ישראל עולה כיתה

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית יוצאת לדרך

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהעמקת הקשר, בשיפור השירות ובהרחבת השיח במערכת החינוך בכלל, ואיתכם ההורים בפרט. לשם כך פותחה "המערכת להעמקת הקשר", באמצעותה יועברו הודעות ועדכונים בעלי חשיבות וערך. המערכת תאפשר להעביר אליכם הודעות בשגרה ובחירום.