פרטי בית הספר

שם מוסד:
אלביאדר עין אלאסד
סמל מוסד:
218776
יישוב:
עין אל-אסד

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
עין אל-אסד
יישוב:
עין אל-אסד
רשות:
מרום הגליל
כתובת למכתבים:
ת.ד. 6302 ד.נ. בקעת בית הכרם, עין אל-אסד
מיקוד:
2012700
טל:
04-6989154
פקס:
04-6987104
שם מנהל/גננת:
סאלח בדר
מפקח/מדריך:
נעימה ספדי
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. אזורית מרום הגליל שפת לימוד: ערבית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ט שנת יסוד: 1971
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2008 כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדה
בחירת חודש: 

מרץ

2023
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 19/03/2023
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין