פרטי בית הספר

שם מוסד:
אלחכמה פקיעין
סמל מוסד:
219253
יישוב:
פקיעין (בוקייעה)

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
פקיעין (בוקייעה)
יישוב:
פקיעין (בוקייעה)
רשות:
פקיעין - בוקייעה
כתובת למכתבים:
פקיעין (בוקייעה) ת.ד. 222, פקיעין (בוקייעה)
מיקוד:
2491400
טל:
04-9978584
פקס:
04-9572731
שם מנהל/גננת:
נג'את בכריה
מפקח/מדריך:
שורוק עטילה
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית פקיעין שפת לימוד: ערבית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1971
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/10/2007 כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדה
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין