פרטי בית הספר

שם מוסד:
תיכון חקלאי ימה
סמל מוסד:
800003
יישוב:
זמר

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
זמר
יישוב:
זמר
רשות:
זמר
כתובת למכתבים:
ת.ד. 3090, זמר
מיקוד:
3882800
טל:
08-7890009
טל נוסף:
09-8789000
פקס:
09-8789007
שם מנהל/גננת:
וליד זיידאן
מפקח/מדריך:
שדאד אבו פול
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: ערבי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי גורם מדווח: חינוך התישבותי
מוטב: תיכון חקלאי ימה שפת לימוד: ערבית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יב שנת יסוד: 1971
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדה סטאטוס בעוז לתמורה: עוז לתמורה - מלא תאריך הצטרפות לעוז לתמורה: 01/09/2016
בחירת חודש: 

אוגוסט

2022
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 10/08/2022
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין