דלג לתוכן תפריט ראשי
שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה למילוי
הרשמה להשתלמות

פרטים אישיים

* * * * *
נא להזין מספר זהות כולל ספרת בקורת

פרטי התקשרות

* - * - *
*
בחירת השתלמות
מחוז: * השתלמות:


*

במידה ותתבצע הרשמה להשתלמות ללא הגעה אליה, לא תתאפשר הרשמה להשתלמות נוספת אלא באישור המפקח

לתשומת ליבך!!!

השנה מערכת הרישום עודכנה ולא ניתן להירשם להשתלמות במחוז שאינה מתקיימת בו הקייטנה. נדידת בין המחוזות לא מתאפשרת יותר , לא יטופלו כלל קייטנות שינהגו אחרת !!!!!!

מנהל קייטנה יהיה רשאי להגיש בקשה לקיום קייטנהרק לאחר השתתפות בהשתלמות מינהל החברה והנוער. 

הגשת בקשה לקייטנה תתאפשר 24 שעות לאחר אישור המפקח\ת .

לאחר השתתפותך בהשתלמות ניתן לראות האם אושרה ע"י המפקח\ת , באמצעות "שינוי פרטי התקשרות והצגת הרשמה אחרונה" שבראש דף זה .

*
ההרשמה להשתלמות בוטלה
הרשמתך להשתלמות מינהל חברה ונוער הסתיימה בהצלחה.
ההשתלמות: "", תתקיים בתאריך-
מיקום השתלמות:
שעות השתלמות: .

במידה ותתבצע הרשמה להשתלמות ללא הגעה אליה, לא תתאפשר הרשמה להשתלמות נוספת אלא באישור המפקח


לתשומת לבך! לא ישלח מייל נוסף לאישרור כתובת הדוא''ל.


השתלמויות מנהל חברה ונוערניתן לבצע שינויים בהרשמה להשתלמות עד 24 שעות קודם להשתלמות
לביטול הרשמה קיימת ניתן לפנות למפקח