פרטי בית הספר

שם מוסד:
יסודי ב'
סמל מוסד:
410282
יישוב:
בוקעאתא

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
בוקעאתא
יישוב:
בוקעאתא
רשות:
בוקעאתה
כתובת למכתבים:
בוקעאתא ת.ד. 3223, בוקעאתא
מיקוד:
1243700
טל:
04-6981828
פקס:
04-9110262
שם מנהל/גננת:
מרואן שמס
מפקח/מדריך:
נעימה ספדי
קישור לאתר:
https://sites.google.com/a/elnegom.tzafonet.org.il/elnegom/home
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: דרוזי מעמד משפטי: רשמי גורם מדווח: צפון
מוטב: מ. מקומית בוקעתא שפת לימוד: ערבית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 2010
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2010 כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדה
בחירת חודש: 

דצמבר

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 24/11/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
תמונת בית הספר יסודי ב'
בית ספר יסודי אלנג'ום, בוקעאתא רמה"ג, ת.ד:3223, מיקוד 12437
מנהל בית הספר: מרואן שמס
מפקח כולל: ג'לאל אסעד

אתר ביה"ס
24/10/2012

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין