פרטי בית הספר

שם מוסד:
יסודי בוקעאתא
סמל מוסד:
217810
יישוב:
בוקעאתא

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
בוקעאתא 14
יישוב:
בוקעאתא
רשות:
בוקעאתה
כתובת למכתבים:
בוקעאתא ת.ד. 1006, בוקעאתא
מיקוד:
1243700
טל:
04-6981811
פקס:
04-6870138
שם מנהל/גננת:
נאיל אבו עואד
מפקח/מדריך:
נעימה ספדי
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית בוקעתא שפת לימוד: ערבית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1971
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2009 כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדה
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין