לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התש"פ

הודעה מס' 0143

תאריך פרסום ההודעה: כ"ו באדר ב תשע"ט, 02 באפריל 2019

   02 - 5604234
   abdallahch@education.gov.il

 

1.   פתיחת שנת הלימודים התש"פ, 2020-2019

שנת הלימודים התש"פ תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום ראשון, א' באלול התשע"ט, 1.9.2019.

2.   סיום שנת הלימודים התש"פ, 2020-2019

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שלישי, ח' בתמוז התש"פ, 30 ביוני 2020.

בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שבת, כ"ח בסיוון התש"פ, 20 ביוני 2020.

3.   סך ימי הלימודים

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:

*        בבתי הספר היסודיים לפחות 184 ימי לימוד

*        בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 176 ימי לימוד.

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:

*        בבתי הספר היסודיים לפחות 218 ימי לימוד

*        בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 210 ימי לימוד.

קיום מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התש"פ הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

4.   לוח החופשות והחגים

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים

4.1.       חופשות רשמיות

א.חופשת החורף: החל מיום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ, 24.12.2019, עד יום חמישי, י"ב בטבת התש"פ, 9.1.2020.

ב.חופשת האביב: החל מיום שני, י"ב בניסן התש"פ, 6.4.2020, עד יום שלישי, כ"ז בניסן התש"פ, 21.4.2020. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ח בניסן התש"פ, 22.4.2020. 

ג.יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29.4.2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התש"פ, 30.4.2020.

ד.חופשת הקיץ­:

  • בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, ט' בתמוז התש"פ, 1.7.2020.
  • בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום ראשון, כ"ט בסיוון התש"פ, 21.6.2020. 

4.2.       יום הכיפורים

בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים חייבים להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז. 

4.3.       החגים

א.לוח החגים המוסלמיים למורים המוסלמים המלמדים בבתי ספר ערביים

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבי.

 

החג

התאריך

הערות

לילת אלאיסרא ואל מיעראג'  (עליית הנביא השמימה)

27 ב"רג'ב"

יום אחד

רמדאן – חודש הצום בשנה ההג'רית 1440

 

בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כדלקמן:

        יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30. כל שיעור יקוצר ב-10 דקות.

        אפשר לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.

עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום)

החל מהיום ה-30 לתחילת הרמדאן

ארבעה ימי חופשה

עיד אלאדחא (חג הקרבן)

 

ערב החג וארבעת ימי החג

ראשית השנה ההג'רית 1441

מ-30 ל"די אלחג'א"

יומיים

יום הולדת הנביא מוחמד

12 ב"רביע אלאוול"

יום אחד

 

ב.החגים של העדה האחמדית

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:

 

החג

היום בשבוע

התאריך

יום הרפורמה המובטח

יום חמישי

כ"ה בשבט התש"פ 20.2.2020

יום המשיח המובטח

יום שני

כ"ז באדר התש"פ 23.3.2020

יום החליפות

יום רביעי

ד' בסיוון התש"פ 27.5.2020

 

ג.החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי ספר ערביים

 

החג

הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים

הייונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום שבת, י"ד באלול התשע"ט, 14.9.2019

יום שישי, כ"ז באלול התשע"ט, 27.9.2019

חג המולד

יום שלישי עד יום חמישי, כ"ו-כ"ח בכסלו התש"פ, 24-26.12.2019

יום שני עד יום רביעי,   ט'-י"א בטבת התש"פ, 6-8.1.2020

הארמנים: יום שבת עד יום שני, כ"א-כ"ג בטבת התש"פ, 18-20.1.2020

ראשית השנה

יום רביעי, ד' בטבת התש"פ, 1.1.2020

יום שלישי, י"ז בטבת התש"פ, 14.1.2020

ההתגלות

יום שני, ט' בטבת התש"פ, 6.1.2020

יום ראשון, כ"ב בטבת התש"פ, 19.1.2020

הבשורה

יום שלישי, כ"ט באדר התש"פ, 25.3.2020

יום שלישי, י"ג בניסן התש"פ, 7.4.2020 הארמנים: יום שני, כ"ו בניסן התש"פ, 20.4.2020

יום ראשון של הדקלים

יום ראשון, י"א בניסן התש"פ, 5.4.2020

יום ראשון, י"ח בניסן התש"פ, 12.4.2020

יום "ח'מיס אלאסראר"

יום חמישי, ט"ו בניסן התש"פ, 9.4.2020

יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16.4.2020

יום שישי הגדול

יום שישי, ט"ז בניסן התש"פ, 10.4.2020

יום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17.4.2020

שבת האור

יום שבת, י"ז בניסן התש"פ, 11.4.2020

יום שבת, כ"ד בניסן התש"פ, 18.4.2020

פסחא (3 ימים)

יום ראשון עד יום שלישי, י"ח-כ' בניסן התש"פ, 12-14.4.2020

יום ראשון עד שלישי, כ"ה-כ"ז בניסן התש"פ,

19-21.4.2020

העלייה השמימה

יום חמישי, כ"ז באייר התש"פ, 21.5.2020

יום חמישי, ה' בסיוון התש"פ, 28.5.2020

שבועות (יומיים)

ראשון ושני, ח'-ט' בסיוון התש"פ, 31.5-1.6.2020

ראשון ושני, ט"ו-ט"ז בסיוון התש"פ, 7-8.6.2020

 

ד.חגים ייחודיים

 

העדה

החג

התאריך

הקתולים והלאטינים

כניסת המשיח אל ההיכל 

יום ראשון, ז' בשבט התש"פ, 2.2.2020

האורתודוקסים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום שבת, כ' בשבט התש"פ, 15.2.2020

המארונים

מאר מארון

יום ראשון, י"ד בשבט התש"פ, 9.2.2020

האנג'לים

יום רביעי של האפר

 

בפסוטה בלבד

   יום חמישי של הגוף

 

 

ה.חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

מאר ג'רייס: י"ח בחשוון התש"פ, 16.11.2019.

ו.החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי)

 

 החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שלישי

י' באלול התשע"ט, 10.9.2019

 

חג הנביא אליהו, עיד אל חד'ר

יום שבת

כ"ח בטבת התש"פ, 25.1.2020

 

חג הנביא שועייב

יום שישי עד יום שני

ל' בניסן התש"פ עד ג' באייר התש"פ 24.4.2020 עד 27.4.2020

ארבעה ימים

עיד אלאדחא

 

 

ערב החג וארבעת ימי החג

 

ז.החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הערבי)

 

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

ערב ראש השנה

ראשון