פרטי בית הספר

שם מוסד:
תיכון מסעדה
סמל מוסד:
247817
יישוב:
מסעדה

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
מסעדה
יישוב:
מסעדה
רשות:
מסעדה
כתובת למכתבים:
מסעדה, מסעדה
מיקוד:
1243500
טל:
04-6984292
טל נוסף:
04-6981118
פקס:
04-6984292
שם מנהל/גננת:
נג'אח אבראהים
מפקח/מדריך:
יוסף חסן
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית מסעדה שפת לימוד: ערבית יוח''א: לא
משכבה: י עד שכבה: יב שנת יסוד: 1980
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדה סטאטוס בעוז לתמורה: עוז לתמורה - מלא תאריך הצטרפות לעוז לתמורה: 01/09/2012
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין