פעילויות במערכת החינוך לקראת המכבייה ה־21

הודעה מס' 0233

תאריך פרסום ההודעה: ט"ו באלול תשפ"א, 23 באוגוסט 2021

   072 - 3931442
   daliafe@education.gov.il

 

פעילויות במערכת החינוך לקראת המכבייה ה־21

 

כללי

בכל ארבע שנים מתכנסים במדינת ישראל ספורטאים יהודים מכל העולם במכבייה, אירוע הספורט הגדול והמשמעותי ביותר בעולם היהודי.

המכבייה נוסדה על ידי ארגון מכבי העולמי ביזמתו של יוסף יקותיאלי (1897–1982) עסקן ספורט ישראלי שהגה והגשים את הרעיון. המכבייה הראשונה התקיימה בשנת 193 .2המכבייה ה­־21 תיערך בארץ בימים יג-כז בתמוז התשפ"ב, 12–26 ביולי 2022, וצפויים להשתתף בה למעלה מ­־10,000 ספורטאים. בתי הספר נקראים לעסוק בנושא במסגרות שונות כדי לשתף את תלמידי מערכת החינוך בישראל ברעיון המכבייה ובערכיה. למטרה זו, המזכירות הפדגוגית מגבשת תוכניות מגוונות המשלבות את הנושא בתחומי דעת שונים. תוכניות אלה והפעילויות המוצעות בהן יפתחו צוהר להעמקה בנושאים הקשורים לאירועי המכבייה בעבר ובהווה.

פעילויות בתחומי הדעת השונים, אירועים הקשורים למכבייה וקישורים לכל התוכניות בנושא המכבייה מרוכזים באתר אגף א לפיתוח פדגוגי המכבייה ה־21.

חינוך גופני:

ביקורים במוזיאון הספורט "מכבי"

לרגל המכבייה ניאותה הנהלת מוזיאון הספורט "מכבי" לפתוח את שערי המוזיאון  לתלמידי בתי הספר ללא תשלום. במהלך השנה ייפתח  המוזיאון,  תצא הודעה לבתי הספר על מועד הפתיחה.

המוזיאון ששוכן בכפר המכבייה ברמת גן נבנה מחדש ויוצר חוויה משמעותית ומרגשת עבור המבקרים ומציג את תנועות הספורט היהודי מסוף המאה ה- 19 ואילך. הסיור במוזיאון כולל הדרכה, הפעלה ושיח, והוא נמשך כשעה וחצי. הסיור חוויתי ומלווה בהפעלות שבמרכזן סיפור המכביות שהיו בעבר והדגשת חשיבותה של העשייה הציונית דרך הספורט כולל סיפורים מרגשים של הספורטאים היהודים הטובים בעולם.

מומלץ מאוד ליזום ביקורי תלמידים במוזיאון.

למידע ולתיאום ביקור במוזיאון אפשר לפנות אל הגב' קרן כורש,

טל' 03-6715727, 054-9450630, דוא"ל keren@maccabi.org.

תוכנית רב־תחומית בנושא המכבייה ­באתר הפיקוח על החינוך הגופני יש חוברת דיגיטלית הכוללת סיפורים אישיים של ספורטאים יהודים שעלו לארץ בעקבות משחקי המכבייה. החוברת מכילה גם הצעות לפעילויות ספורט בית­ ספריות שייערכו במהלך השנה בסימן המכבייה, כמו הדלקת לפיד, מצעד משלחות, תחרויות, טורנירים ועוד. במגמות לבגרות ובכיתות הספורט יושם בשנה זו דגש על הוראת הנושא.

על המורים לחינוך גופני לשלב את רעיון המכבייה, רוחה ומטרותיה בתכניות ההוראה שלהם ולהביאם לידיעת התלמידים והמחנכים.

היסטוריה בחינוך הממלכתי – נבנה שיעור המיועד לכיתות ט בנושא "תרומת המכבייה לעלייה לארץ ישראל". השיעור מפורסם באתר המפמ"ר להיסטוריה.

נוסף על כך ייערך חידון מקוון בשיתוף עם תחום "גאוגרפיה ­אדם וסביבה" שיעסוק בנושא המכביות. החידון ייערך בשלושה שלבים:

שלב א – חידון בית ספרי ובחירת נבחרת שתייצג את בית הספר.

שלב ב - חידון מקדים מקוון לנבחרות המשתתפות.

שלב ג - חידון ארצי שיתקיים בכפר המכבייה.

היסטוריה חמ"ד – ייבנה מערך שיעור העוסק בתולדות המכבייה. מערך השיעור יפורסם במרחב הפדגוגי, היסטוריה חמ"ד.

גאוגרפיה אדם וסביבה – מומלץ לשלב בהוראת תחום הדעת ביסודי ובחטיבת הביניים בתשפ"ב מידע ומיפוי שכבות מידע על אודות מדינות המוצא של משתתפי המכבייה באמצעות Google maps או Google Earth.

תרבות יהודית­-ישראלית - המכבייה היא האירוע היהודי הגדול בעולם וזו הזדמנות להכיר את הקהילות היהודיות השונות מחוץ למדינת ישראל. לשם כך פותחו יחידות הוראה במסגרת שיעורי תרבות יהודית-ישראלית (נדרשת הזדהות משרד החינוך). בקרוב יפורסמו מערכי שיעור נוספים שיעסקו בקשר בין יהדות לספורט ובמשמעויות הערכיות של המכבייה.

אנגלית - חקר ובנייה של מיזמים (פרויקטים) באנגלית על אודות ספורטאים לשעבר שהשתתפו במכבייה ועלו לארץ בעקבות המכבייה. המיזמים יוצגו באתרים בית ספריים, מחוזיים וארציים.

יצירת קשר באנגלית בעל פה ובכתב עם ספורטאים צעירים בתפוצות שישתתפו במכבייה ביולי 2022.

מפגשים חווייתיים באנגלית בין התלמידים לבין הספורטאים במהלך המכבייה וגם אחריה.

למידה ופיתוח היכולת להתבטא בעל פה ובכתב על נושאים הקשורים לספורט, כגון מוטיבציה, התמדה, הגשמת חלומות וחוויית ההצלחה.

ביקור במוזיאון המכבייה בכפר מכבייה (רק מחודש פברואר 2022) או באולם האולימפי בתל אביב והשתתפות בסיורים מודרכים באנגלית. 

השתתפות בתחרויות מיני וג'וניור מכבייה שיתנהלו בשפת האנגלית במסגרת בית ספרית, מחוזית וארצית.

עברית בבית הספר היסודי - המכבייה היא הזדמנות מצוינת לקדם כישורים לשוניים לצרכים תרבותיים וחברתיים רלוונטיים לתלמידים שלנו. בכוונתנו לפתח לכיתות ה-ו יחידות הוראה סביב טקסטים העוסקים בענפי ספורט ובספורטאים בולטים בעולם היהודי אשר ישלבו שיח כתוב ודבור ואוצר מילים "ספורטיבי". זו גם הזדמנות לעסוק בערכים הקשורים לרוח האדם שמובילה להישג אישי וקבוצתי, וגם לאומי. המכבייה מזמנת גם הזדמנות לקרוא ולכתוב על קהילות יהודיות בעולם.

אזרחות - בקרוב יפורסמו מערכי שיעור שיעסקו בתרומת המכבייה לקשר בין ישראל ליהדות התפוצות ולמרחב הפדגוגי באזרחות יועלה חדר בריחה כמשחק אינטראקטיבי המסכם את הנושא.

ספרדית - במהלך השנה יתקיים תהליך למידה שיעסוק במכבייה ותפורסם חוברת דיגיטלית הכוללת הסבר בספרדית על אתרים תיירותיים בישראל. התלמידים יוכלו לתרגל את מה שלומדים בתוך הקשר מציאותי, והספורטאים יוכלו להשתלב ולהכיר את ארץ ישראל בשפת האם שלהם. ייערכו פגישות וירטואליות בין ספורטאים ממדינות דוברי ספרדית שמשתתפים במכבייה לבין תלמידי ספרדית. השנה הוספה קטגוריה מיוחדת בנושא המכבייה בטקס השנתי להענקת פרסים לכתיבת יוצרת בנוכחות שגרירי מדינות דוברות ספרדית.

צרפתית - מיזמים בצרפתית על אודות ספורטאים דוברי צרפתית שהשתתפו במכבייה וההיסטוריה של המכבייה. המיזמים יוצגו באתרים בית ספרים, מחוזיים וארציים ותיערך תחרות נושאת פרסים בין המיזמים.

שיתוף פעולה עם מדינות אלו דרך אמצעים דיגיטליים (וידיאו קונפרנס) עם הספורטאים המשתתפים במכבייה ביולי 2022, שיובילו למפגשים פנים מול פנים בעת המכבייה.

למידה ופיתוח מיומנויות שפה דבורה על נושאים הקשורים לספורט, בתוך הגברת מודעות בנושא התמדה, אמון וביטחון עצמי (בחיבור ל־SEL).

אומנות חזותית - במהלך השנה יתקיים תהליך למידה ויצירה שיעסוק במכבייה ובערכיה. בבתי ספר נבחרים יתקיים דיאלוג עם בתי ספר בתפוצות שיעסקו גם הם בנושא המכבייה, ספורט ואורח חיים בריא. התלמידים ישלחו זה לזה צילומים וציורים של עצמם ושל חבריהם מבצעים פעילויות ספורטיביות ויתכתבו איתם על חייהם. תוצרי מיזם זה יוקרנו על גבי מסכים במסגרת התערוכה הסופית בכפר המכבייה. בחודש ספטמבר יֵצא קול קורא לבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים להכנת יצירות לתערוכה בסימן המכבייה בתחומים ציור, צילום, רישום, קולאז', אנימציה, ציור בטאבלט, סטופ מושן ויצירות במדיות דיגיטליות נוספות. התערוכה תכלול יצירות בדו־ממד בלבד (ללא פיסול וחפצים) ותוצג בכפר המכבייה. יוגרלו פרסים בתחרות בין היצירות המצטיינות.

תקשורת וקולנוע - בתחנת הרדיו החינוכי יוצג הנושא בפינת הספורט "60 שניות על המכבייה". תלמידי מגמת הקולנוע יצלמו את אירועי המכבייה והתחרויות ויפיקו סרטונים בנושא שיוקרנו באירוע הקרנה חגיגי שבו יחולקו תעודות לתלמידים. תוצג תערוכת צילומי המכבייה, ותלמידים יכתבו קטעי עיתונות ובלוגים לעיתון הבית­ ספרי.

שיעורי חינוך - מערכי שיעור והצעות לדיון ולפעילויות בנושא היחסים בין מדינת ישראל ליהודים החיים בתפוצות ומידת המחויבות ההדדית של הקהילות מפורסמים באתר מִנהל החברה והנוער, המאגר הלאומי לשיעורי חינוך.

האירועים המרכזיים של המכבייה ה־21 מתוכננים להיערך בערים המארחות ירושלים, חיפה, נתניה ותל אביב.  ברחבי הארץ ייערכו אירועים נוספים. מחוז חיפה נבחר לארח את כפר הנוער של משחקי המכבייה. במסגרת האירועים מתוכננים תחרויות, מצעדים, מסיבות נוער, אירועי תרבות ופעילויות חינוכיות במוסדות החינוך ובתנועות הנוער. לפרטים על הפעילויות במחוז חיפה אפשר לפנות אל גב' עינב שוורץ, מנהלת חברה ונוער במחוז חיפה, טלפון 6280177­ 050- דוא"ל .einavys@education.gov.il מידע נוסף על כל הפעילויות אפשר למצוא באתר המכבייה.