פרטי בית הספר

שם מוסד:
חרובית כסרא
סמל מוסד:
217166
יישוב:
כסרא-סמיע

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
כסרא-סמיע
יישוב:
כסרא-סמיע
רשות:
כסרא-סמיע
כתובת למכתבים:
כסרא-סמיע ת.ד. 256 ד.נ. מעלה הגליל, כסרא-סמיע
מיקוד:
2013800
טל:
04-9872073
פקס:
04-9872073
שם מנהל/גננת:
סקר שקור
מפקח/מדריך:
נעימה ספדי
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית כסרא סמיע שפת לימוד: ערבית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1993
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2010 כיתות חינוך מיוחד: מעוכבי שפה, ליקויי למידה ר"ב
ימי לימוד: אבגדה
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין