יישום חוזר מנכ"ל הוראות קבע 0045-0046 – זכויות של תלמידים עולים חדשים ותושבים חוזרים

על מנת להיערך ליישום הוראות קבע 0045 ו-0046 חוזר מנכ"ל שחל מיום 1.1.2018, נדרשים בתי-הספר אשר בהם לומדים תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים לבצע את תהליך הזמנת השאלונים המתורגמים ואפשרות מענה בשפת-אם באמצעות מערכת זו.

שאלונים מתורגמים: מצ"ב טבלת שאלונים לעולה חדש מתורגמים לחמש השפות: אנגלית, צרפתית, רוסית, אמהרית, ספרדית. רק עולים חדשים ששמותיהם ומספר הזהות שלהם יופיעו אוטומטית במערכת כזכאים להיבחנות בשאלונים אלו, יהיו רשאים להשתמש בהם.
מענה בשפת אם: מענה באחת מן השפות מותנה במספר המעריכים העומדים בקריטריונים שנקבעו. מצ"ב טבלה מפורטת באילו מקצועות ישנם מעריכים בשפות.
על ביה"ס ליידע את התלמידים המעוניינים בשאלון מתורגם ו/או להשיב בשפת אמם, כי בחירתם באפיק זה משמעותה שאין הם זכאים גם לתוספת נקודות.


השאלונים המתורגמים המיועדים לעולים חדשים יישלחו אליכם על-פי הזמנתכם במערכת זו ביום הבחינה במערכת "הודעות מטה בחינות".
הזמנת השאלונים המתורגמים במערכת זו תתאפשר עד ליום שישי, ג' בחשוון תש"ף, 1.11.2019.


 
הנתונים מתייחסים למועד 2020 /01
 

לשאלות בנושא תפעול המערכת, יש לפנות למוקד התמיכה של המינהלת ליישומים מתוקשבים
בטלפון: 03-6906600 שעות הפעילות: א-ה 07:30-22:30, ו' וערבי חג 07:30-14:00 לדוברי ערבית: א-ש 07:30-16:30