007 כיתות חינוך מיוחד: רצף האוטיזם
ימי לימוד: אבגדהו
בחירת חודש: 

פברואר

2023
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 29/01/2023
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין