פרטי בית הספר

שם מוסד:
אלאמל ע"ש חוסין אבריק
סמל מוסד:
218024
יישוב:
אבו סנאן

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
אבו סנאן
יישוב:
אבו סנאן
רשות:
אבו סנאן
כתובת למכתבים:
אבו סנאן ת.ד. 9, אבו סנאן
מיקוד:
2490500
טל:
04-9961924
פקס:
04-9562080
שם מנהל/גננת:
ראאף ג'ומעה
מפקח/מדריך:
כמיל אבו דולה
קישור לאתר:
https://sites.google.com/a/abusnanb.tzafonet.org.il/abusanb/
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית אבו סנאן שפת לימוד: ערבית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1971
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2010 כיתות חינוך מיוחד: מוגבלות בשמיעה/חרשות, מעוכבי שפה, ליקויי למידה ר"ב
ימי לימוד: בגדהז
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
תמונת בית הספר אלאמל ע"ש חוסין אבריק
  בבית הספר  27 כיתות א'-ו' מתוכם 20 חינוך רגיל מ א'-ו' ומאופיין בשילוב.  תלמיד לקות שמיעה ושפתי מישובים בסביבה .
אשר משולבים ולומדים בכיתות החינוך הרגיל ו  ב -7 כיתות חינוך מיוחד 

וועד הורים פעיל, בית ספר שמשלב חיים ותלמידים עם מוגבלויות, פעילות חברתית ענפה תוך הדגשת הערכים החברתיים והמורשמת- יום השמן
והזית, יום המים ועוד.
ייחודיות בית ספרית: ב"ס משלב, כיתת חבלים, תוכנית מפרש, חדר שלווה, ב"ס מקדם בריאות והית ספר ירוק
אתר ביה"ס
17/10/2017

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין