דלג לתוכן תפריט ראשי
דרישות מערכת מינימליות להפעלת התוכנה:
לקבלת תצוגה אופטימלית, מומלץ להשתמש
ברזולוציית מסך של 1024 * 768 ומעלה
ובדפדפנים Internet Explorer 7 ומעלה או Mozilla Firefox
לביצוע הדפסות יש להוריד את הגרסה המתאימה של
Acrobat Reader
חדש במערכת:
- הוסף מידע המתייחס לעוז לתמורה.
- הוסף מידע המתייחס למשרות שירותי עזר.
- הוסף דו"ח חריגה מהטווח המאושר, כולל הודעה אוטומטית על קיום חריגה במוטב או במוסד.
:לתשומת לב משתמשי הרשויות המקומיות
לכניסה למוטבים במערכת עו"ה לא רשמיים - עוש"ר, לחץ - כאן

:לתשומת לב כל בעלות
לטופס בקשה להרשאת שימוש במערכת מענקי השתלמות החדשה, לחץ - כאן(מהדורת מית"ר הבאה צפויה להתעדכן באתר, במהלך חמשת ימי העבודה הראשונים של החודש הבא)

מהדורת מית"ר נכונה ל 1/2023

בחר :
לקבלת רשימה מלאה יש ללחוץ על הכפתור 'חפש' למיון הרשימה יש ללחוץ על הכותרת המתאימה (סמל או שם)