אודות המאגר

ההנחיות המתפרסמות בחוזר המנכ"ל מבטאות את עקרונות המדיניות החינוכית והניהולית של משרד החינוך ואת דרכי היישום שלהם. מטרת ההנחיות להגדיר תפקידים ולקבוע נהלים ולהסדיר את תהליכי העבודה במערכת החינוך ובגופים המפוקחים על ידה והקשורים אליה.

חוזרים שפורסמו בשנה האחרונה

לוח מודעות

 • עדכון וארגון מחדש של חוזרי מנכ"ל

  משרד החינוך נמצא בעיצומו של תהליך עדכון וארגון מחדש של חוזרי המנכ"ל התקפים ושאינם תקפים.
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 08.11.2022

  משרד החינוך נמצא בעיצומו של תהליך עדכון וארגון מחדש של חוזרי המנכ"ל התקפים ושאינם תקפים.
  בקרוב יבוטל האתר הישן של חוזרי המנכ"ל וכל החוזרים התקפים יופיעו באתר הנוכחי.
  כמו כן יופיעו בו קישורים להוראות ישנות יותר שעדיין בתוקף (הודעה זו מתקנת הודעה קודמת בעניין זה).

 • שבוע התפוצות במערכת החינוך

  ביום 29/3/2022 פורסמה הודעה בנושא : "שבוע התפוצות במערכת החינוך". מצ"ב קישור להודעה:
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 29.03.2022

  ביום 29/3/2022 פורסמה הודעה בנושא : "שבוע התפוצות במערכת החינוך".

  מצ"ב קישור להודעה: https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=253

   

 • נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

  ביום 3/3/2022 פורסמה הוראה בנושא : "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים".
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 03.03.2022

  ביום 3/3/2022 פורסמה הוראה בנושא : "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים".

  מצ"ב קישור להוראה: https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=384

   

 • התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ג

  ביום 2/12/2021 פורסמה הודעה בנושא : "התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ג
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 02.12.2021

  ביום 2/12/2021 פורסמה הודעה בנושא : "התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ג".

  מצ"ב קישור להודעה: https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=243

 • מאגר חוזרים הקיימים באתר

  באתר קיימים חוזרים משנת תשע"ד (2013)  
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 01.08.2020

  באתר קיימים חוזרים משנת תשע"ד (2013)