פרטי בית הספר

שם מוסד:
אלבסמה
סמל מוסד:
228361
יישוב:
כסרא-סמיע

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
כפר סמיע
יישוב:
כסרא-סמיע
רשות:
כסרא-סמיע
כתובת למכתבים:
כפר סמיע, כסרא-סמיע
מיקוד:
2013800
טל:
04-9873310
פקס:
04-9873310
שם מנהל/גננת:
אדמא קבלאן
מפקח/מדריך:
פאדיא פלאח
שלבי חינוך במוסד: יסודי חט"ב ועליונה סוג חינוך: מיוחד סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית כסרא סמיע שפת לימוד: ערבית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: יב שנת יסוד: 1994
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2010 כיתות חינוך מיוחד: מוגבלות בינונית מורכבת, מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
ימי לימוד: אבגדה
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין