פרטי בית הספר

שם מוסד:
אלמנארה -כסרא
סמל מוסד:
218370
יישוב:
כסרא-סמיע

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
כסרא
יישוב:
כסרא-סמיע
רשות:
כסרא-סמיע
כתובת למכתבים:
ת.ד. 397, כסרא-סמיע
מיקוד:
2013800
טל:
04-9873497
פקס:
04-9873497
שם מנהל/גננת:
מאלכ נסר אלדין
מפקח/מדריך:
נעימה ספדי
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית כסרא סמיע שפת לימוד: ערבית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1970
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2010 כיתות חינוך מיוחד: ליקויי למידה ר"ב
ימי לימוד: אבגדה
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין