מהלך שנת הלימודים התשפ"א (לוח החופשות)

הודעה מס' 0195

תאריך פרסום ההודעה: י"א באלול תש"פ, 31 באוגוסט 2020

   073 - 3935138
   rachelte@education.gov.il

1.        פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג- י"ד יתחילו ביום שלישי, י"ב באלול התש, 1.9.2020, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

2.        סיום שנת הלימודים

-בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום רביעי, כ' בתמוז  התשפ"א, 30 ביוני 2021.

-בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום

ראשון, י' בתמוז התשפ"א, 20 ביוני 2021.

3.        סך ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים לפחות 186 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 178 ימי לימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים לפחות 220 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודייםלפחות 211 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"א הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

4.        חגי ישראל

 

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התש"ף עד ב' בתשרי התשפ"א, 18 - 20 בספטמבר 2020. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשפ"א, 27 - 28 בספטמבר 2020. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשפ"א, 29 בספטמבר 2020.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשפ"א, 2 באוקטובר 2020, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"א, 11 באוקטובר 2020. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשפ"א, 12 באוקטובר 2020.

 

חג הסיגד*

יום שני, כ"ט במרחשוון התשפ"א, 16 בנובמבר 2020.

חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה

מיום ראשון , כ"ז בכסלו התשפ"א,

13 בדצמבר 2020, עד יום שישי, ג' בטבת התשפ"א, 18 בדצמבר 2020.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה' בטבת התשפ"א, 20 בדצמבר 2020.

נר שני של חנוכה חל בשבת כ"ו בכסלו התשפ"א, ועל-כן ימי החופשה יהיו החל מיום ראשון ( נר שלישי) כ"ז בכסלו התשפ"א.

ט"ו בשבט

יום חמישי, ט"ו בשבט התשפ"א,

28 בינואר 2021.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים חמישי, שישי, שבת וראשון י"ג, י"ד, ט"ו ו-ט"ז באדר התשפ"א, 25 28 בפברואר 2021. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ז באדר התשפ"א, 1 במרס 2021.

פורים משולש

פסח

מיום שישי, ו' בניסן התשפ"א, 19 במרס 2021, עד יום ראשון, כ"ב בניסן התשפ"א, 4 באפריל 2021. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ג בניסן התשפ"א, 5 באפריל 2021.

 

יום העצמאות

יום חמישי, ג' באייר התשפ"א, 15 באפריל 2021. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ד' באייר התשפ"א, 16 באפריל 2021.

הוקדם

ל"ג בעומר

יום שישי, י"ח באייר התשפ"א, 30 באפריל 2021.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ' באייר התשפ"א, 2 במאי 2021.

 

יום ירושלים

יום שני, כ"ח באייר התשפ"א, 10 במאי 2021.

יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים ראשון, שני ושלישי, ה'-ז' בסיוון התשפ"א, 16 - 18 במאי 2021. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ח' בסיוון התשפ"א, 19 במאי 2021.

 

 

5.        ימי צום*

 

היום

התאריך

צום גדליה

יום שני, ג' בתשרי התשפ"א,

21 בספטמבר 2020

עשרה בטבת

יום שישי, י' בטבת התשפ"א,

25 בדצמבר 2020

תענית אסתר

יום חמישי, י"ג באדר התשפ"א,

25 בפברואר 2021

שבעה עשר בתמוז

יום ראשון, י"ז בתמוז התשפ"א,

27 ביוני 2021

תשעה באב

יום ראשון, ט' באב התשפ"א,

18 ביולי 2021

 

בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים, יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

6.        ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

 

היום

התאריך

יום הזיכרון

לרחבעם זאבי ז"ל

יום ראשון, ל' בתשרי התשפ"א,

18 באוקטובר 2020

יום הזיכרון

ליצחק רבין ז"ל

יום שישי, י"ב במרחשוון התשפ"א, 30 באוקטובר 2020

יום הזיכרון

לדוד בן גוריון ז"ל

יום ראשון, ו' בכסלו התשפ"א,

22 בנובמבר 2020

ציון יום

זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום ראשון, י"ב בטבת התשפ"א,27 בדצמבר 2020

יום הזיכרון

ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום שלישי, י"א באדר התשפ"א,23 בפברואר 2021

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

יום חמישי, כ"ו בניסן התשפ"א, 8 באפריל 2021

(הוקדם)

יום הזיכרון

לחללי צה"ל

יום רביעי, ב' באייר התשפ"א,

14 באפריל 2021

(הוקדם)

ציון יום

בנימין זאב הרצל ז"ל

יום חמישי, י' באייר התשפ"א,

22 באפריל 2021

 

7.        מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"א

 

החג

הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום שני,  כ"ה באלול התש"פ 14.9.2020

יום ראשון,  ט' בתשרי התשפ"א 27.9.2020

חג המולד

יום חמישי  עד יום שבת, ט'-י"א בטבת התשפ"א,

24-26.12.2020

יום רביעי עד יום שישי, כ"ב-כ"ד בטבת התשפ"א,
6-8.1.2021

הארמנים: יום שני  עד יום רביעי, ה'-ז' בשבט התשפ"א, 18-20.1.2021

ראשית השנה

יום שישי, י"ז בטבת התשפ"א, 1.1.2021

יום חמישי,  א' בשבט התשפ"א,  14.1.2021

ההתגלות

יום רביעי,  כ"ב בטבת התשפ"א, 6.1.2021

יום שלישי, ו' בשבט התשפ"א, 19.1.2021

הבשורה

יום חמישי, י"ב בניסן התשפ"א, 25.3.2021

יום רביעי כ"ה בניסן התשפ"א, 7.4.2021

הארמנים: יום שלישי, ח' באייר התשפ"א, 20.4.2021

יום ראשון של הדקלים

יום ראשון ט"ו בניסן התשפ"א, 28.3.2021

יום ראשון, י"ג באייר התשפ"א, 25.4.2021

יום "ח'מיס אלאסראר"

יום חמישי, י"ט בניסן התשפ"א, 1.4.2021

יום חמישי, י"ז באייר התשפ"א , 29.4.2021

יום שישי הגדול

יום שישי, כ' בניסן התשפ"א, 2.4.2021

יום שישי, י"ח באייר התשפ"א, 30.4.2021

שבת האור

יום שבת, כ"א בניסן התשפ"א, 3.4.2021

יום שבת, י"ט באייר התשפ"א,  1.5.2021

פסחא (3 ימים)

יום ראשון עד יום שלישי, כ"ב-כ"ד בניסן התשפ"א, 4-6.4.2021

יום ראשון עד יום שלישי, כ'-כ"ב באייר התשפ"א,
2-4.5.2021

העלייה השמימה

יום חמישי, ב' בסיוון התשפ"א, 13.5.2021

יום חמישי, ל' בסיוון התשפ"א, 10.6.2021

שבועות (יומיים)

ראשון ושני,י"ב-י"ג בסיוון התשפ"א,

23-24.5.2021

ראשון ושני, י'-י"א בתמוז התשפ"א,

20-21.6.2021

 

8.        מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"א

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף בכיר חינוך במגזר הערבי, בטל' 073-3931270

 

החג

הערות

יום הולדת הנביא מוחמד

יום אחד

עיד אל-פיטר (חג הפסקת הצום)

שלושה ימים

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

ארבעה ימים

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית)

יום אחד

 

9.        מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"א

 

 החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום חמישי

כ"א באלול התש"פ, 10.9.2020

 

חג הנביא אליהו, עיד אל חד'ר

יום שני

י"ב בשבט התשפ"א, 25.1.2021

 

חג הנביא שועייב

יום שבת עד יום שלישי

י"ב עד ט"ו באייר התשפ"א, 24.4.2021 עד 27.4.2021

ארבעה ימים

עיד אלאדחא

 

לבירור התאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך במגזר הדרוזי, בטלפון

073-3938318

ערב החג וארבעת ימי החג

 

10.  פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב

שנת הלימודים התשפ"ב תחל ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א, 1 בספטמבר 2021.