פרטי בית הספר

שם מוסד:
ממלכתי א' גוליס
סמל מוסד:
219303
יישוב:
ג'ולס

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
אלשביבה 1
יישוב:
ג'ולס
רשות:
ג'וליס
כתובת למכתבים:
ג'ולס ת.ד. 720, ג'ולס
מיקוד:
2498000
טל:
04-9564843
פקס:
04-9961138
שם מנהל/גננת:
ג'דעאן כבישי
מפקח/מדריך:
שורוק עטילה
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית ג'וליס שפת לימוד: ערבית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1969
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/11/2007 כיתות חינוך מיוחד: ליקויי למידה ר"ב
ימי לימוד: אבגדה
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין